نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر، مرغ کبابی، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا مخصوص

نرمال

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا مخلوط

نرمال

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، ذرت، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا مرغ و قارچ

نرمال

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، کنجد، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا گوشت و قارچ

نرمال

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون بوقلمون، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا ویژه

نرمال

۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

استیک، زیتون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا استیک

نرمال

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا پپرونی

نرمال

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

ذرت، زیتون، کنجد، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا قارچ

نرمال

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

بیف، زیتون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا بیف

نرمال

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

بادمجان، کدو، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، زیتون، پیاز، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا سبزیجات

نرمال

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا نرمال

پنیر، گوجه، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
 پیتزا مارگاریتا نرمال
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو نرمال

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای، نان نازک مخصوص، قالب ۲۵ سانتی متر
پیتزا پالرمو نرمال
۳۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۰۰ گرم برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۰۰ گرم برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر، نان گرد
چیزبرگر
۱۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۰۰ گرم برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، قارچ
قارچ برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۰۰ گرم برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

دبل چیکن برگر

۱۰۰ گرم برگر دستی، ۱۳۰ گرم مرغ کبابی، پنیر گودا، نان گرد
دبل چیکن برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

۱۵۰ گرم برگر دستی، نان گرد، سس مخصوص، کاهو، گوجه
برگر مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

ژامبون، قارچ، پنیر، چیپس، ۱۰۰ گرم برگر دستی، نان گرد، کاهو، گوجه، سس مخصوص
رویال برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

تگزاس برگر

۱۰۰ گرم برگر دستی، پنیر گریل شده، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، نان گرد
تگزاس برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس هلندی

سوسیس هلندی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوسیس هلندی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل ۵۵%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه کباب ذغالی

۱۳۰ گرم شنیسل کبابی مرغ، سس مخصوص، نان باگت، کاهو، گوجه
ساندویچ سینه کباب ذغالی
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

سینه مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

۱۰۰ گرم برگر، ژامبون، فیله مرغ سوخاری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپر ساندویچ

فیله مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
سوپر ساندویچ
۱۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۲۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۳۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله استریپس
۳۰,۰۰۰ تومان

بال و بازوی سوخاری

۸ تکه بال و بازوی سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
بال و بازوی سوخاری
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

سوپ شیر و قارچ

۳۰۰ گرم
سوپ شیر و قارچ
۶,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک نفره
قارچ سوخاری
۱۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر، پنیر
نان سیر
۱۴,۰۰۰ تومان

نان و فلفل

نان، فلفل، پنیر
نان و فلفل
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

خانگی
سالاد کلم
۳,۵۰۰ تومان

سالاد اندونزی

خانگی
سالاد اندونزی
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

خانگی
سالاد فصل
۹,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

فیله مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، سس مخصوص، زیتون، پنیر پارمزان، نان سیر، کاهو
سالاد مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه لیموناد زمزم

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه لیموناد زمزم
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
دلستر خانواده هوفنبرگ
۴,۵۰۰ تومان

دلستر شیشه ای پارسی

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای پارسی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی هراز

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی هراز
۱,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دماوند

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دماوند
۱,۲۰۰ تومان