نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

دیس مخصوص (با برنج)

۱سیخ جوجه حلزونی ۱سیخ وزیری ۱سیخ کباب برگ ۲برس چلوکره
دیس مخصوص (با برنج)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب لقمه مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۰ گرم شنیسل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب کاردی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱ سیخ کباب لقمه با جوجه و سبزیجات
چلو کباب وزیری
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۰ گرم شنیسل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب نگین دار
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب حلزونی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی،...
چلو کباب سلطانی
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس گوشت فیله گوساله و سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب بختیاری مخصوص
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، فلفل، پیاز، گوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب قفقازی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بلغاری

یک سیخ کباب قفقازی فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، فلفل، پیاز، گوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب بلغاری
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب فیله
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب شیشلیک
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب چنجه
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب روسی

یک سیخ کباب روسی فیله گوساله ۱۹۰ گرمی، گوجه، فلفل، پیاز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب روسی
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لقمه

یک سیخ فیله مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، سبزیجات، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب لقمه
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسکندری

یک سیخ کباب اسکندری فیله گوساه ۱۵۰ گرمی، ۳۰ گرم شنیسل مرغ، سبزیجات، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب اسکندری
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ثریایی

یک سیخ کباب ثریایی گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۰ گرم ماهی کبابی، سبزیجات، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب ثریایی
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاردی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۰ گرم شنیسل مرغ، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب کاردی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۰ گرم شنیسل مرغ، سبزیجات، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کباب...
خوراک کباب وزیری
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۴۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۷۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب حلزونی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب برگ مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری...
خوراک کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس گوشت فیله گوساله و سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب بختیاری مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، فلفل، پیاز، گوجه، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب قفقازی
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بلغاری

یک سیخ کباب قفقازی فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، فلفل، پیاز، گوجه، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب بلغاری
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب شیشلیک
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب چنجه
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۹۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب با استخوان
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لقمه

یک سیخ فیله مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، سبزیجات، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب لقمه
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اسکندری

یک سیخ کباب اسکندری فیله گوساه ۱۵۰ گرمی، ۳۰ گرم شنیسل مرغ، سبزیجات، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب اسکندری
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ثریایی

یک سیخ کباب ثریایی گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۰ گرم ماهی کبابی، سبزیجات، گوجه کبابی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک کباب ثریایی
۳۷,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ سرخ شده ۳۰۰ گرمی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
شنیسل مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، کلم زرد، کلم قرمز، پیاز جعفری، فلفل کبابی
خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۲,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی برکت

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی برکت
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده برکت

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده برکت
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۱,۵۰۰ تومان