نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آقای برگر

فیله گوساله، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزای کم چرب
پیتزا مخصوص آقای برگر

یک نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس بلغاری، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزای کم چرب
پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس بلغاری، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزای کم چرب
پیتزا مخلوط

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزای کم چرب
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

مینی

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزای کم چرب
پیتزا رست بیف

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزای کم چرب
پیتزا چیکن

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

مینی

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده زبان

زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزای کم چرب
پیتزا پیده زبان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

مینی

۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چانو

فیله گوساله، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزا کم چرب
پیتزا چانو
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سیسیلی

فیله مرغ، قارچ، ذرت، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزا کم چرب
پیتزا چیکن سیسیلی
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه فرنگی، هویج، پیاز، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزا کم چرب
پیتزا مارگاریتا
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، قارچ، ذرت، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر پیتزا کم چرب
پیتزا زبان
۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر آقای برگر

برگر دستی، پنیر ورقه ای، فیله سوخاری، کوکتل، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
برگر آقای برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

برگر دست ساز آقای برگر

برگر دست ساز مخصوص آقای برگر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
برگر دست ساز آقای برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص کارخانه

برگر کارخانه، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
برگر مخصوص کارخانه
۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد برگر کارخانه، پنیر ورقه ای، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
دوبل برگر مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

۲ عدد برگر دست ساز مخصوص آقای برگر، پنیر ورقه ای، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
دوبل برگر ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

برگر کارخانه، پنیر ورقه ای، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
چیز برگر مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

برگر دست ساز مخصوص آقای برگر، پنیر ورقه ای، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
چیز برگر ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر ویژه

برگر دست ساز مخصوص آقای برگر، قارچ، پنیر پیتزای کم چرب، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ماشروم برگر ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

فیله گوساله، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استریپس سوخاری

فیله مرغ سوخاری، سس مخصوص، خیارشور
ساندویچ فیله استریپس سوخاری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزای کم چرب، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری ویژه

سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزای کم چرب، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیری ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ زبان

زبان، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ زبان
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

ساندویچ دونر گوشت

کباب ترکی گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ دونر گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

کباب ترکی مرغ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ دونر مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

کباب ترکی گوشت، کباب ترکی مرغ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ دونر مخلوط
۱۷,۰۰۰ تومان

دونر گوشت (پرسی)

پرسی
دونر گوشت (پرسی)
۳۶,۰۰۰ تومان

دونر مرغ (پرسی)

پرسی
دونر مرغ (پرسی)
۳۲,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط (پرسی)

پرسی
دونر مخلوط (پرسی)
۳۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس دو تکه

۲ تکه سینه مرغ، پودر سوخاری، ادویه مخصوص
فیله استریپس دو تکه
۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه سینه مرغ، پودر سوخاری، ادویه مخصوص
فیله استریپس چهار تکه
۲۸,۰۰۰ تومان

ران سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ، پودر سوخاری، ادویه مخصوص
ران سوخاری دو تکه
۲۰,۰۰۰ تومان

ران سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ، پودر سوخاری، ادویه مخصوص
ران سوخاری سه تکه
۲۴,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری هفت تکه

۷ تکه بال مرغ، پودر سوخاری، ادویه مخصوص
بال مرغ سوخاری هفت تکه
۱۹,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۷ تکه مرغ
ناگت مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳ تکه مرغ
شنیسل مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی سنگی

دیزی، نان، پیاز، فلفل
دیزی سنگی
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

یک نفره
سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده پنیری

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی، قارچ، گوشت چرخ شده، پنیر، ادویه
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

۱۵ عدد قارچ
قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سوپ خامه

یک نفره
سوپ خامه
۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو قرمز

یک نفره
سوپ جو قرمز
۶,۰۰۰ تومان

سوپ اوزگلین

عدس ترکیه، آبلیمو، مگی، سبزیجات خشک، ادویه مخصوص، فلفل دلمه
سوپ اوزگلین
۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره
ترشی مخلوط
۴,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

یک نفره
ترشی سیر
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

هلو

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

آبمیوه شیشه ای ساندیس

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه شیشه ای ساندیس

موهیتو

۳,۵۰۰ تومان

انگور

۳,۵۰۰ تومان

پرتقال انبه

۳,۵۰۰ تومان

لیمو نعنا

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان