جست‌وجو در اسنپ‌فود

صبحانه

چای

فلاسک چای ۱.۵ لیتر
چای
۴,۰۰۰ تومان

آش محلی

آش محلی
۵,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم
۵,۰۰۰ تومان

تخم مرغ آب پز

تخم مرغ آب پز
۸,۰۰۰ تومان

نیمرو

نیمرو
۸,۰۰۰ تومان

املت

املت
۹,۰۰۰ تومان

کره با عسل

کره با عسل
۵,۰۰۰ تومان

پنیر و گردو

پنیر و گردو
۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

برنج هندی
چلو کباب شیشلیک
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بره

برنج هندی
چلو کباب بره
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس بختیاری

برنج هندی
چلو کباب میکس بختیاری
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

برنج هندی
چلو کباب برگ
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بختیاری

برنج هندی
چلو جوجه کباب بختیاری
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاه عباس

برنج هندی
چلو کباب شاه عباس
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

برنج هندی
چلو کباب سلطانی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

برنج هندی
چلو کباب لقمه
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

برنج هندی
چلو کباب نگینی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

برنج هندی
چلو کباب کوبیده
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب تند

برنج هندی
چلو جوجه کباب تند
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ساطوری

برنج هندی
چلو جوجه کباب ساطوری
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج هندی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

برنج هندی
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج هندی
چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب شیشلیک
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بره

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب بره
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس بختیاری

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب میکس بختیاری
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاه عباس

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب شاه عباس
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب سلطانی
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب برگ
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه ای

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب کوبیده لقمه ای
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب نگینی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک کباب کوبیده
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بختیاری

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک جوجه کباب بختیاری
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تند

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک جوجه کباب تند
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ساطوری

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک جوجه کباب ساطوری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
کتف و بال کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۷ عدد گوجه کبابی نصفه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت بره

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک گوشت بره
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه بره

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک ماهیچه بره
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر کبابی

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک ماهی شیر کبابی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک ماهی قزل آلا
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
شنیسل مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سوخاری

به همراه گوجه کبابی، سبزی خوردن، ترشی کلم، نان
خوراک مرغ سوخاری
۱۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت بره

برنج هندی
چلو گوشت بره
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه بره

برنج هندی
چلو ماهیچه بره
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

برنج هندی
چلو ماهی قزل آلا
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شیر کبابی

برنج هندی
چلو ماهی شیر کبابی
۳۲,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

برنج هندی
ته چین مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

برنج هندی
زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سوخاری

برنج هندی
چلو مرغ سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ با برنج

برنج هندی
شنیسل مرغ با برنج
۲۲,۰۰۰ تومان

استامبولی

برنج هندی
استامبولی
۹,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

برنج هندی
چلو خورشت قیمه
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

بدون دورچین
خورشت قیمه (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

برنج هندی
چلو خورشت سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

بدون دورچین
خورشت سبزی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

برنج هندی
چلو خورشت بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

بدون دورچین
خورشت بادمجان (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قلیه ماهی

برنج هندی
چلو خورشت قلیه ماهی
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قلیه ماهی (اضافه)

بدون دورچین
خورشت قلیه ماهی (اضافه)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو
۸,۰۰۰ تومان

ترشی زردآلو و آلبالو

ترشی زردآلو و آلبالو
۵,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

ترشی سیر
۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط کوچک

۷۰ گرم
ترشی مخلوط کوچک
۳,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط بزرگ

۱۰۰ گرم
ترشی مخلوط بزرگ
۴,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ژله

ژله
۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد الویه

سالاد الویه
۸,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

سالاد مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۴,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

زمزم زرد

۲,۰۰۰ تومان

زمزم مشکی

۲,۰۰۰ تومان

زمزم لیمویی

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

زمزم مشکی

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

زمزم زرد

۳,۰۰۰ تومان

زمزم لیمویی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

زمزم مشکی

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۴,۵۰۰ تومان

زمزم زرد

۴,۵۰۰ تومان

زمزم لیمویی

۴,۵۰۰ تومان

دلستر ساندیس شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر ساندیس شیشه ای

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

آناناس

۲,۵۰۰ تومان

هلو

۲,۵۰۰ تومان

دلستر ساندیس قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر ساندیس قوطی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

آناناس

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

دلستر ساندیس خانواده

یک لیتر
دلستر ساندیس خانواده

لیمو

۵,۵۰۰ تومان

استوایی

۵,۵۰۰ تومان

آناناس

۵,۵۰۰ تومان

هلو

۵,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی زرناب

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی زرناب
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده زرناب

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده زرناب
۵,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک کوهرنگ

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک کوهرنگ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ کوهرنگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ کوهرنگ
۲,۵۰۰ تومان