جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های سنندج

خانه کنتاکی دورهمی

غذای ایرانی

چلوکوبیده دوسیخ

برنج ابرانی دوسیخ کباب با دورچین
چلوکوبیده دوسیخ
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ۲۵۰ گرم

برنج ایرانی یک سیخ جوجه ۲۵۰ گرمی و دورچین
چلو جوجه 250 گرم
۴۴,۰۰۰ تومان

چلوبرگ ۲۰۰ گرم

برنج ایرانی یک سیخ برگ ۲۰۰ گرم و دورچین
چلوبرگ 200 گرم
۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرم، گوجه، خیارشور، فلفل، لیمو ترش، پیاز، ۳ عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله ۲۵۰ گرم، گوجه، خیارشور، فلفل، لیمو ترش، پیاز، ۳ عدد نان تافتون
خوراک جوجه کباب
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال

۵ عدد کتف مرغ، ۵ عدد بال مرغ، گوجه، خیارشور، فلفل، لیمو ترش، پیاز، ۳ عدد نان تافتون
خوراک کتف و بال
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا هات لاورز (ایتالیایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، کالباس پپرونی، پنیر مخصوص، قارچ
پیتزا هات لاورز (ایتالیایی)
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، بیکن، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن (ایتالیایی)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و فلفل (ایتالیایی)

خمیر مخصوص، گوشت فیله تکه ای، پنیر، فلفل هالوپینو
پیتزا استیک و فلفل (ایتالیایی)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)

پیتزا بیف ماشروم، پیتزا سبزیجات، پیتزا پپرونی، پیتزا مرغ
پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (ایتالیایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، فیله گوشت گریل شده، دو لایه پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
پیتزا فیلادلفیا (ایتالیایی)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، سینه مرغ گریل شده، دو لایه پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر مخصوص، سس سبزیجات، کدو، ذرت، دو لایه پنیر، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

خمیر مخصوص، گوشت فیله تکه ای، قارچ، پنیر، سیر
پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه دورهمی (آمریکایی)

خمیر مخصوص، گوشت فیله تکه ای، مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه دورهمی (آمریکایی)

یک نفره

۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و فلفل (آمریکایی)

خمیر مخصوص، گوشت فیله تکه ای، قارچ، پنیر، سیر
پیتزا استیک و فلفل (آمریکایی)

یک نفره

۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ماشروم (آمریکایی)

خمیر مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن ماشروم (آمریکایی)

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک (آمریکایی)

خمیر مخصوص، گوشت فیله تکه ای، قارچ، پنیر، سیر
پیتزا سیر و استیک (آمریکایی)

یک نفره

۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر مخصوص، سبزیجات فصل، قارچ، سس، پنیر، سیر
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

یک نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر مخصوص، سبزیجات فصل، قارچ، سس، پنیر، سیر
 پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خانواده

۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، گوجه، قارچ، پنیر، زیتون
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر مخصوص، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا یونانی (آمریکایی)

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال (آمریکایی)

خمیر مخصوص، ژامبون میکس، مرغ گریل شده، سس مارگاریتا، ذرت، قارچ، پنیر، زیتون
پیتزا مونترال (آمریکایی)

یک نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف ماشروم (آمریکایی)

خمیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر
پیتزا بیف ماشروم (آمریکایی)

یک نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر مخصوص،گوشت رست شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره

۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص اسپشیال (آمریکایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، ژامبون ۹۰%، گوشت چرخ کرده، دو لایه پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص اسپشیال (آمریکایی)

یک نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، گوشت چچرخ کرده، دو لایه پنیر، قازچ، کاهو، چیپس
پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

یک نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لاکچری ۵ سانتی (آمریکایی)

خمیر مخصوص، سس دورهمی، گوشت و مرغ گریل شده، دو لایه پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا لاکچری 5 سانتی (آمریکایی)
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه دورهمی

نان مخصوص، ۱۵۰ گرم همبرگر راسته گوساله، گوجه، سس مخصوص با خیارشور
همبرگر ویژه دورهمی
۲۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر ویژه دورهمی

نان مخصوص، ۱۵۰ گرم همبرگر راسته گوساله، گوجه، سس مخصوص با خیارشور، دو عدد پنیر ورقه ای
چیزبرگر ویژه دورهمی
۲۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر ویژه دورهمی

نان مخصوص، ۱۵۰ گرم همبرگر راسته گوساله، گوجه، سس مخصوص با خیارشور، قارچ، پنیر مخصوص
ماشروم برگر ویژه دورهمی
۲۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر ویژه دورهمی

نان مخصوص، دو عدد همبرگر راسته گوساله (۳۰۰ گرم)، گوجه، سس مخصوص با خیارشور
دبل برگر ویژه دورهمی
۲۹,۰۰۰ تومان

مگا ماشروم برگر ویژه دور همی

نان مخصوص، دو عدد همبرگر راسته گوساله (۳۰۰ گرم) گوجه، سس مخصوص با خیارشور، قارچ، ۲ لایه پنیر مخصوص
مگا ماشروم برگر ویژه دور همی
۳۰,۰۰۰ تومان

زینگر سوپریم ویژه

نان مخصوص، دو تکه فیله مرغ سوخاری، گوجه، پنیر گودا
زینگر سوپریم ویژه
۲۴,۰۰۰ تومان

رویال اسپشیال ویژه

نان مخصوص، ۱۵۰ گرم راسته گوساله، گوجه، سس مخصوص با خیارشور، ژاموین گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص
رویال اسپشیال ویژه
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

نان بزرگ ۱۸۰ گرم، کاهو، گوجه، هات داگ بزرگ
ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

نان بزرگ ۱۸۰ گرم، کاهو، گوجه، هات داگ بزرگ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل چیز

نان بزرگ ۱۸۰ گرم سه برگ ژامبون داغ، پنیر، قارچ
ساندویچ گریل چیز
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

نان بزرگ ۱۸۰ گرم، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

نان بزرگ ۱۸۰ گرم، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامیون گوشت و مرغ

نان بزرگ ۱۸۰ گرم، ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ ژامیون گوشت و مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ گریل شده

نان مخصوص، دو تکه فیله مرغ کبابی، گوجه، پنیر گودا
ساندویچ سینه مرغ گریل شده
۲۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس سیر، سس انار، سیب زمینی سرخ شده، نان
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۴۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس سیر، سس انار، سیب زمینی سرخ شده، نان
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۵۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری خانواده

۸ تکه مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس سیر، سس انار، سیب زمینی سرخ شده، نان
مرغ سوخاری خانواده

نرمال

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ، سالاد کلم، سس سیر، سس انار، سیب زمینی سرخ شده، نان
چیکن استریپس
۴۹,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس لقمه ای

۱۵ تکه لقمه ای فیله مرغ، سالاد کلم، سس سیر، سس انار، سیب زمینی سرخ شده، نان
چیکن استریپس لقمه ای
۵۲,۰۰۰ تومان

پارتی

۱۲ تکه مرغ، سالاد کلم، سس سیر، سس انار، سیب زمینی سرخ شده، نان
پارتی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

پاستا چیکن آلفردو

پاستا، سینه مرغ، سس مخصوص
پاستا چیکن آلفردو
۳۳,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

پاستا، گوشت فیله، سس مخصوص
پاستا بیف آلفردو
۳۹,۰۰۰ تومان

لازانیا مخصوص

لازانیا مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

چیکن استیک

سینه مرغ گریل شده، سس مخصوص، سبزیجات پخته شده
چیکن استیک
۳۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر مخصوص

خمیر مخصوص پیتزا، سس سیر، ذرت، پنیر
نان سیر مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۰۰ گرم میگو سوخاری شرکتی
میگو سوخاری
۲۶,۰۰۰ تومان

هات وینگز

۸ عدد کتف و بال کبابی تند، سس مخصوص
هات وینگز
۲۶,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای سوخاری

۵ حلقه پیاز سوخاری شده
پیاز حلقه ای سوخاری
۱۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان مخصوص، سس سیر، کنجد، پنیر، ذرت
نان سیر
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با سس شیرین
سیب زمینی سرخ شده
۱۵,۰۰۰ تومان

کراکت سیب زمینی

۴ تکه کراکت سیب زمینی شرکتی
کراکت سیب زمینی
۲۰,۰۰۰ تومان

کراکت پنیری

۴ تکه کراکت پنیری شرکتی
کراکت پنیری
۲۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ عدد قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

مچ پوتیتو ماشروم

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای
مچ پوتیتو ماشروم
۱۶,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، هویج، خیار، زیتون، پودر گردو، گوجه
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه دورهمی

۵ نفره، کاهو، نان تست شده با سیر، پودر گردو، زیتون، فیله مرغ، سس مخصوص
سالاد ویژه دورهمی
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل شده

کاهو، نان تست شده با سیر، پودر گردو، زیتون، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار ویژه دورهمی

۲ نفره، کاهو پیچ، نان تست شده با سیر، پودر گردو، زیتون، مرغ سوخاری، سس سزار
سالاد سزار ویژه دورهمی
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، نان تست شده با سیر، زیتون، ۱ عدد فیله مرغ سوخاری، سس سزار
سالاد سزار
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مخصوص، زیتون
سالاد کلم

کوچک

۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی محلی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی محلی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

ایستک قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ایستک قوطی
۷,۵۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱ لیتر
ایستک خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۵۰۰ تومان