جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سالامی

پیتزا سالامی
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

پیتزا ژامبون مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ وقارچ

پیتزا مرغ وقارچ
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پیتزا مارگاریتا

پیتزا پیتزا مارگاریتا
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

پیتزا پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون بوقلمون

پیتزا ژامبون بوقلمون
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

پیتزا بیکن
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ

پیتزا سوسیس و قارچ
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ادبرت

پیتزا ویژه ادبرت
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی مخصوص

پیتزا سالامی مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

پیتزا ژامبون
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ

همبرگر با قارچ
۱۱,۰۰۰ تومان

مک دونالد

مک دونالد
۱۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با قارچ و پنیر

چیکن برگر با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی با پنیر و قارچ

ساندویچ سالامی با پنیر و قارچ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر

ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون بوقلمون با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن با قارچ و پنیر

ساندویچ بیکن با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف با قارچ

ساندویچ کراکف با قارچ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی با پنیر

ساندویچ سالامی با پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک با قارچ و پنیر

ساندویچ استیک با قارچ و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر با پنیر و قارچ

ساندویچ فرانکفورتر با پنیر و قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

ساندویچ فرانکفورتر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون

ساندویچ ژامبون بوقلمون
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ

ساندویچ فیله مرغ با قارچ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر با بیکن

چیپس و پنیر با بیکن
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر

ماءالشعیر
۲,۰۰۰ تومان