جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ فیله مرغ

فیله نرمال، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ فیله مرغ

نرمال

۹۰,۰۰۰ تومان

ساده

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپشیال

هات داگ مخصوص، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ هات داگ اسپشیال
۸۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، نان، سالاد کلم
فیله استریپس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت (ایتالیایی)

گوشت استیک، پنیر، زیتون، کنجد، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا استیک گوشت (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۳ تکه (اسپایسی)

سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان
کنتاکی ۳ تکه (اسپایسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال پلاس (ایتالیایی)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون سالامی، گوشت تاکو، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا اسپشیال پلاس (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک چیز برگر

گوشت خالص، پنیرگودا، کاهو، سس مخصوص
کلاسیک چیز برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل شده، نان تست معطر، زیتون، پنیر پارمیسان، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار
۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

گوشت استیک گرم، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد، زیتون
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسپشیال پلاس (ایتالیایی)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون سالامی، گوشت تاکو، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا اسپشیال پلاس (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت (ایتالیایی)

گوشت استیک، پنیر، زیتون، کنجد، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا استیک گوشت (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت (ایتالیایی)

گوشت رست بیف، پنیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (ایتالیایی)

مرغ تفت، سس باربیکیو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا مرغ (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (ایتالیایی)

گوشت رست بیف، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا میکس (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا جاماییکا (ایتالیایی)

مرغ تفت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر، فلفل دلمه، کنجد، زیتون، سیب خلالی، سس مخصوص
پیتزا جاماییکا (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

ژامبون پپرونی، پنیر، زیتون، فلفل دلمه، سس، فلفل هالوپینو
پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (ایتالیایی)

گوشت، سالامی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، سس تاکو
پیتزا تاکو (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو (ایتالیایی)

سالامی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، سس پستو
پیتزا پستو (ایتالیایی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (ایتالیایی)

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، گوشت تاکو، قارچ، پنیرگودا، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا کالزونه (ایتالیایی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)

مرغ تفت.سس باربیکیو.هات داگ. پنیر.فلفل دلمه.ذرت.زیتون
پیتزا دبل استاف (ایتالیایی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

گوشت استیک گرم، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد، زیتون
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سالامی، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مخصوص (آمریکایی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سالامی، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه، زیتون، گوشت معطر
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

گوشت تاکو، قارچ تفت، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

مرغ تفت، قارچ تفت، پنیر، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی (آمریکایی)

مرغ تفت، قارچ تفت، پنیر، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا پیراشکی (آمریکایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کارنه (آمریکایی)

گوشت رست بیف، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون
پیتزا کارنه (آمریکایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (آمریکایی)

ژامبون گوشت.ژامبون مرغ.گوشت تاکو.قارچ.پنیرگودا.پنیرپیتزا.فلفل دلمه.زیتون
پیتزا کالزونه (آمریکایی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دبل استاف (آمریکایی)

مرغ تفت، سس باربیکیو، هات داگ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا دبل استاف (آمریکایی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

کنسرو سبزیجات، ذرت، بیبی کورن، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون، جعفری
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)

پنیر، قارچ تفت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ (آمریکایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

گوشت خالص، فیله مرغ سوخاری، پنیر تست، کاهو، سس مخصوص
همبرگر ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

جکس برگر

گوشت خالص، سینه مرغ کبابی، پنیر تست، کاهو، سس مخصوص
جکس برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد گوشت خالص، ۲ عدد پنیرگودا، کاهو، سس مخصوص
دبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد گوشت خالص، ۱ عدد پنیرگودا، کاهو، سس مخصوص
دوبل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک چیز برگر

گوشت خالص، پنیرگودا، کاهو، سس مخصوص
کلاسیک چیز برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

گوشت خالص، کاهو، سس مخصوص
کلاسیک برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

فیله سوخاری، بیکن بوقلمون، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
سوپریم برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسلایدر برگر (میکس)

قارچ برگر، بیکن برگر، فیله سوخاری، سیب زمینی
اسلایدر برگر (میکس)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسلایدر برگر (گوشت)

قارچ برگر، بیکن برگر، سیب زمینی
اسلایدر برگر (گوشت)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسلایدر برگر (مرغ)

فیله سوخاری، گریل چیکن، سیب زمینی
اسلایدر برگر (مرغ)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

گوشت خالص، پنیرگودا، کاهو، سس مخصوص، سالامی دودی
اسموکی برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

گوشت خالص، پنیرگودا، کاهو، سس مخصوص، بیکن دودی گوشت
بیکن برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

هات لاورز برگر

گوشت خالص، پنیرگودا، کاهو، سس اسپایسی، سالامی دودی
هات لاورز برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت خالص، کاهو، سس مخصوص، قارچ
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با پنیر

گوشت خالص، کاهو، سس مخصوص، قارچ، پنیر
قارچ برگر با پنیر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هات برگر

گوشت خالص، سالامی دودی، سس اسپایسی
هات برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف ویژه

گوشت ریش,قارچ,پنیر,خیارشور,گوجه,کاهو
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپشیال

هات داگ مخصوص، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ هات داگ اسپشیال
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

هات داگ مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

کراکف پنیری، گوجه، سس، خیارشور، کاهو
ساندویچ کراکف پنیری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

فیله مرغ گریل شده، ژامبون مرغ تنوری، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، سس، کاهو
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

ژامبون تنوری بوقلمون، پنیر پیتزا، قارچ، سس کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون تنوری گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، سس کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون تنوری مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، سس کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استک ویژه

فیله گوساله گریل شده، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، پنیر، قارچ، ژامبون گوشت
ساندویچ استک ویژه
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

فیله گوساله گریل شده، خیارشور، گوجه، کاهو، سس
ساندویچ استیک
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

راسته گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ رست بیف
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فاهیتا

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، فلفل دلمه، سس
ساندویچ چیکن فاهیتا
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل چیکن

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ویژه
ساندویچ گریل چیکن
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، سس ویژه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، سس ویژه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، خیارشور، گوجه، سس، کاهو
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۹۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۹۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۹۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

لازانیا

خمیر لازانیا، گوشت معطر، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
لازانیا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

کنتاکی

فیله استریپس

۴ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، نان، سالاد کلم
فیله استریپس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

میگو سوخاری ۲ تکه، ناگت ۲ تکه، فیله مرغ ۲ تکه، پیاز حلقه ای ۲ تکه، سیب زمینی سرخ شده، نان
سبد سوخاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۲ تکه (اسپایسی)

سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان
کنتاکی ۲ تکه (اسپایسی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۳ تکه (اسپایسی)

سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان
کنتاکی ۳ تکه (اسپایسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۵ تکه (اسپایسی)

سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان
کنتاکی ۵ تکه (اسپایسی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۷ تکه (اسپایسی)

سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان
کنتاکی ۷ تکه (اسپایسی)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۱ تکه (اضافه)

اضافه
کنتاکی ۱ تکه (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس ۱ تکه (اضافه)

اضافه
فیله استریپس ۱ تکه (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای کودک

هپی برگر

برگر، سیب زمینی، نوشابه
هپی برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

هپی سوخاری

مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
هپی سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

هپی ناگت

۶ عدد ناگت مرغ، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
هپی ناگت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هپی میل لقمه

۶ عدد لقمه سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
هپی میل لقمه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

فان استریپس

۲ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه
فان استریپس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ شده
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب تنوری، قارچ، پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

سیب زمینی، پنیر پیتزا، ژامبون، فلفل دلمه
چیپس و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

میکس فرایز

سیب زمینی، قارچ، بیکن، سس پنیر
میکس فرایز
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری، سس مخصوص
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

سیب زمینی، سس پنیر
چیز فرایز
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر امریکایی، کره معطر، جعفری، پنیر پیتزا، سیر
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶تکه لقمه سوخاری
لقمه سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

ناگت

۶تکه ناگت مرغ
ناگت
۶۵,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶تکه پیاز سواری
پیاز حلقه ای
۶۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۳,۵۰۰ تومان

سالاد

شف سالاد

مرغ گریل شده، نودل، کاهو، گوجه گیلاسی، ذرت، بی بی کرن، ریحان، پنیر بلغاری، کاپاریس، تخم کتان، زیتون
شف سالاد
۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل شده، نان تست معطر، زیتون، پنیر پارمیسان، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار
۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

اضافات

سس تار تار

دست ساز
سس تار تار
۳,۰۰۰ تومان

سس سوخاری

دست ساز
سس سوخاری
۳,۰۰۰ تومان

سس سانتافه

دست ساز
سس سانتافه
۳,۰۰۰ تومان

سس سالاد شف

دست ساز
سس سالاد شف
۲۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

دست ساز
سس سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان