نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص پلان

پیتزا مخصوص پلان

کوچک

۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

کوچک

۱۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

کوچک

۱۶,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

پیتزا قارچ و سوسیس

کوچک

۱۶,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

پیتزا سوپریم

کوچک

۱۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

پیتزا قارچ و پنیر

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

کوچک

۱۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه

کوچک

۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز هات داگ

ساندویچ چیز هات داگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بندری

ساندویچ فلافل بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل بندری با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۹,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر کوچک
۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر انگور

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر انگور
۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان