جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ژامبون
پیتزا مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ژامبون
پیتزا مخلوط

مینی

۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ۲۰۲

برگر ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر 202
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

برگر شرکتی ۳۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر معمولی
۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر شرکتی ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

برگر شرکتی ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی
۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر شرکتی ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
چیز برگر
۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر شرکتی ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
قارچ برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل (چهار عدد)

۴ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور،
ساندویچ فلافل (چهار عدد)
۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل (پنج عدد)

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل (پنج عدد)
۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل (شش عدد)

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل (شش عدد)
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مغز
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ زبان
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز، زبان، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مغز و زبان
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک

سوسیس، سیب زمینی
ساندویچ خوراک
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس معمولی

سوسیس، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس معمولی
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس بندری
ساندویچ سوسیس بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه معمولی

کباب لقمه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب لقمه معمولی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه مخصوص

کباب لقمه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب لقمه مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس معمولی (سرد)

کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس معمولی (سرد)
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ساندویچ ماکارونی
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا
۴,۵۰۰ تومان

دلستر بطری هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری هی دی
۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان