نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

پیشنهاد جیلیز

جوجه کباب، کباب برگ، کباب کوبیده، سرویس محلی (گردو، زیتون، اشپل، باقالی)، نوشیدنی
پیشنهاد جیلیز
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص جیلیز

کباب چنجه، ۲ سیخ کباب کوبیده، راسته گوساله، سرویس محلی (گردو، زیتون، اشپل، باقالی)، نوشیدنی
چلو کباب مخصوص جیلیز
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

کباب چنجه، جوجه کباب، جوجه ترش، کباب ترش
چلو کباب میکس
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

فیله گوساله، ۱۸۰ گرم
چلو کباب ترش
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی مخصوص

جوجه و کباب کوبیده
چلو کباب نگینی مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم چنجه، ۱۰۰ گرم جوجه
چلو کباب بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۱۸۰ گرم، گوشت گوساله
چلو کباب چنجه
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ، راسته گوساله (۳۰۰ گرم)
چلو کباب کوبیده
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲۵۰ گرم، سینه کامل استیکی
چلو جوجه کباب
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش

چلو جوجه ترش
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک سینه مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم
خوراک سینه مرغ سرخ شده
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم
خوراک ران مرغ سرخ شده
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ترش کباب

۲۵۰-۳۰۰ گرم مرغ، سس تند
خوراک ترش کباب
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ترش شامی

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سس مخصوص، گوجه فرنگی، سیب زمینی سرخ کرده
خوراک ترش شامی
۱۵,۰۰۰ تومان

واویشکا گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله
واویشکا گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

واویشکا مرغ

۱۵۰ گرم مرغ
واویشکا مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۵۰ گرم، سینه کامل استیکی
خوراک جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۱ سیخ، راسته گوساله (۱۵۰ گرم)
خوراک کباب کوبیده
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

فیله گوساله، ۱۸۰ گرم
خوراک کباب ترش
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

جوجه و کباب کوبیده
خوراک کباب نگینی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم چنجه، ۱۰۰ گرم جوجه
خوراک کباب بختیاری
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۱۸۰ گرم، گوشت گوساله
خوراک کباب چنجه
۲۷,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه

۲۵۰ گرم ماهیچه گوساله
باقالی پلو با ماهیچه
۳۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ
باقالی پلو با مرغ (ران)
۲۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ
باقالی پلو با مرغ (سینه)
۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ
زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت ماهیچه

۲۵۰ گرم ماهیچه گوساله، سس مخصوص
چلو گوشت ماهیچه
۳۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۲۰,۰۰۰ تومان

عدس پلو

عدس پلو با کشمش
عدس پلو
۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای محلی

چلو ترش کباب

۲۵۰-۳۰۰ گرم مرغ، سس تند
چلو ترش کباب
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ترش شامی

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سس مخصوص، گوجه فرنگی، سیب زمینی سرخ کرده
چلو ترش شامی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو واویشکا گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله
چلو واویشکا گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو واویشکا مرغ

۱۵۰ گرم مرغ
چلو واویشکا مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

چلو میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۱۰۰ گرم گوشت گوساله
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۱۰۰ گرم گوشت گوساله
چلو خورشت قیمه
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان (ران)

۲۰۰ گرم ران مرغ
چلو خورشت فسنجان (ران)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان (سینه)

۲۰۰ گرم سینه مرغ
چلو خورشت فسنجان (سینه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت اناربیج

۱۰۰ گرم گوشت سرخ شده
چلو خورشت اناربیج
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو باقالی خورشت

چلو باقالی خورشت
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۱۰۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۱۰۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۰۰ گرم ران مرغ
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت اناربیج (اضافه)

۱۰۰ گرم گوشت سرخ شده
خورشت اناربیج (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

باقالی خورشت (اضافه)

باقلی خورشت
باقالی خورشت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

سوخاری ران (۳ تکه)

سوخاری ران (3 تکه)
۳۲,۰۰۰ تومان

سوخاری سینه (۳ تکه)

سوخاری سینه (3 تکه)
۳۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (۵ تکه)

فیله سوخاری (5 تکه)
۳۲,۰۰۰ تومان

بال و کتف سوخاری (۷ تکه)

بال و کتف سوخاری (7 تکه)
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

باقلی خورشت
سیب زمینی سرخ کرده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۴,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۴,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

ماست بورانی
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سرویس محلی

زیتون، باقالی، اشپل، گردو
سرویس محلی
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان