جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ شده۳۵۰ گرمی ، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در فوم معمولی) *فقط ران. سینه نداریم *
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی، گوجه کبابی، کره، بسته بندی در ظروف vip
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱ سیخ کوبیده و ۱ سیخ جوجه ۱۲۰ گرمی با برنج در بسته بندی vip
چلو کباب میکس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب حلزونی مخصوص

۲۸۰ گرم فیله جوجه مخصوص به صورت حلزونی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی، بسته بندی ظروف آلومینیوم، همراه کره، فلفل، گوجه
چلو جوجه کباب حلزونی مخصوص

یک سیخ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی، همراه گوجه، فلفل، کره، بسته بندی در ظروف آلو...
چلو کباب وزیری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان معمولی

۲۵۰ گرم جوجه با استخوان معمولی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی، همراه گوجه، فلفل، کره
چلو جوجه کباب با استخوان معمولی

یک سیخ

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزریری با استخوان

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی، دورچین: گوجه کبا...
چلو کباب وزریری با استخوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص

۲ سیخ جوجه کباب با استخوان ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کره، فلفل
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ۲ سیخ

۲ سیخ جوجه ۱۲۰ گرمی، گوجه، فلفل، چلو ایرانی و پاکستانی، در بسته بندی vip
چلو جوجه کباب 2 سیخ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱ سیخ کوبیده و ۱ سیخ جوجه ۱۲۰ گرمی با برنج در بسته بندی vip
چلو کباب میکس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص نگین دار

۳۰۰گرم کوبیده گرم گوساله، نگین جوجه، ۳۵۰گرم برنج پاکستانی و ایرانی، بسته بندی vip
چلو کوبیده مخصوص نگین دار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو آجی کباب مخصوص

۲۸۰ گرم کباب کوبیده گوشت گرم گوساله تند، فلفل سبز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط پاکستانی و ایرانی گوجه کبابی
چلو آجی کباب مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۸۰گرم جوجه کباب بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی گوجه کبابی، کره (بسته بندی در ظروف vip)
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص سر آشپز

۲۸۰ گرم گوشت گرم گوساله، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی گوجه کبابی، کره، بسته بندی در ظروف vip
چلو کباب کوبیده مخصوص سر آشپز
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی، گوجه کبابی، کره، بسته بندی در ظروف vip
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱۳۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی گوجه کبابی، کره(بسته بندی در فوم معمولی )
چلو کباب کوبیده
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سلطانی

۲۸۰ گرم جوجه کباب سلطانی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی ، گوجه کبابی، ;کره (بسته بندی در ظروف vip)
چلو جوجه کباب سلطانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده Vip

۱۳۰ گرم کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی، گوجه کبابی، کره، بسته بندی در ظروف vip
چلو کباب کوبیده Vip
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۳۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی ، گوجه کبابی، کره(بسته بندی در ظروف فوم معمولی )
چلو جوجه کباب معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب VIP

۱۳۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، کره( بسته بندی در ظروف vip)
چلو جوجه کباب VIP
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی، کره
چلو کره
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

جوجه کباب فیله حلزونی مخصوص

یک سیخ فیله جوجه کباب مخصوص حلزونی ۲۸۰ گرمی، همراه گوجه و فلفل
جوجه کباب فیله حلزونی مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

۲۸۰ گرم جوجه با استخوان معمولی، همراه گوجه و فلفل
خوراک جوجه با استخوان
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس با استخوان

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل، نان لواش
خوراک کباب میکس با استخوان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

۲ سیخ جوجه کباب با استخوان ۲۲۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱ سیخ جوجه و ۱ سیخ کوبیده خالی ۱۲۰ گرمی
 خوراک کباب میکس
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی گوشت گرم گوساله، دورچین: گوجه کبابی، فلفل سبز، نان لواش
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (دو سیخ)

۲ سیخ جوجه کباب ۱۳۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل سبز، نان لواش
خوراک جوجه کباب (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (اضافه)

۲۶۰ گرم جوجه کباب، دورچین: گوجه کبابی، فلفل سبز، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص (اضافه)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص ویژه سر آشپز

۲۸۰ گرم کباب کوبیده، دورچین: ، گوجه کبابی، فلفل سبز، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص ویژه سر آشپز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک آجی کباب مخصوص

۲۸۰ گرم کباب کوبیده (تند)، فلفل سبز، دورچین: گوجه کبابی، فلفل سبز، نان لواش
خوراک آجی کباب مخصوص
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۸۰گرم کباب سلطانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل سبز، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

۲۸۰ گرم کباب سلطانی، دورچین: ، گوجه کبابی، فلفل سبز، نان لواش
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۸۰ گرمی، نان لواش( فقط ران)
خوراک مرغ سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ و قارچ

یک عدد ران مرغ سرخ شده۳۵۰گرمی، قارچ، نان لواش (فقط ران )
خوراک مرغ و قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سوخاری مخصوص

یک عدد ران مرغ سوخاری۳۵۰ گرمی، نان لواش( فقط ران )
خوراک مرغ سوخاری مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو فیله مرغ سوخاری

۶ عدد فیله مرغ سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط خارجی و ایرانی، بسته بندی در ظروف آلومینیوم
چلو فیله مرغ سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک نفره)

سوپ جو (یک نفره)
۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ شده۳۵۰ گرمی ، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در فوم معمولی) *فقط ران. سینه نداریم *
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ VIP

یک عدد ران مرغ سرخ شده۳۵۰ گرمی ، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی، بسته بندی در ظروف Vip *فقط ران . سینه نداریم*
زرشک پلو با مرغ VIP
۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ و قارچ

یک عدد (فقط ران) مرغ سرخ شده۳۵۰ گرمی، قارچ، زرشک، مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip) *فقط ران سینه نداریم *
زرشک پلو با مرغ و قارچ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سوخاری

یک عدد( فقط ران مرغ) ۳۵۰ گرمی سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip) *فقط ران سینه نداریم *
چلو مرغ سوخاری
۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت

سوپ جو تک نفری

۱ پیاله سوپ جو تک نفری
سوپ جو تک نفری
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قرمه سبزی اضافه

خورشت قرمه سبزی اضافه
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت اضافه قیمه سیب زمینی

خورشت اضافه قیمه سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت اضافه لوبیا سفید

خورشت اضافه لوبیا سفید
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت اضافه قیمه کدو

۱ پرس خورشت قیمه با کدو سرخ شده، بدون برنج، ارسال تکی نداریم فقط همراه غذا
خورشت اضافه قیمه کدو
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان اضافه

۱ پرس خورشت قیمه با بادمجان سرخ شدهریال بدون برنج ارسال تکی نداریم فقط همراه غذا
خورشت قیمه بادمجان اضافه
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه کدوی سرخ کرده

خورشت قیمه همراه با کدوی سرخ کرده همراه با ۶۰ گرم گوشت گرم گوساله و ۳۵۰ گرم برنج پاکستان و ایرانی مخلوط بسته بندی در فوم معمولی
خورشت قیمه کدوی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه کدوی سرخ شده مخصوص

خورشت قیمه با ۶۰گرم گوشت گرم گوساله با کدوی سرخ شده همراه با برنج مخلوط ایرانی و پاکستان بسته بندی در vipمخصوص
خورشت قیمه کدوی سرخ شده مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه کدو گوسفندی

خورشت قیمه همراه با کدو سرخ شده و ۶۰گرم گوشت گوسفندی روز همراه با برنج پاکستانی و ایرانی مخلوط بسته بندی در ظروف vip
خورشت قیمه کدو گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت لوبیا سفید

۶۰ گرم گوشت گوساله، لوبیا سفید، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در فوم معمولی)
چلو خورشت لوبیا سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت لوبیا سفید مخصوص

۱۰۰گرم گوشت گوساله، لوبیا سفید، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip)
چلو خورشت لوبیا سفید مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت لوبیا سفید ویژه

۱۰۰گرم گوشت گوسفندی، لوبیا سفید، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip)
چلو خورشت لوبیا سفید ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۶۰ گرم گوشت گوساله، لوبیا چیتی ، خورشت سبزی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در فوم معمولی )
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی مخصوص

۱۰۰گرم گوشت گوساله، لوبیاچیتی، خورشت سبزی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip)
چلو خورشت قورمه سبزی مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی ویژه

۱۰۰گرم گوشت گوسفندی، لوبیا چیتی، خورشت سبزی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip)
چلو خورشت قورمه سبزی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۶۰ گرم گوشت گوساله، لپه، خورشت قیمه، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پاکستانی وایرانی (بسته بندی در فوم معمولی)
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی مخصوص

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، لپه، خورشت قیمه، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip)
چلو خورشت قیمه سیب زمینی مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی ویژه

۱۰۰گرم گوشت گوسفندی، لپه، خورشت قیمه، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی(بسته بندی در ظروف vip )
چلو خورشت قیمه سیب زمینی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۶۰ گرم گوشت گوساله، لپه، خورشت قیمه، بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در فوم معمولی )
چلو خورشت قیمه بادمجان
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان مخصوص

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، لپه، خورشت قیمه، بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip)
چلو خورشت قیمه بادمجان مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان ویژه

۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، لپه، خورشت قیمه، بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی (بسته بندی در ظروف vip)
چلو خورشت قیمه بادمجان ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

خیارشور ریز

خیارشور بسته بندی ارومیه
خیارشور ریز
۱۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی قهوه ای

سیر ترشی قهوه ای کارامل بسته بندی سنلیک
سیر ترشی قهوه ای
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست خیار

ماست، خیار رنده شده، نعنا، شوید
ماست خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۱۰۰ گرم زیتون شور شرکتی
زیتون شور
۱۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده شرکتی
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

۱۰۰ گرم ترشی لیته شرکتی
ترشی لیته
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۱۰۰ گرم ترشی مخلوط شرکتی
ترشی مخلوط
۱۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

۱۰۰ گرم سیر ترشی سفید مروارید
سیر ترشی
۱۸,۰۰۰ تومان

ترشی لیته بندری

۱۰۰ گرم ترشی لیته بندری شرکتی
ترشی لیته بندری
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی ریز سبزیجات

۱۰۰ گرم ترشی سبزیجات شرکتی
ترشی ریز سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گازدار انگور

نوشیدنی گازدار انگور
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

دوغ محلی در طعم های فلفلی، نعناع، شوید، (لطفا در توضیحات ذکر شود چه طعمی میخواهید)
دوغ خانواده محلی
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

دوغ محلی با طعم های فلفلی، شوید، نعناع، در توضیحات طعم درخواستی درج شود
دوغ بطری محلی
۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد خوشگوار ۲۸۰ میلی لیتر

لیموناد خوشگوار 280 میلی لیتر
۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد ۱ لیتری خوشگوار کوکاکولا

همراه با لیوان یکبار مصرف
لیموناد ۱ لیتری خوشگوار کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا لیمویی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا لیمویی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر و لیوان یکبار مصرف
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر و لیوان یکبار مصرف
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا لیمویی

۱.۵ لیتر و لیوان یکبار مصرف
نوشابه خانواده فانتا لیمویی
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر و لیوان یکبار مصرف
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۳۰ میلی لیتر قیمت روی جلد
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر همراه لیوان یکبار مصرف
ماالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال انبه

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لودویک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی لودویک

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال انبه

۱۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای فرش دی

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار شیشه ای فرش دی

موهیتو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال انبه

۱۵,۰۰۰ تومان

انگور قرمز

۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر همراه بالیوان یکبار مصرف
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان