جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا پالرمو

سس مخصوص، خمیر دولایه، ژامبون گوشت مزغ ۹۰%، گوشت گوساله مرینت شده
پیتزا پالرمو

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا استیک

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو

فیله مرغ زعفرانی، قارچ، کره، خامه، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا آلفردو

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

گوشت گوساله و مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا مخصوص

کوچک

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی

گوشت گوساله، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، قارچ
پیتزا کباب ترکی

کوچک

۱۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، قارچ
پیتزا مخلوط

کوچک

۱۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پنیر، فلفل دلمه، قارچ، نخود فرنگی، زیتون، گوجه
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک

۱۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت گوساله، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، قارچ
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

گوشت مرغ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، قارچ
پیتزا قارچ و مرغ

کوچک

۱۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا پپرونی

کوچک

۱۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر قارچ و پنیر

دو عدد همبرگر گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر آریایی

دو عدد همبرگر گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر آریایی
۱۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر آریایی

همبرگر گوشت گوساله، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر آریایی
۱۸,۰۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه آریایی

هات داگ، کاهو، گوجه، خیاشور، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ ویژه آریایی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری ویژه آریایی

ژامبون مرغ و گوشت تنوری ۹۰%، پنیر، قارچ، خیارشور، کاهو
ساندویچ تنوری ویژه آریایی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر، قارچ، خیارشور، کاهو
ساندویچ گوشت تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری

ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر، قارچ، خیارشور، کاهو
ساندویچ مرغ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و پنیر ویژه

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، چیپس، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
چیپس و پنیر ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص آریایی

سیب زمینی سرخ شده، زیتون، پنیر، قارچ، ذرت
سیب زمینی مخصوص آریایی
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

سیب زمینی سرخ شده ساده
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

دوغ خانواده محلی
۷,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان