نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا برگر رویایی

پیتزا برگر رویایی
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و سیر

پیتزا گوشت و سیر
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و ژامبون بوقلمون

پیتزا مرغ و ژامبون بوقلمون
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

پیتزا زبان
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و زبان

پیتزا گوشت و زبان
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پپرونی

پیتزا گوشت و پپرونی
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا لوفی

گوشت رست بیف، مرغ گریل نگینی، پنیر پیتزا مخصوص، سس جانز، ژامبون مرغ
پیتزا لوفی
۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

رویایی برگر

۱ لایه برگر گوشت (۱۸۰ گرم گوشت خالص)، ۲ لایه پنیر گودا، ۱ لایه ژامبون، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
رویایی برگر
۴۲,۵۰۰ تومان

هیولا برگر

۲ لایه برگر گوشت (۳۶۰ گرم گوشت خالص)، ۳ لایه پنیر گوودا، ۲ لایه ژامبون، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
هیولا برگر
۶۷,۵۰۰ تومان

غول برگر

۳ لایه برگر گوشت (۵۴۰ گرم گوشت خالص)، ۶ لایه پنیر گودا، ۳ لایه ژامبون، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
غول برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک لایه برگر گوشت، یک لایه برگر مرغ، ۳ لایه پنیر گودا، یک لایه ژامبون، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
میکس برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

کرک برگر

یک لایه برگر مرغ (۲۰۰ گرم)، ۲۰ لاسه پنیر گودا، یک لایه ژامبون، قارچ، سس پننیر، گوجه، خیارشور
کرک برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

کپل برگر

یک لایه برگر گوشت (۲۵۰ گرم)، ۲ لایه پنیر گودا، یک لایه ژامبون، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
کپل برگر
۵۹,۰۰۰ تومان

بیف برگر

یک لایه برگر گوشت، یک لایه رست بیف با پنیر، ۲ لایه پنیر گودا، یک لایه ژامبون، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
بیف برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

فینگیل برگر

یک لایه برگر گوشت (۱۳۰ گرم گوشت خالص)- یک لایه پنیر گودا، یک لایه ژامبون، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
فینگیل برگر
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ وحشت (تند)

رست بیف، کالباس استیک گوشت، پپرونی، قارچ، سس پنیر، سس تند مخصوص
ساندویچ وحشت (تند)
۳۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

زبان، مغز، پنیر پیتزاف قارچ، سس پنیر، گووجه، خیارشور
ساندویچ مغز و زبان
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

مرغ، مغز، پنیر پیتزا، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
ساندویچ مغز و مرغ
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زبان

زبان، پنیر پیتزا، قارچ، سس پنیر، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه زبان
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص رویایی

رست بیف، ۲ لایه ژامبون گوشت، ۲ لایه ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلال، سس مخصوص، قارچ، سس پنیر
ساندویچ مخصوص رویایی
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکویچ

یک کراکف کامل، پنیر پیتزا، سس پنیر
ساندویچ کراکویچ
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکسرویچ

رست بیف، مرغ خلالی، پنیر پیتزا، چپپس خلالی، سس مخصوص، قارچ، سس پنیر
ساندویچ میکسرویچ
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ قلمویچ

مرغ گریل شده، برگر گریل شده، ژامبون گوشت، سیب زمینی سرخ شده، قارچ، سس پنیر
ساندویچ قلمویچ
۷۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سالاد سزار
۳۹,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص

نان سیر مخصوص
۲۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با ژامبون و پنیر

سیب زمینی سرخ شده با ژامبون و پنیر
۳۶,۰۰۰ تومان

سیب گر

سیب زمینی سرخ شده، ۱۸۰ گرم برگر، سس پنیر مخصوص
سیب گر
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۶,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کتابی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کتابی
۲,۵۰۰ تومان