جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آمریکانو

دو شات اسپرسو، آب جوش
آمریکانو

لیوان بزرگ

۵۰,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۲,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۷,۰۰۰ تومان

رئیس لاته

یک شات اسپرسو، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

کافه لاته

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
کافه لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

چای ماسالا

پودر چای ماسالا , شیر
چای ماسالا

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

کافه رئیس

یک شات اسپرسو ، آب جوش ،سیر عسل مخصوص رییس
کافه رئیس

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

کافه موکا

شکلات،یک شات اسپرسو، شیر، خامه
کافه موکا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۱,۰۰۰ تومان

سمیت پنیر و گردو

پنیر خامه ای، ادویه مخصوص، روغن زیتون، تکه های گردو
سمیت پنیر و گردو
۸۵,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچینی

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچینی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

سیمیت

سمیت پنیر و گردو

پنیر خامه ای، ادویه مخصوص، روغن زیتون، تکه های گردو
سمیت پنیر و گردو
۸۵,۰۰۰ تومان

سمیت بوقلمون

پنیر مخصوص، بوقلمون فراوری شده، پنیر گودا
سمیت بوقلمون
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سمیت ژامبون بره و بوقلمون

پنیر مخصوص، بره فراوری شده،بوقلمون فراوری شده. پنیر گودا
سمیت ژامبون بره و بوقلمون
۱۰۵,۰۰۰ تومان

شیر بادام

موکا فندق شیر بادام

شکلات، طعم دهنده فندق، اسپرسو، شیر بادام، خامه دارچین
موکا فندق شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم شیر بادام

شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر، بادام، دارچین
موکا آیریش کریم شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، شیر عسل، دارچین
رییس لاته دارچین شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی شیر بادام

کافه دارچینی شیر بادام
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دارچین موکا شیر بادام

طعم دهنده، اسپرسو، شیر بادام، دارچین، خامه، کارامل
دارچین موکا شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیر بادام ،کمی فوم شیر
کورتادو شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر عسلی مخصوص رییس ،شیر بادام
رییس کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،سس شکلات
شکلات کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو، شیر بادام، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،وانیل
وانیل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر، دارچین ، عسل
دارچین عسل کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندق شیربادام

شکلات فندقی،اسپرسو،شیر بادام،خامه
موکا شکلات فندق شیربادام
۹۸,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا شیر بادام

نوتلا، اسپرسو، شیر بادام، خامه
موکا نوتلا شیر بادام
۱۲۰,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل شیر بادام

اسپرسو، شکلات، شیر بادام، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل شیر بادام
۹۹,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو شیربادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، دارچین، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو شیربادام
۹۳,۰۰۰ تومان

کافه موکا شیر بادام

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیربادام، خامه
کافه موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو شیر بادام

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیربادام، سس کارامل، سس شکلات، فندق
هیزل ماکیاتو شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

شیرعسل‌ دارچین شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، شیربادام، عسل، پودر دارچین
شیرعسل‌ دارچین شیر بادام
۵۵,۰۰۰ تومان

شیر بادام

شیر بادام
۴۶,۸۰۰ تومان

لاته شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، ۱شات اسپرسو، شیربادام،کمی فوم
لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، ۱شات اسپرسو، شیربادام، پودردارچین، پودرزنجبیل، عسل، کمی فوم
لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

دارچین لاته شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، ۱شات اسپرسو، شیربادام، پودردارچین، کمی فوم
دارچین لاته شیر بادام
۹۱,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، ۱شات اسپرسو، شیربادام، کارامل، کمی فوم
کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

رییس لاته شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، ۱شات اسپرسو، شیربادام، شیرعسل مخصوص ریس، کمی فوم
رییس لاته شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

لاته فندق شیربادام

لاته فندق شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

لاته وانیل شیربادام

لاته وانیل شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

لاته کارامل شیربادام

لاته کارامل شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو شیربادام

فندق کورتادو شیربادام
۹۷,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی کورتادو شیربادام

شکلات فندقی کورتادو شیربادام
۱۰۲,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو شربادام

نوتلا کورتادو شربادام
۱۱۰,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، شیربادام، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

آیس موکا شیر بادام

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیربادام، یخ
آیس موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، ۱شات اسپرسو، شیربادام، شیرعسل مخصوص ریس، یخ
آیس رییس لاته شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیر بادام

۳۳۰میلی لیتر، یک شات اسپرسو، شیربادام، یخ
آیس لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

کوکی

کوکی بروانی چاکلت چیپس (تکی)

۱عدد
کوکی بروانی چاکلت چیپس (تکی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی بروانی چاکلت چیپس (بسته ای)

۵ عدد
کوکی بروانی چاکلت چیپس (بسته ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کوکی بادام زمینی (تکی)

۱ عدد
کوکی بادام زمینی (تکی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی بادام زمینی (بسته ای)

۵ عدد
کوکی بادام زمینی (بسته ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کوکی زنجبیل عسل (تکی)

۱عدد
کوکی زنجبیل عسل (تکی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی زنجبیل عسل (بسته ای)

۵ عدد
کوکی زنجبیل عسل (بسته ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کوکی کرنبری بادام (تکی)

۱عدد
کوکی کرنبری بادام (تکی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی کرنبری بادام (بسته ای)

۵ عدد
کوکی کرنبری بادام (بسته ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قهوه

کافی کریم لیوان کوچک

یک شات اسپرسو،آب جوش،خامه
کافی کریم لیوان کوچک
۴۹,۰۰۰ تومان

کافی کریم لیوان بزرگ

دو شات اسپرسو،آب جوش،خامه
کافی کریم لیوان بزرگ
۵۴,۰۰۰ تومان

آمریکانو

دو شات اسپرسو، آب جوش
آمریکانو

لیوان بزرگ

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۴۵,۰۰۰ تومان

کافه رئیس

یک شات اسپرسو ، آب جوش ،سیر عسل مخصوص رییس
کافه رئیس

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

کافه لاته

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
کافه لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

رئیس لاته

یک شات اسپرسو، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۲,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۷,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، سس کارامل، سس شکلات، فندق
هیزل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۱,۰۰۰ تومان

موکاچینو

شکلات، یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
موکاچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

کافه موکا

شکلات،یک شات اسپرسو، شیر، خامه
کافه موکا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۱,۰۰۰ تومان

موکا فندق

شکلات، طعم دهنده فندق، یک شات اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا فندق

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۹,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی

شکلات فندقی. شیر.یک شات اسپرسو. خامه
موکا شکلات فندقی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۸,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۳,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا

نوتلا، یک شات اسپرسو، شیر، خامه
موکا نوتلا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۵,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم

شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، یک شات اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا آیریش کریم

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۹,۰۰۰ تومان

دارچین لاته

یک شات اسپرسو، فوم شیر، دارچین
دارچین لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۶,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی

طعم دهنده، یک شات اسپرسو، شیر، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۰,۰۰۰ تومان

رئیس لاته دارچین

یک شات اسپرسو، شیر، شیر عسلی، دارچین
رئیس لاته دارچین

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۰,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل، دارچین
دارچین کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۳,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۸,۰۰۰ تومان

دارچین موکا

شکلات، یک شات اسپرسو، شیر، دارچین، خامه
دارچین موکا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۲,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچینی

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچینی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل

یک شات اسپرسو، شکلات، شیر قهوه، شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۴,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل

پودر شکلات، شیر، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۰,۰۰۰ تومان

آب سیب داغ با خامه و دارچین

۳۳۰ میلی لیتر، آب سیب داغ، دارچین، خامه
آب سیب داغ با خامه و دارچین
۵۵,۰۰۰ تومان

آب سیب داغ با خامه

۳۳۰ میلی لیتر، آب سیب داغ، خامه
آب سیب داغ با خامه
۵۵,۰۰۰ تومان

کورتادو

۲۲۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر
کورتادو
۶۰,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو

۲۲۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو

۲۲۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم، شیر عسلی مخصوص رییس
رییس کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو

۲۲۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین کورتادو
۶۱,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو

۲۲۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، وانیل
وانیل کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو

۲۲۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر کمی فوم شیر، دارچین، عسل
دارچین عسل کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو

۲۲۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر کمی فوم شیر، سس شکلات
شکلات کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو

سیروپ فندق،دبل ریسترتو،شیر
فندق کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی کورتاو

شکلات فندقی،دبل ریسترتو،شیر
شکلات فندقی کورتاو
۶۷,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو

نوتلا،دبل ریسترتو،شیر
نوتلا کورتادو
۷۵,۰۰۰ تومان

شیر عسل دارچین

شیر،عسل،دارچین
شیر عسل دارچین

لیوان بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۳۵,۰۰۰ تومان

شیر گرم

شیر
شیر گرم
۳۰,۰۰۰ تومان

قهوه دمی

فرنچ پرس

۳۳۰ میلی لیتر. قهوه کلمبیا ۱۰۰ درصد آرابیکا
فرنچ پرس
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

شکلات داغ

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات، شیر
شکلات داغ
۵۵,۰۰۰ تومان

شکلات داغ زنجبیل

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات، شیر، زنجبیل
شکلات داغ زنجبیل
۶۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات سنتی

لیمو نعناع عسل

۳۳۰ میلی لیتر
لیمو نعناع عسل
۴۰,۰۰۰ تومان

خاکشیر لیمو نعناع عسل

۳۳۰ میلی لیتر
خاکشیر لیمو نعناع عسل
۴۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی نعناع و زعفران

۳۳۰ میلی لیتر
تخم شربتی نعناع و زعفران
۴۰,۰۰۰ تومان

قهوه سرد

آیس لاته فندق

یخ,شیر,اسپرسو,سیروپ فندق<br>
آیس لاته فندق
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس لاته وانیل

یخ,شیر,اسپرسو,سیروپ وانیل
آیس لاته وانیل
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس لاته کارامل

یخ,شیر,اسپرسو,سیروپ کارامل<br>
آیس لاته کارامل
۵۷,۰۰۰ تومان

کلد برو کلمبیا

۲۵۰ میلی لیتر.قهوه کلمبیا ۱۰۰ درصد آرابیکا
کلد برو کلمبیا
۷۵,۰۰۰ تومان

کلد برو هاوس بلند

۲۵۰ میلی لیتر.قهوه هاوس بلند ۱۰۰ درصد آرابیکا
کلد برو هاوس بلند
۷۰,۰۰۰ تومان

کلد برو اسپرسو بلند

۲۵۰ میلی لیتر.قهوه اسپرسوبلند ۸۰% آرابیکا ۲۰% ربوستا
کلد برو اسپرسو بلند
۶۵,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو

۳۳۰ میلی لیتر، آمریکانو، یخ
آیس آمریکانو
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس کافه رییس

۲۲۰ میلی لیتر، آمریکانو، سیر عسل مخصوص رییس، یخ
آیس کافه رییس
۵۶,۰۰۰ تومان

آیس لاته

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، یخ
آیس لاته
۵۵,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر عسل مخصوص
آیس رییس لاته
۵۹,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس موکا

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، یخ
آیس موکا
۶۱,۰۰۰ تومان

میلک شیک و اسموتی

لایم لمون

لیمو تازه،‌ آب، یخ
لایم لمون
۴۸,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندقی

بستنی وانیلی، شکلات فندقی، کمی شیر، ۳۳۰ میلی لیتر
میلک شیک شکلات فندقی
۶۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندقی موز

بستنی وانیلی، شکلات فندقی، موز، کمی شیر، ۳۳۰ میلی لیتر
میلک شیک شکلات فندقی موز
۷۲,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا موز

۳۳۰ میلی لیتر،میکس بستنی وانیل و موز، نوتلا
میلک شیک نوتلا موز
۸۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک فرنچ وانیل

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیل، شیر
میلک شیک فرنچ وانیل
۵۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک قهوه

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیل، قهوه
میلک شیک قهوه
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیل، نوتلا، شیر
میلک شیک نوتلا
۸۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک پی نات اسپرسو

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیل، کره بادام زمینی، اسپرسو، شکلات، شیر
میلک شیک پی نات اسپرسو
۷۱,۰۰۰ تومان

میلک شیک بادام زمینی

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیل، کره بادام زمینی، شیر
میلک شیک بادام زمینی
۶۹,۰۰۰ تومان

میلک شیک پی نات ورد

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیل، کره بادام زمینی، موز، اسپرسو، شکلات، شیر
میلک شیک پی نات ورد
۷۴,۰۰۰ تومان

استرابری کراش

توت فرنگی، سیروپ توت فرنگی، یخ
استرابری کراش
۸۹,۰۰۰ تومان

لمون استرابری (ترش)

توت فرنگی، لیمو ترش، یخ
لمون استرابری (ترش)
۹۲,۰۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

توت فرنگی، شیر، بستنی
شیک توت فرنگی
۷۵,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا توت فرنگی

توت فرنگی، شیر، نوتلا، بستنی
شیک نوتلا توت فرنگی
۹۶,۰۰۰ تومان

شیک شکلات فندقی توت فرنگی

توت فرنگی، شیر، شکلات فندقی، بستنی
شیک شکلات فندقی توت فرنگی
۷۶,۰۰۰ تومان

چای و دمنوش

چای ماسالا شیربادام

شیر بادام، پودر چای ماسالا
چای ماسالا شیربادام
۹۰,۰۰۰ تومان

چای ماسالا

پودر چای ماسالا , شیر
چای ماسالا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

چای سبز رییس

۳۳۰ میلی لیتر، چای سبز مخصوص، گل سرخ، یک شاخه نبات، یک عدد چوب دارچین
چای سبز رییس
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش بابونه

۳۳۰ میلی لیتر، بابونه، سبوس غلات، دارچین، اسویا، گل گندم، گل راعی
دمنوش بابونه
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش حاوی سنبل الطیب

۳۳۰ میلی لیتر، بادرنج بویه، اسطوخودوس، به لیمو، سنبل الطیب، نعنا
دمنوش حاوی سنبل الطیب
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش مخلوط نعنا

۳۳۰ میلی لیتر، نعنا، پونه، کاکوتی، رزماری
دمنوش مخلوط نعنا
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی مخلوط لیمو

۳۳۰ میلی لیتر، لیمو عمانی، به لیمو، بادرنج بویه
دمنوش گیاهی مخلوط لیمو
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی گل گاو زبان

گل گاو زبان، سنبل الطیب، لیمو عمانی، به لیمو
دمنوش گیاهی گل گاو زبان
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی زنجبیل

دارچین، میخک، نعنا، تخم گشنیز، مریم گلی، هل، گل سرخ، زنجبیل
دمنوش گیاهی زنجبیل
۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی

دینیش

مارمالاد آلبالو،، رم مخصوص
دینیش

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

سینمون رول

دارچین، کشمش، گردو
سینمون رول

یک عدد

۵۴,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه

کیک اسفنجی وانیلی ساده
کیک صبحانه

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

پای سیب لقمه ای

مارمالاد سیب، سس کارامل،دارچین
پای سیب لقمه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات رییس

یک عدد
شکلات رییس
۶,۰۰۰ تومان

پنجه خرسی

یک عدد .رول دانمارکی، مارمالادالبالو، پرک بادام، کریمفیل
پنجه خرسی
۵۴,۰۰۰ تومان

فیتنس بار

یک عدد، جو پرک، تخم کتان، تخم افتابگردان، کنجد، عسل، کرنبری، کنجد، بادام زمینی
فیتنس بار
۴۲,۰۰۰ تومان

چاکلت توییست

یک عدد
چاکلت توییست
۵۰,۰۰۰ تومان

چیزکیک کارامل

یک عدد، سس کارامل، پنیر خامه ای، برپایه یک لایه بسکوییت
چیزکیک کارامل
۶۴,۰۰۰ تومان

موس کیک شکلات

یک عدد. کیک اسفنجی شکلاتی. لای های موس شکلاتی
موس کیک شکلات
۶۴,۰۰۰ تومان

تارت سیب دارچین

یک عدد، نان تارت، سیب اسلایسی، دارچین، سس کارامل، پرک بادام، کرنبری
تارت سیب دارچین
۶۸,۰۰۰ تومان

ردولوت

یک عدد، کیک اسفنجی با طعم رزبری و کرم چیز
ردولوت
۶۴,۰۰۰ تومان

پای سیب آلبالو

یک عدد، نان پای، سیب و دارچین، البالو
پای سیب آلبالو
۶۴,۰۰۰ تومان

براونی

یک عدد. کیک اسفنجی فشرده شکلاتی. تکه های گردو
براونی
۶۴,۰۰۰ تومان

چیز کیک رزبری

یک عدد، سس رزبری، پنیر خامه ای، بر پایه یک لایه بسکوییت
چیز کیک رزبری
۶۴,۰۰۰ تومان