نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۸۰ گرم
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)
۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ماستی (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه ماستی ۷۵ گرم
خوراک کباب چنجه ماستی (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی ۷۵ گرم
خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)
۱۵
۲۴,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۸۰ گرم
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)
۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، جوجه ۵تکه، فلفل سبز
خوراک کباب کوبیده مخصوص نگین دار
۱۵
۲۸,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی ۷۵ گرم
خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)
۱۵
۲۴,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ماستی (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه ماستی ۷۵ گرم
خوراک کباب چنجه ماستی (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۱۵۰ گرم
خوراک جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۲۴۰گرمی
خوراک جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب ماستی ۱۵۰ گرم
خوراک جوجه کباب ماستی (یک سیخ)
۱۵
۲۶,۰۰۰ ۲۲,۱۰۰ تومان

خوراک بال و کتف کبابی (یک سیخ)

۵ تکه بال و کتف کبابی
خوراک بال و کتف کبابی (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک بال و کتف ترش اسپایسی (یک سیخ)

۵ تکه بال و کتف کبابی ماستی اسپایسی
خوراک بال و کتف ترش اسپایسی (یک سیخ)
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

قارچ کبابی (یک سیخ)

۵ تکه قارچ کبابی اسپایسی
قارچ کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد نصفه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۵
۴,۰۰۰ ۳,۴۰۰ تومان

دل کبابی (یک سیخ)

۵۰ گرم
دل کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

قلوه کبابی (یک سیخ)

۵۰ گرم
قلوه کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

جگر کبابی (یک سیخ)

۵۰ گرم
جگر کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

جگر دنبه (یک سیخ)

۷۰ گرم
جگر دنبه (یک سیخ)
۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

دنبه کبابی (یک سیخ)

۵تکه
دنبه کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۸۰ گرم
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)
۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، جوجه ۵تکه، فلفل سبز
خوراک کباب کوبیده مخصوص نگین دار
۱۵
۲۸,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی ۷۵ گرم
خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)
۱۵
۲۴,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ماستی (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه ماستی ۷۵ گرم
خوراک کباب چنجه ماستی (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۱۵۰ گرم
خوراک جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۲۴۰گرمی
خوراک جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب ماستی ۱۵۰ گرم
خوراک جوجه کباب ماستی (یک سیخ)
۱۵
۲۶,۰۰۰ ۲۲,۱۰۰ تومان

خوراک بال و کتف کبابی (یک سیخ)

۵ تکه بال و کتف کبابی
خوراک بال و کتف کبابی (یک سیخ)
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

خوراک بال و کتف ترش اسپایسی (یک سیخ)

۵ تکه بال و کتف کبابی ماستی اسپایسی
خوراک بال و کتف ترش اسپایسی (یک سیخ)
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

قارچ کبابی (یک سیخ)

۵ تکه قارچ کبابی اسپایسی
قارچ کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد نصفه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۵
۴,۰۰۰ ۳,۴۰۰ تومان

دل و جگر

دل کبابی (یک سیخ)

۵۰ گرم
دل کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

قلوه کبابی (یک سیخ)

۵۰ گرم
قلوه کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

جگر کبابی (یک سیخ)

۵۰ گرم
جگر کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

جگر دنبه (یک سیخ)

۷۰ گرم
جگر دنبه (یک سیخ)
۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

دنبه کبابی (یک سیخ)

۵تکه
دنبه کبابی (یک سیخ)
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

خوش گوشت کبابی (یک سیخ)

۷۰ گرم
خوش گوشت کبابی (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

یک نفره
ماست چکیده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

شرکتی
زیتون شور
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۶,۵۰۰ تومان

میراندا

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۵۰۰ تومان

میراندا

۸,۵۰۰ تومان

سون آپ

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۸,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان