نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

سوپر پیتزا

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون پنیردار، قارچ، فلفل دلمه ای
سوپر پیتزا

متوسط

۳۷,۵۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، کوکتل پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص

متوسط

۳۶,۵۰۰ تومان

خانواده

۷۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

متوسط

۳۴,۵۰۰ تومان

خانواده

۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای
 پیتزا گوشت و قارچ

متوسط

۳۹,۵۰۰ تومان

خانواده

۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس گارلیک، فیله مرغ کاری، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ

متوسط

۳۷,۵۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۵۰۰ تومان

پیتزا کوکتل و قارچ

کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا کوکتل و قارچ

متوسط

۲۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۵۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تند

پپرونی و ژامبون پنیری و قارچ و پنیر مخصوص
پیتزا مکزیکی تند

متوسط

۳۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، سس تند، زیتون
پیتزا پپرونی

متوسط

۳۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۶۴,۵۰۰ تومان

پیتزا دونی

ژامبونگوشت وژامبون مرغ وقارچ وپنیر
پیتزا دونی

متوسط

۶۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت، سس گارلیک، پنیر، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

متوسط

۴۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۸۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

بادمجان، گوجه، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات

متوسط

۲۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۵۵,۵۰۰ تومان

پیتزا ماشروم

قارچ بلنچشده و پنیر وفلفل دلمه
پیتزا ماشروم

متوسط

۲۶,۵۰۰ تومان

خانواده

۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

متوسط

۲۶,۵۰۰ تومان

خانواده

۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا فونگی

ژامبون مرغ، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا
 پیتزا فونگی

متوسط

۲۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا نان سیر

خمیر پیتزا
پیتزا نان سیر
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسپشیال (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰*۳۰پپرونی و ژامبون گوشت وپنیرپیتزاوکوکتل وقارچ وزیتون وفلفل دلمه
پیتزا اسپشیال (دو نفره)
۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون گریل (دو نفره)

فیله بوقلمون، سس گارلیک، قارچ بلنچ، فلفل، زیتون
پیتزا بوقلمون گریل (دو نفره)
۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیانو (دو نفره)

کراکف پنیری قارچ و پنیر
پیتزا ایتالیانو (دو نفره)
۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (دو نفره)

گوشت، سس گارلیک، پنیر، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (دو نفره)
۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا فینتو استیک (دو نفره)

استیک گوشت، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا فینتو استیک (دو نفره)
۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن (دو نفره)

فیله مرغ کاری و قارچ وپنیر
پیتزا چیکن (دو نفره)
۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا کالزون گوشت (دو نفره)

گوشت چرخ گرده و قارچ وپنیر وفلفل دلمه
پیتزا کالزون گوشت (دو نفره)
۵۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (دو نفره)

گوکتل دودی و ژامبون گوشت وقارچ وپنیر وفلفل دلمه
پیتزا مخلوط (دو نفره)
۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا کاپرینا (دو نفره)

ژامبون گوشت و قارچ، قارچ و بلنچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا کاپرینا (دو نفره)
۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (دو نفره)

پپرونی، فلفل قرمز، پنیر
پیتزا سیسیلی (دو نفره)
۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مارینا (دو نفره)

بادمجان کبابی و قارچ وگوجه و ذرت و زیتون و فلفل دلمه
پیتزا مارینا (دو نفره)
۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی مخصوص (دو نفره)

پپرونی و ژامبون گوشت و کوکتل و قارچ پنیر و فلفل دلمه
پیتزا بیتی مخصوص (دو نفره)
۵۰,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی مخلوط (دو نفره)

ژامبون گوشت وکوکتل دودی و قارچ وپنیر
پیتزا بیتی مخلوط (دو نفره)
۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی استیک (دو نفره)

گوشت فیله گوساله و قارچ وپنیر و فلف دلمه
پیتزا بیتی استیک (دو نفره)
۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی کالزون (دو نفره)

گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای قرمز، پنیر
پیتزا بیتی کالزون (دو نفره)
۵۴,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی مرغ و قارچ (دو نفره)

پیتزا بیتی مرغ و قارچ (دو نفره)
۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی بوقلمون (دو نفره)

پیتزا بیتی بوقلمون (دو نفره)
۵۲,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی چیکن (دو نفره)

پیتزا بیتی چیکن (دو نفره)
۵۰,۵۰۰ تومان

پیتزا بیتی مکزیکی (دو نفره)

پیتزا بیتی مکزیکی (دو نفره)
۴۸,۵۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۲۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۶,۵۰۰ تومان

رابین برگر

گوشت همبرگر ۱۵۰ گرمی ۲ عدد و پنیر گودا
رابین برگر
۳۶,۵۰۰ تومان

سوپر برگر

گوشت همبرگر و سینه مرغ کبابی و پنیر گودا
سوپر برگر
۳۶,۵۰۰ تومان

رویال برگر

گوشت همبرگر ۱۵۰گرمی و ژامبون گوشت و پنیر مخصوص و قارچ
رویال برگر
۳۰,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت همبرگر ۱۵۰ گرمی و قارچ وپنیر مخصوص
قارچ برگر
۲۹,۵۰۰ تومان

چیکن برگر سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده و قارچ و پنیر
چیکن برگر سوخاری
۲۴,۵۰۰ تومان

چیکن باربیکیو

سینه مرغ کبابی و پنیر
چیکن باربیکیو
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن باربیکیو

سینه مرغ کبابی پنیر گودا
ساندویچ چیکن باربیکیو
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیکن برگر سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده و پنیر
ساندویچ چیکن برگر سوخاری
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله گوشت (فیلادلفیا)

۱۵۰ گرم گوشت فیله گوساله، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله گوشت (فیلادلفیا)
۴۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ کبابی و قارچ و پنیر
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۲۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوپر زینگر

سینه مرغ سوخاری شده و ژامبون مرغ و پنیر مخصوص
ساندویچ سوپر زینگر
۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

ساندویچ هات داگ پنیر
۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

ها ت داک وژامبون گوشت و قارچ و پنیر
ساندویچ سوپر هات داگ
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ (تند)

ساندویچ چیلی داگ (تند)
۱۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله بوقلمون

فیله بوقلمون قارچ وپنیر
ساندویچ فیله بوقلمون
۳۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ مگا زینگر

سینه مرغ سوخاری ۲ عدد و پنیر گودا
ساندویچ مگا زینگر
۳۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ مگا باربیکیو

سینه مرغ کبابی ۲عددو پنیر گودا
ساندویچ مگا باربیکیو
۳۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله قارچ وپنیر
ساندویچ رست بیف
۴۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کلاپ میت

ژامبون گوشت ۲۰۰گرم ساندویچ سرد
ساندویچ کلاپ میت
۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ کلاپ چیکن

ژامبون مرغ ۲۰۰گرم ساندویچ سرد
ساندویچ کلاپ چیکن
۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت و قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ و قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۴,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

مرغ سوخاری (دو تکه)
۳۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

مرغ سوخاری (سه تکه)
۴۱,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنچ تکه)

مرغ سوخاری (پنچ تکه)
۷۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

مرغ سوخاری (هفت تکه)
۹۴,۵۰۰ تومان

چیکن استریپس (دو تکه)

چیکن استریپس (دو تکه)
۲۸,۵۰۰ تومان

چیکن استریپس (سه تکه)

چیکن استریپس (سه تکه)
۳۱,۵۰۰ تومان

چیکن استریپس (چهار تکه)

چیکن استریپس (چهار تکه)
۳۹,۵۰۰ تومان

چیکن استریپس (پنج تکه)

دو نفره ۲ پرس .سیب زمینی ۲ پرس سالاد کلم ۲ عدد
چیکن استریپس (پنج تکه)
۵۳,۵۰۰ تومان

شنیسل مرغ

سینه مرغ سوخاری شده و سیب زمینی و سالاد کلم و سس مخصوص
شنیسل مرغ
۲۶,۵۰۰ تومان

بال سوخاری

۷ تکه بال سوخاری وسیب زمینی و سالادکلم و سس مخصوص
بال سوخاری
۲۸,۵۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا

گوشت چرخ کرده و قارج و پنیر و لازاتیا
لازانیا
۳۳,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۵,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری پنیر دار

قارچ سوخاری شده و پنیر و فلفل دلمه
قارچ سوخاری پنیر دار
۲۳,۵۰۰ تومان

پاپ کورن مرغ

فیله مرغ سوخاری شده
پاپ کورن مرغ
۱۶,۵۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۱,۵۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی و قارچ و پنیر و فلفل دلمه
سیب زمینی مخصوص
۲۴,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۶,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۱,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

چیکن فید

چیکن فید
۲۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان