جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه الو برگر

ژامبون مرغ،ژامبون گوشت، رست بیف، قارچ، مرغ، کنجد، زعفران
پیتزا ویژه الو برگر

مینی

۲۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

رست بیف، مرغ، پنیر زرد، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا میکس

مینی

۱۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

رست بیف، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۱۷,۵۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

مینی

۱۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانکفورتر

ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس دودی، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا فرانکفورتر

مینی

۱۳,۵۰۰ تومان

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

مینی

۱۴,۵۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

گوشت مرغ، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۴,۵۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپایسی

پپرونی تند، گوشت ، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا اسپایسی

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ماریانا

کباب ترکی، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا ماریانا

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۱۳,۵۰۰ تومان

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

مینی
پیتزا پنجره ای

مینی

۱۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دانشجویی (مینی)

مینی
پیتزا دانشجویی (مینی)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا دانشجویی (یک نفره)

یک نفره
پیتزا دانشجویی (یک نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (یک نفره)

ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا کالزونه (یک نفره)
۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

ذغالی برگر

ذغالی برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

رویال برگر مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دوبل برگر مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر مخصوص

دوبل چیز برگر مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۱۶,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۱۵,۵۰۰ تومان

بیگ برگر

همبرگر، فیله، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر
بیگ برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر ویژه

میکس
ذغالی برگر ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۸,۵۰۰ تومان

چیز برگر با پنیر گودا

چیز برگر با پنیر گودا
۷,۵۰۰ تومان

چیز برگر با پنیر پیتزا

چیز برگر با پنیر پیتزا
۱۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر معمولی

دوبل برگر معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر معمولی

رویال برگر معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه (زاپاتا)

فیله مرغ، رست بیف، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر
ساندویچ ویژه (زاپاتا)
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر بیف

ساندویچ سوپر بیف
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر پیتزا

ساندویچ هات داگ با پنیر پیتزا
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر پیتزا

ساندویچ کوکتل با پنیر پیتزا
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ساندویچ پیتزا
۱۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

کباب ترکی (پرسی)

پرسی
کباب ترکی (پرسی)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده (ساده)

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده (ساده)
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده پنیری

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده پنیری
۱۴,۰۰۰ تومان

اضافات

سس فرانسوی

یک نفره
سس فرانسوی
۵۰۰ تومان

سس کچاپ

یک نفره
سس کچاپ
۵۰۰ تومان

سس چیلی

یک نفره
سس چیلی
۵۰۰ تومان

سس مایونز

یک نفره
سس مایونز
۵۰۰ تومان

سس قرمز تند

یک نفره
سس قرمز تند
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان