نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

چلو کباب کوبیده مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

خوراک کباب کوبیده مرغ
۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۸,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی (یک سیخ)

بال و کتف کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

دل (یک سیخ)

دل (یک سیخ)
۳,۷۰۰ تومان

جگر (یک سیخ)

جگر (یک سیخ)
۳,۷۰۰ تومان

خوش گوشت (یک سیخ)

خوش گوشت (یک سیخ)
۳,۷۰۰ تومان

سوخاری

مرغ کنتاکی

مرغ کنتاکی
۳۵,۰۰۰ تومان

ران کنتاکی

ران کنتاکی
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۰۰۰ تومان

ایستک قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ایستک قوطی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱.۵ لیتر
ایستک خانواده

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

دوغ محلی بزرگ

یک لیتر
دوغ محلی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زم زم

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زم زم
۲,۰۰۰ تومان