نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

خوراک لوبیا (پرسی)

خوراک لوبیا (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

خوراک لوبیا (یک کیلو)

خوراک لوبیا (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (پرسی)

کشک بادمجان (پرسی)
۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (یک کیلو)

کشک بادمجان (یک کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (پرسی)

میرزا قاسمی (پرسی)
۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (یک کیلو)

میرزا قاسمی (یک کیلو)
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک عدسی (پرسی)

خوراک عدسی (پرسی)
۴,۰۰۰ تومان

خوراک عدسی (یک کیلو)

خوراک عدسی (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

آش

آش سبزی (پرسی)

آش سبزی (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

آش سبزی (یک کیلو)

آش سبزی (یک کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (پرسی)

آش شله قلمکار (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (یک کیلو)

آش شله قلمکار (یک کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

آش آبادانی (پرسی)

آش آبادانی (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

آش آبادانی (یک کیلو)

آش آبادانی (یک کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

آش رشته (پرسی)

آش رشته (پرسی)
۴,۰۰۰ تومان

آش رشته (یک کیلو)

آش رشته (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (پرسی)

سوپ جو (پرسی)
۴,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک کیلو)

سوپ جو (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ (پرسی)

سوپ  (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

سوپ خامه (یک کیلو)

سوپ خامه (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

حلیم (پرسی)

حلیم  (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

حلیم (یک کیلو)

حلیم (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

فرنی (پرسی)

فرنی (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

فرنی (یک کیلو)

فرنی (یک کیلو)
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان