نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ ویژه ۷۴۳

ژامبون، قارچ، پنیر، برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه ۷۴۳
۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، قارچ، پنیر
دوبل چیز برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، قارچ، پنیر
چیز برگر با قارچ
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص با پیاز

کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پیاز
پیتزا مخصوص با پیاز
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت و قارچ

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ژامبون گوشت و قارچ
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونتریال

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مونتریال
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

مرغ ریش شده، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ویکتوریا
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، خمیر رولی
پیتزا یونانی
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مینی
۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، پنیر
چیز برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، قارچ، پنیر
چیز برگر با قارچ
۲۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، قارچ، پنیر
دوبل چیز برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر با قارچ

دوبل چیز برگر با قارچ
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه ۷۴۳

ژامبون، قارچ، پنیر، برگر ۶۰%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه ۷۴۳
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه

ساندویچ سوپر ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس آلمانی، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل پنیر

سوسیس کوکتل، پنیر، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس کوکتل پنیر
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، سوسیس کوکتل، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس کوکتل با قارچ و پنیر
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۵%، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

هات داگ، پنیر، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیر
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، پنیر، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، قارچ
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

فیله مرغ، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، فیله مرغ، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس بندری، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، قارچ، پنیر
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، ژامبون تنوری، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

سوسیس بلغاری، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس بلغاری
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

یک نفره
سیب زمینی ساده
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی رویال

سیب زمینی رویال
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای
۸,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان