جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

چلو جوجه کباب بدون استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

برنج ایرانی
چلو ساده
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه ذغالی

خوراک کباب لقمه ذغالی
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ذغالی

خوراک کباب کوبیده ذغالی
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست ساده

ماست ساده
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

یک و نیم لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

یک و نیم لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

یک و نیم لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان