جست‌وجو در اسنپ‌فود

کباب ها

گوجه کبابی

گوجه کبابی
۲,۰۰۰ تومان

کتف اسپایسی

کتف اسپایسی
۲۰,۰۰۰ تومان

بال اسپایسی

بال اسپایسی
۲۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال اسپایسی

کتف و بال اسپایسی
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب لاتی ویژه

کباب لاتی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

کباب کیلویی

کباب کیلویی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت ها

اکبر جوجه

اکبر جوجه
۱۵,۰۰۰ تومان

غذاهای سنتی

آش رشته

آش رشته
۵,۰۰۰ تومان

غذای ویژه

مرغ کرافر مخصوص قاتق

مرغ کرافر مخصوص قاتق
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ها

سمبوسه

سمبوسه
۲,۰۰۰ تومان

سالاد ها

ترشی پاستوریزه

ترشی پاستوریزه
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی ها

نوشابه ۱.۵

۱.۵ لیتر
نوشابه 1.5
۱۴,۰۰۰ تومان

آب ۱.۵ لیتری

۱.۵ لیتر
آب 1.5 لیتری
۶,۰۰۰ تومان

دوغ یک لیتری

۱.۵ لیتر
دوغ یک لیتری
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان