جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی تند، قارچ، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله خلال شده، قارچ، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا رست بیف ایتالیایی

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پیاز، زیتون، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، پنیر ترکیبی
پیتزا چیکن ایتالیایی

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، ذرت، پنیر ترکیبی
پیتزا کاپری ایتالیایی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اورجینال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ کبابی، گوشت خلال شده، قارچ، کنجد، پنیر ترکیبی
پیتزا اورجینال ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوشت گوساله، سوسیس، کراکف پنیری، قارچ، سس، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا میت لاور ایتالیایی

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا مونترال ایتالیایی

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پنه الفردو با مرغ

سس خامه . فیله مرغ . قاچ . پنیر
پنه الفردو با مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پنه الفدو با گوشت

سس خامه . گوشت . قارچ . پنیر
پنه الفدو با گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پنه الفردو با ژامبون

سس خامه . ژامبون قارچ . پنیر
پنه الفردو با ژامبون
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پنه میکس

سس خامه فیله مرغ . فیله گوساله . قارچ . پنیر
پنه میکس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت

گوشت چرخ کرده . سس گوجه . پنیر
لازانیا گوشت
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مونترال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا مونترال ایتالیایی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ومرغ، قارچ، ذرت، پنیر ترکیبی
پیتزا کاپری ایتالیایی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، پنیر ترکیبی
پیتزا چیکن ایتالیایی

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله خلال شده، قارچ، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا رست بیف ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی تند، قارچ، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پیاز، زیتون، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ومرغ، گوشت چرخ کرده، گوشت خلال شده، قارچ، کنجد، پنیر ترکیبی
پیتزا رولت ایتالیایی

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل ژامبون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کوکتل، ژامبون، قارچ، پنیر ترکیبی
پیتزا کوکتل ژامبون ایتالیایی

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دینامیت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت خلال شده، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر ترکیبی
پیتزا دینامیت ایتالیایی

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی، کوکتل، شکاری، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا شکاری ایتالیایی (یک نفره)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا لپیزه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوشت خلال شده، بیفتک کبابی، قارچ بلنچ، کنجد، گوجه، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا لپیزه ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوشت خلال شده، بیتک کبابی، قارچ بلنچ، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اورجینال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ کبابی، گوشت خلال شده، قارچ، کنجد، پنیر ترکیبی
پیتزا اورجینال ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوشت گوساله، سوسیس، کراکف پنیری، قارچ، سس، گوجه، پنیر ترکیبی
پیتزا میت لاور ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا امپریال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوشت خلال شده، پپرونی، قارچ، سیاه دانه، پنیر ترکیبی
پیتزا امپریال ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو استیک ۱نفره

استیک گوشت گوساله زیتون قارچ پنیر ترکیبی
پیتزا چانو استیک 1نفره
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسکامی سیرو استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک گوشت گوساله، سیر، زیتون، قارچ، پنیر ترکیبی
پیتزا اسکامی سیرو استیک ایتالیایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سانتورینی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، میگو سوخاری، قارچ، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا سانتورینی ایتالیایی

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هلندی ۱ نفره

ژامبون مرغ فیله مرغ کبابی فلفل چیلی قارچ پنیرترکیبی
پیتزا هلندی 1 نفره
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ خلال شده، سیب زمینی سرخ شده، سس گوجه پنیر ترکیبی
پیتزا فرانسوی ایتالیایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، فیله گوساله خلال شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی
پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا (هشت نفره)

پیتزا (هشت نفره)
۷۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا (شش نفره)

پیتزا (شش نفره)
۵۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا (چهار نفره)

پیتزا (چهار نفره)
۳۷۵,۰۰۰ تومان

برگرها

کلاسیک برگر

۱۳۰ گرم گوشت، پیاز، سس بیگ مگ
کلاسیک برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۴۰ گرم گوشت، پنیر گودا، پیاز، سس بیگ مگ
چیز برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۴۰ گرم گوشت، پنیر گودا، قارچ بلانچ، سس بیگ مگ
قارچ برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوپر برگر مزه ها(کمبو)

۲ عدد برگر گوشت، پنیر گودا، نان پنیر دار، سیب زمینی، پیاز، سس بیگ مگ
سوپر برگر مزه ها(کمبو)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر(کمبو)

۱۴۰ گرم گوشت، پنیر گودا، بیکن گوشت، سیب زمینی، سس بیگ مگ
بیکن برگر(کمبو)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تگزاس برگر(کمبو)

۱۴۰ گرم گوشت، پنیر گودا، نان پنیردار، کراکف، سیب زمینی، پیاز، سس بیگ مگ
تگزاس برگر(کمبو)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۴۰ گرم گوشت، ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، پیاز، سس بیگ مگ
میکس برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

باب برگر(کودک)

۷۰ گرم گوشت، پنیر گودا، سیب زمینی، آبمیوه جایزه
باب برگر(کودک)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رویال کریسپی

فیله سوخاری . ژامبون . قارچ . پنیر
ساندویچ رویال کریسپی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون گوشت . ژامبون مرغ
ساندویچ ژامبون سرد
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دینامیت مزه

هات داگ مخصوص، برگر، فله مرغ کبابی، قارچ، پنیر گودا، نان مخصوص پنیر دار
ساندویچ دینامیت مزه
۲۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

هات داگ مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ مخصوص، بیکن مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات رویال
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوکنت

کراکف مخصوص، قارچ بلانچ، پنیر
ساندویچ دوکنت
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلفردو

فیله طعم دار شده، قارچ، پنیر گودا
ساندویچ آلفردو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز رست بیف

فیله گوساله خلال شده، قارچ بلانچ، پنیر، سیب زمینی
ساندویچ چیز رست بیف
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریپسی

فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، سیب زمینی
ساندویچ کریپسی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کارتیه

گوشت استیک گوساله، گوشت استیک مرغ، قارچ بلانچ، پنیر، سس قارچ
ساندویچ کارتیه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک روندو

گوشت استیک گوساله، پپرونی، قارچ بلانچ، سیب زمینی، پیاز
ساندویچ استیک روندو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

مینی هات داگ (کودک)

هات داگ، پنیر، سیب زمینی، آبمیوه جایزه
مینی هات داگ (کودک)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

پاستا آلفردو مرغ

پاستا آلفردو مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو گوشت

پاستا آلفردو گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۱۹۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

دبل دان

۲ عدد فیله سوخاری، ژامبون تنوری، پنیر گودا، سس تار تار، سیب زمینی
دبل دان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)

به همراه سیب زمینی، نان مخصوص، سس تاتار
مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

به همراه سیب زمینی، نان مخصوص، سس تاتار
مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

به همراه سیب زمینی، نان مخصوص، سس تاتار
مرغ سوخاری (پنج تکه)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری نرمال (شش تکه)

به همراه سیب زمینی، نان مخصوص، سس تاتار
بال سوخاری نرمال (شش تکه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

بازو سوخاری نرمال (شش تکه)

به همراه سیب زمینی، نان مخصوص، سس تاتار
بازو سوخاری نرمال (شش تکه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

به همراه سیب زمینی، نان مخصوص، سس تاتار
فیله استریپس (پنج تکه)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

سطل سوخاری ۱

۳ تکه ران سوخاری، ۴ تکه بال سوخاری، ۴ تکه فیله سوخاری، نان، سس تاتار
سطل سوخاری 1
۳۶۰,۰۰۰ تومان

سطل سوخاری ۲

۵ تکه ران سوخاری، ۵ تکه فیله استریپس، ۵ تکه بال سوخاری، نان، سس تاتار
سطل سوخاری 2
۴۷۰,۰۰۰ تومان

سطل سوخاری ۳

۷ تکه ران سوخاری، ۶ تکه فیله استریپس، ۸ تکه بال و بازوی سوخاری، ۴ عدد نان، سس تاتار، نوشابه خانواده
سطل سوخاری 3
۶۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵۴,۰۰۰ تومان

فرماجینو

نان سیر دار، پنیر
فرماجینو
۹۵,۰۰۰ تومان

نان تست سیردار

۴ تکه نان تست سیردار، سالامی گوشت، پنیر
نان تست سیردار
۹۵,۰۰۰ تومان

هاش برانز

سیب زمینی، قارچ، ژامبون، سبزیجات، پنیر، سس گوجه
هاش برانز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تاکو

سیب زمینی، کلم، گردو، کنجد، گوشت چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه، پمیر، سس تاکو
سیب زمینی تاکو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز چیپس با سالسا

چیپس، پنیر، بیکن، ذرت، سس
چیز چیپس با سالسا
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ تنوری

قارچ طعم دار، پنیر و سس گوجه فرنگی
قارچ تنوری
۷۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد میکس فصل و میوه

سالاد میکس فصل و میوه
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده، نان تست سیر دار، پنیر پارمسان زیتون مغز گردو، سس سزار
سالاد سزار
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (سبز)

کاهو، خیار، گوجه فرنگی، هویچ، کلم، ذرت، سس فرانسوی مخصوص
سالاد فصل (سبز)
۶۰,۰۰۰ تومان

سوپر سالاد مزه ها

سالاد سزار در حجم بیشتر، میوه فصل، کلم، کنجد
سوپر سالاد مزه ها
۱۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماِءالشعیر خانواده هلو

ماِءالشعیر خانواده هلو
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده لیمو

ماءالشعیر خانواده لیمو
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده استوایی

ماءالشعیر خانواده استوایی
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای عالیس

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان