نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر معمولی شرکتی

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰% سینه مرغ، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
همبرگر معمولی شرکتی
۶,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص شرکتی

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰% گوشت گوسفندی، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
همبرگر مخصوص شرکتی
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی بندری

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰% سینه مرغ، سوسیس بندری، سیب زمینی، فلفل دلمه ای، رب گوجه، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
همبرگر معمولی بندری
۸,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص بندری

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰% گوشت گوسفندی، سوسیس بندری، سیب زمینی، فلفل دلمه ای، رب گوجه، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
همبرگر مخصوص بندری
۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر معمولی

۲ عدد همبرگر معمولی ۶۰% سینه مرغ، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
دوبل برگر معمولی
۸,۵۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد همبرگر شرکتی ۶۰% گوشت گوسفندی، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
دوبل برگر مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰% گوشت گوسفندی، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، سس قارچ
قارچ برگر
۱۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰% گوشت گوسفندی، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، پنیر گودا
چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب گوسفندی

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، سس قارچ
ساندویچ کباب گوسفندی
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب شتر

۱۵۰ گرم کباب شتر، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، سس قارچ
ساندویچ کباب شتر
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب مرغ

۱۴۰ گرم سینه مرغ ریش شده، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، سس قارچ
ساندویچ کباب مرغ
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب بوقلمون

۱۲۰ گرم کباب بوقلمون، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، سس قارچ
ساندویچ کباب بوقلمون
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب تند فلفلی

۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوشت مرغ، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، سس قارچ
ساندویچ کباب تند فلفلی
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

۳ عدد کتلت، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کتلت
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کتلت مخصوص

۱۳۰ گرم کتلت مخصوص، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کتلت مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس معمولی

۲ عدد سوسیس آلمانی، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ سوسیس معمولی
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

۲ عدد کوکتل گوشت، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، سس قارچ
ساندویچ کوکتل گوشت
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ

۲ عدد کوکتل مرغ، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کوکتل مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ سوسیس بلغاری
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ گوشت

یک عدد هات داگ شرکتی ۸۰%، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ هات داگ گوشت
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ شرکتی ۸۰%، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی، پنیر گودا
ساندویچ هات داگ پنیری
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مرغ

یک عدد هات داگ مرغ، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ هات داگ مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ پنیری

۲ عدد کوکتل مرغ پنیری ، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کوکتل مرغ پنیری
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد کراکف پنیری، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کراکف پنیری
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ عدد قرص فلافل، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ فلافل
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ بندری
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بندری

۱۵۰ گرم بندری، ۵ عدد قرص فلافل، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ فلافل بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس بندری

۱۰۰ گرم کالباس گوشت، ۱۵۰ گرم بندری، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کالباس بندری
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس گوشت

۱۲۰ گرم کالباس گوشت، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کالباس گوشت
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ

۱۲۰ گرم کالباس مرغ، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کالباس مرغ
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس با قارچ و پنیر

۱۲۰ گرم کالباس گوشت، سس قارچ، پنیر گودا، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ کالباس با قارچ و پنیر
۱۲,۵۰۰ تومان

سوخاری

ساندویچ فیله سوخاری

۲ عدد فیله سوخاری، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
ساندویچ فیله سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (پرسی)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، کلم، جعفری، خیارشور، گوجه، نان بولکی
فیله سوخاری (پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۸,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده آبعلی
۶,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک آکوافینا

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک آکوافینا
۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه های فرش دی

آبمیوه های فرش دی

لیموناد

۴,۰۰۰ تومان

انبه پرتقال

انبه پرتقال
۴,۰۰۰ تومان

سیب

سیب
۴,۰۰۰ تومان