جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ بلانچ، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون سالامی، پپرونی، فلفل قرمز، قارچ، فلفل دلمه ای، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی آمریکایی
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، فلفل دلمه ای، پپرونی، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سوسیس، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سوسیس آمریکایی
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، قارچ، ذرت، هویج، نخود فرنگی، زیتون، گوجه، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ بلانچ، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص، ۳ نفره
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص، ۳ نفره
پیتزا سالامی ایتالیایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، خمیر ایتالیایی، پپرونی، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص، ۳ نفره
پیتزا تاکو ایتالیایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، پپرونی، سالامی، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص، ۳ نفره
پیتزا پستو ایتالیایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص، ۳ نفره
پیتزا مخصوص ایتالیایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، قارچ، ذرت، هویج، نخود فرنگی، زیتون، گوجه، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص، ۳ نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص، ۳ نفره
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ساده

یک عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

یک عدد همبرگر طعم دار شده تند دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان ب...
اسپایسی برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ بلانچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
قارچ برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

کریزی برگر

یک عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۵ عدد پپرونی ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان...
کریزی برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

فت برگر

یک عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
فت برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دوبل چیز برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دوبل قارچ برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

هتریک برگر

۳ عدد همبرگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
هتریک برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت ۸۵%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ ۸۵%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۵%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۵ ورق ژامبون گوشت ۸۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۵ ورق ژامبون مرغ ۸۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۹۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده

کوچک

۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۸۵%، پنیر پیتزا، قارچ بلانچ
سیب زمینی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۷۰ گرم قارچ سوخاری، سس مخصوص
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، کره، پودر سیر، مخلوط پنیر پیتزا و موزارلا، سس مخصوص
نان سیر
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان