نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا فیله مرغ سوخاری اسپایسی

۵ عدد فیله لقمه اسپایسی، قارچ، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا فیله مرغ سوخاری اسپایسی
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترک ویژه شب کوک

کباب ترکی گوشت و مرغ، فلفل دلمه، قارچ، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا کباب ترک ویژه شب کوک
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رویال

گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت ریش ریش شده، مرغ کبابی، فلفل دلمه، پنیر گودا، پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا رویال
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، پپرونی، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

گوشت تکه ای، قارچ، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله گوشت و قارچ

گشت فیله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا فیله گوشت و قارچ

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت ذغالی

گوشت ذغالی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا گوشت ذغالی

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا بلونز

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کانو

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، گوجه فرنگی، سس مخصوص
پیتزا کانو

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پلو

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا پلو

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوجه

پیتزا گوجه
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (خانواده)

پیتزا مخلوط (خانواده)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

پیتزا مخصوص (خانواده)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

پیتزا پپرونی (خانواده)
۳۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص ذغالی

۱۳۰ گرم گوشت چرخ کرده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر مخصوص ذغالی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲۶۰ گرم گوشت چرخ کرده، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر گودا، سس مخصوص
دوبل برگر ذغالی
۲۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

۱۳۰ گرم گوشت چرخ کرده، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر گودا، سس مخصوص
چیز برگر ذغالی
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی با قارچ

۱۳۰ گرم گوشت چرخ کرده، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص
چیز برگر ذغالی با قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

۱۳۰ گرم گوشت چرخ کرده، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر گودا، سس مخصوص
رویال برگر ذغالی
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ذغالی با قارچ

۲۶۰ گرم گوشت چرخ کرده، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص
دوبل چیز برگر ذغالی با قارچ
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمبی

ساندویچ آر پی جی هات داگ

ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، پنیر گودا، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
ساندویچ آر پی جی هات داگ
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب هسته ای

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
ساندویچ بمب هسته ای
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوشکا

۲ عدد همبرگر، هات داگ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
ساندویچ دوشکا
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کلاشینکف

۳ عدد همبرگر، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
ساندویچ کلاشینکف
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ توپخونه بندری

سوسیس بندری، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
ساندویچ توپخونه بندری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تانک برگر

۴ عدد همبرگر، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
ساندویچ تانک برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ موشک گوشت و مرغ

۳ عدد همبرگر، سینه مرغ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
ساندویچ موشک گوشت و مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ میکس سوخاری

فیله سوخاری استریپس، همبرگر، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ میکس سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن سوخاری استریپس

فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ چیکن سوخاری استریپس
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت فیله، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن لقمه سوخاری اسپایسی

۵ تکه لقمه سوخاری اسپایسی، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ چیکن لقمه سوخاری اسپایسی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و پنیر

ساندویچ قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۹,۰۰۰ تومان

دوبل همبرگر معمولی

دوبل همبرگر معمولی
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترک گوشت ویژه شب کوک

ساندویچ کباب ترک گوشت ویژه شب کوک
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترک مرغ

ساندویچ کباب ترک مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترک مخلوط

ساندویچ کباب ترک مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ اسپایسی (سه تکه)

سه تکه مرغ اسپایسی، سیب زمینی، سس، نان، سس مخصوص، ادویه مخصوص
مرغ اسپایسی (سه تکه)
۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ اسپایسی (دو تکه)

دو تکه مرغ اسپایسی با ادویه مخصوص
مرغ اسپایسی (دو تکه)
۳۲,۰۰۰ تومان

مرغ نرمال (سه تکه)

سه تکه مرغ نرمال با ادویه مخصوص
مرغ نرمال (سه تکه)
۳۴,۰۰۰ تومان

مرغ نرمال (دو تکه)

دو تکه مرغ نرمال با ادویه مخصوص
مرغ نرمال (دو تکه)
۳۱,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

چهار تکه فیله سوخاری با ادویه مخصوص
فیله استریپس (چهار تکه)
۳۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (دو تکه)

دو تکه فیله سوخاری با ادویه مخصوص
فیله استریپس (دو تکه)
۲۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف سوخاری (ده تکه)

۱۰ تکه بال و کتف سوخاری با ادویه مخصوص
بال و کتف سوخاری (ده تکه)
۳۳,۰۰۰ تومان

بال و کتف سوخاری (شش تکه)

۶ تکه بال و کتف سوخاری با ادویه مخصوص
بال و کتف سوخاری (شش تکه)
۲۰,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری (ده تکه)

۱۰ عدد فیله لقمه ای
لقمه سوخاری (ده تکه)
۳۴,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد فیله لقمه ای
لقمه سوخاری (پنج تکه)
۲۰,۰۰۰ تومان

پرسی

کباب ترک گوشت ویژه شب کوک (پرسی)

کباب ترک گوشت ویژه شب کوک (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

کباب ترک مرغ (پرسی)

کباب ترک مرغ (پرسی)
۲۶,۰۰۰ تومان

کباب ترک مخلوط (پرسی)

کباب ترک مخلوط (پرسی)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۷,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری با قارچ و گوشت

سیب زمینی پنیری با قارچ و گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری با قارچ و مرغ

سیب زمینی پنیری با قارچ و مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی هات داگ

سیب زمینی هات داگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس (اضافه)
۲۵۰ تومان

سالاد

سالاد بار

سالاد کلم سفید با هویج ، سالاد کلم قرمز با هویج، سالاد ماکارونی، سالاد کاهو
سالاد بار
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

سالاد سوخاری

سالاد سوخاری
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

پپسی

۶,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای هی دی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

۱ لیتر
دلستر خانواده هی دی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان