نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ماه رمضان

عطا مانستر

یه غول خوشمزه با نیم کیلو ژامبوندرجه یک گوشت و مرغ ، نان چاپاتا ، پنیر گودا ، پنیر خامه ای ، سبزیجات تازه و سس مخصوص
عطا مانستر

عطا مانستر

۸۹,۹۰۰ تومان

عطا جونیور

یه بچه غول خوشمزه با دویست گرم ژامبون درجه یک گوشت و مرغ ، نان جو ، پنیر گودا ، پنیر خامه ای ، سبزیجات تازه و سس مخصوص
عطا جونیور

عطا جونیور

۴۳,۹۰۰ تومان

غول های خوشمزه

مانستر

دوتا همبرگر دستی حرفه ای با پیاز کاراملی و پنیر موزارلا و یک سس خاص
مانستر

مانستر

۹۹,۹۰۰ تومان

مانستر پپر

دوتا همبرگر دستی حرفه ای با پپرونی و سیب زمینی سرخ شده و پنیر موزارلا و یک سس خاص
مانستر پپر

مانستر پپر

۱۰۹,۹۰۰ تومان

مانستر چیزکراف

دوتا همبرگر دستی حرفه ای با یک کراکف سرخ شده و پنیر موزارلا و یک سس خاص
مانستر چیزکراف

مانستر چیزکراف

۱۲۹,۹۰۰ تومان

مانستر کینگ

سه تا همبرگر دستی حرفه ای با کراکف و پپرونی و پنیر موزارلا و یک سس خاص
مانستر کینگ

مانستر کینگ

۱۴۹,۹۰۰ تومان

عطا چیز ها

چیز کرانچ

۳۰۰ گرم کراکف حرفه ای، پپرونی ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا و یه سس خاص
چیز کرانچ

چیز کرانچ

۹۹,۹۰۰ تومان

عطا چیز چیکن

سینه مرغ مزه دار شده، سس چیلی، پنیرموزارلا، سیب زمینی تکه ای تنوری، قارچ و فلفل دلمه ای
عطا چیز چیکن

عطا چیز چیکن

۹۹,۹۰۰ تومان

عطاچیز میکس

پپرونی خلالی ،سینه مرغ مزه دار شده ،پنیرموزارلا ، قارچ و فلفل دلمه ای ، سیب زمینی تکه ای تنوری
عطاچیز میکس

عطاچیز میکس

۹۹,۹۰۰ تومان

عطا چیزویچ

ژامبون مرغ و گوشت ،پنیرموزارلا،سیب زمینی تکه ای تنوری و قارچ و سس مخصوص عطاویچ
عطا چیزویچ

عطا چیزویچ

۱۰۹,۹۰۰ تومان

عطا چیز میت

استیک گوشت،سس مخصوص عطاویچ،پیاز داغ،قارچ ،پنیرموزارلا،سیب زمینی تکه ای تنوری
عطا چیز میت

عطا چیز میت

۱۳۹,۹۰۰ تومان

عطا پیتزا ها

پیتزا مخصوص کوچک

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص کوچک

پیتزا مخصوص کوچک

۴۶,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص متوسط

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
 پیتزا مخصوص متوسط

پیتزا مخصوص متوسط

۸۷,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص بزرگ

پیتزا مخصوص بزرگ

۱۵۵,۹۰۰ تومان

پپرونی پیتزا کوچک

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پپرونی پیتزا کوچک

پپرونی پیتزا کوچک

۴۵,۹۰۰ تومان

پپرونی پیتزا متوسط

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پپرونی پیتزا متوسط

پپرونی پیتزا متوسط

۸۶,۹۰۰ تومان

پپرونی پیتزا بزرگ

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پپرونی پیتزا بزرگ

پپرونی پیتزا بزرگ

۱۳۶,۹۰۰ تومان

استیک پیتزا کوچک باسس آلفردو

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا
استیک پیتزا کوچک باسس آلفردو

استیک پیتزا کوچک باسس آلفردو

۵۹,۹۰۰ تومان

استیک پیتزا متوسط باسس آلفردو

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا
استیک پیتزا متوسط باسس آلفردو

استیک پیتزا متوسط باسس آلفردو

۱۱۶,۹۰۰ تومان

استیک پیتزا بزرگ باسس آلفردو

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا
استیک پیتزا بزرگ باسس آلفردو

استیک پیتزا بزرگ باسس آلفردو

۱۸۵,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ کوچک

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ کوچک

پیتزا گوشت و قارچ کوچک

۵۶,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ متوسط

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

۱۱۲,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

۱۷۹,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو کوچک

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
چیکن پیتزا آلفردو کوچک

چیکن پیتزا آلفردو کوچک

۴۹,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو متوسط

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
چیکن پیتزا آلفردو متوسط

چیکن پیتزا آلفردو متوسط

۹۳,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو بزرگ

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
چیکن پیتزا آلفردو بزرگ

چیکن پیتزا آلفردو بزرگ

۱۶۱,۹۰۰ تومان

ریو پیتزا کوچک

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
ریو پیتزا کوچک

ریو پیتزا کوچک

۵۳,۹۰۰ تومان

ریو پیتزا متوسط

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
ریو پیتزا متوسط

ریو پیتزا متوسط

۹۹,۹۰۰ تومان

ریو پیتزا بزرگ

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
ریو پیتزا بزرگ

ریو پیتزا بزرگ

۱۶۹,۹۰۰ تومان

وجی پیتزا کوچک

استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز، ذرت، هویج، قارچ، گوجه فرنگی)
وجی پیتزا کوچک

پیتزا سبزیجات کوچک

۳۹,۹۰۰ تومان

وجی پیتزا متوسط

وجی پیتزا متوسط
وجی پیتزا متوسط

وجی پیتزا متوسط

۵۶,۹۰۰ تومان

وجی پیتزا بزرگ

وجی پیتزا بزرگ
وجی پیتزا بزرگ

وجی پیتزا بزرگ

۷۹,۹۰۰ تومان

کینگ پیتزا متوسط

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
کینگ پیتزا متوسط

کینگ پیتزا متوسط

۹۹,۹۰۰ تومان

کینگ پیتزا بزرگ

کینگ پیتزا بزرگ
کینگ پیتزا بزرگ

کینگ پیتزا بزرگ

۱۶۶,۹۰۰ تومان

عطا برگر ها

غول خوشمزه

چیز برگر مخصوص+زینگر+ژامبویچ+۳عدد دیپ پنیر + ۶۰۰ گرم سیب زمینی ...
غول خوشمزه

غول خوشمزه

۱۹۴,۰۰۰ تومان

همبرگر اکونومی

یه همبرگر ۱۴۰ گرمی با یه سس خاص
همبرگر اکونومی

همبرگر اکونومی

۵۷,۹۰۰ تومان

چیزبرگر اکونومی

یه برگر خوشمزه تنوری (۱۴۰ گرم) با قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
چیزبرگر اکونومی

چیزبرگر اکونومی

۶۲,۹۰۰ تومان

چیز برگر عطاویچ

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و پنیر گودا ویه سس خاص
چیز برگر عطاویچ

چیز برگر عطاویچ

۷۲,۹۰۰ تومان

همبرگر(با سس پنیر)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و دیپ پنیر ویه سس خاص
همبرگر(با سس پنیر)

همبرگر(با سس پنیر)

۷۵,۹۰۰ تومان

چیزبرگر (با سس قارچ)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و پنیر گودا و سس قارچ
چیزبرگر (با سس قارچ)

چیزبرگر (با سس قارچ)

۷۷,۹۰۰ تومان

برگر مرغ

برگر مرغ
برگر مرغ

برگر مرغ

۳۵,۹۰۰ تومان

عطاویچ ها

ساندویچ هات داگ کلاسیک

یه هات داگ تنوری حرفه ای با چیپس خلالی و سس خردل
ساندویچ هات داگ کلاسیک

ساندویچ هات داگ کلاسیک

۴۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یه هات داگ تنوری حرفه ای با قارچ و پنیر موزارلا و سس خردل
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

۵۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبویچ سرد

۲۴۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰% و یه سس خاص
ساندویچ ژامبویچ سرد

ساندویچ ژامبویچ سرد

۵۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ ابر هات داگ

دو تا هات داگ حرفه ای و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ ابر هات داگ

ساندویچ ابر هات داگ

۶۹,۹۰۰ تومان

عطا فیلوس

۲۵۰ گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
عطا فیلوس

مرغ با قارچ و پنیر

۶۹,۹۰۰ تومان

ژامبویچ

۲۴۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده و قارچ و پنیر و یه سس خاص
 ژامبویچ

ژامبون تنوری عطاویچ

۷۶,۹۰۰ تومان

عطا زینگر

ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و قارچ و پنیر و یه سس خاص
عطا زینگر

عطا زینگر

۷۹,۹۰۰ تومان

عطا استیک با سس قارچ

۱۸۰ گرم گوشت راسته و پنیر گودا و سس قارچ
عطا استیک با سس قارچ

عطا استیک با سس قارچ

۸۹,۹۰۰ تومان

عطابامبر

۳۰۰ گرم کراکف حرفه ای و ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰% و قارچ و پنیر و یه سس خاص
عطابامبر

عطابامبر

۹۹,۹۰۰ تومان

عطا چیکن ها

گریل چیکن دوتکه

گریل چیکن دو تکه ( ران مرغ فرآوری شده به روش عطا با سیب زمینی تنوری حرفه ای )
گریل چیکن دوتکه

گریل چیکن دوتکه

۶۳,۹۰۰ تومان

گریل چیکن دوتکه با دیپ پنیر

گریل چیکن دوتکه با دیپ پنیر
گریل چیکن دوتکه با دیپ پنیر

گریل چیکن دوتکه با دیپ پنیر

۶۶,۹۰۰ تومان

زینگر

ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با پنیر گودا و یه سس خاص
زینگر

زینگر

۵۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس

سه تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن
چیکن استریپس

چیکن استریپس

۷۱,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس

سه تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن
چیکن استریپس
۷۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس پلاس

پنج تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن
چیکن استریپس پلاس

چیکن استریپس پلاس

۱۰۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس پلاس

پنج تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن
چیکن استریپس پلاس

چیکن استریپس پلاس

۹۹,۹۰۰ تومان

هات اسموکی چیکن دوتکه

هات اسموکی چیکن دو تکه(ران مرغ فرآوری شده آغشته به سس انحصاری و تند عطا با سیب زمینی تنوری اسموکی)
هات اسموکی چیکن دوتکه

هات اسموکی چیکن دوتکه

۶۶,۹۰۰ تومان

عطا پاستاها

چیزپاستا

یک پاستای متفاوت با روش طبخ متفاوت که در این شرایط با خیال راحت میتوانید سفارش دهید و خیالتان راحت باشه بعد از اینکه حرارت میبینه ...
چیزپاستا

چیزپاستا

۶۶,۹۰۰ تومان

پنه چیکن آلفردو (مرغ)

پاستا پنه ، پنیر پارمزان ، مرغ ، قارچ و سس آلفردو
پنه چیکن آلفردو (مرغ)

پنه چیکن آلفردو (مرغ)

۷۹,۹۰۰ تومان

پنه بیف آلفردو (گوشت)

پاستا پنه ، پنیر پارمزان ، گوشت ، قارچ و سس آلفردو
پنه بیف آلفردو (گوشت)

پنه بیف آلفردو (گوشت)

۹۹,۹۰۰ تومان

غذاهای استریل

همبرگر اکونومی استریل

استریل برگر اکونومی یک برگر خوشمزه با ۱۴۰ گرم برگر گوشت ‌که طبخش طوری طراحی شده که داخل حرارت ۲۸۰درجه استریل شدن و هیچ تماسی با د...
همبرگر اکونومی استریل

همبرگر اکونومی استریل

۵۷,۹۰۰ تومان

چیز برگر اکونومی استریل

یه برگر حرفه ای (۱۴۰گرم)و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
چیز برگر اکونومی استریل

چیز برگر اکونومی استریل

۶۲,۹۰۰ تومان

چیز برگرعطاویچ استریل

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرم)قارچ و پنیرگودا و یه سس خاص
چیز برگرعطاویچ استریل

چیز برگرعطاویچ استریل

۷۲,۹۰۰ تومان

همبرگر (باسس پنیر ) استریل

استریل برگر یک برگر خوشمزه با ۱۸۰ گرم برگر گوشت ‌و کلی پنیر که طبخش طوری طراحی شده که داخل حرارت ۲۸۰درجه استریل شدن و هیچ تماسی ...
همبرگر (باسس پنیر ) استریل

همبرگر (باسس پنیر ) استریل

۷۵,۹۰۰ تومان

چیز برگر (باسس قارچ ) استریل

یه برگرحرفه ای (۱۸۰گرم)و پنیرگودا و سس قارچ
چیز برگر (باسس قارچ ) استریل

چیز برگر (باسس قارچ ) استریل

۷۷,۹۰۰ تومان

پپرونی پیتزا استریل

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمال...
پپرونی پیتزا استریل

پپرونی پیتزا استریل

۸۶,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص استریل

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که ط...
پیتزا مخصوص استریل

پیتزا مخصوص استریل

۸۷,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو استریل

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی ...
پیتزا چیکن آلفردو استریل

پیتزا چیکن آلفردو استریل

۹۳,۹۰۰ تومان

ریو پیتزا استریل

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند...
ریو پیتزا استریل

ریو پیتزا استریل

۹۲,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ استریل

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلود...
پیتزا گوشت و قارچ استریل

پیتزا گوشت و قارچ استریل

۹۶,۹۰۰ تومان

استیک پیتزا با سس آلفردواستریل

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا ( این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طب...
استیک پیتزا با سس آلفردواستریل

استیک پیتزا با سس آلفردواستریل

۹۹,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سس هات اسموکی

سس هات اسموکی
سس هات اسموکی

سس هات اسموکی

۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
سالاد کلم

سالاد کلم

۹,۰۰۰ تومان

سس پنیر

سس پنیر
سس پنیر

سس پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

سس قارچ

سس قارچ
سس قارچ

سس قارچ

۱۰,۰۰۰ تومان

شیک سالاد

شیک سالاد
شیک سالاد

شیک سالاد

۱۱,۹۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده با ادویه خاص
سیب زمینی

سیب زمینی

۲۷,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری

قارچ سوخاری

۳۲,۹۰۰ تومان

نان سیر

نان باگت، پنیر موزارلا، سیر تازه
نان سیر

نان سیر

۳۱,۹۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

سیب زمینی، پنیر موزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای
سیب زمینی و پنیر

سیب زمینی و پنیر

۴۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با دیپ پنیر

سیب زمینی تنوری با دیپ پنیر
سیب زمینی تنوری با دیپ پنیر

سیب زمینی تنوری با دیپ پنیر

۴۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با سس قارچ

سیب زمینی تنوری با سس قارچ
سیب زمینی تنوری با سس قارچ

سیب زمینی تنوری با سس قارچ

۴۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه عطاویچ

سیب زمینی ویژه عطاویچ
سیب زمینی ویژه عطاویچ

سیب زمینی ویژه عطاویچ

۵۹,۹۰۰ تومان

سزار سالاد

سزار سالاد
سزار سالاد

سزار سالاد

۴۹,۹۰۰ تومان

پوتین هات داگ

سیب زمینی سرخ شده با هات داگ حرفه ای و پنیر گودا و پیاز سرخ شده و یه سس خاص
پوتین هات داگ

پوتین هات داگ

۵۴,۹۰۰ تومان

نوشیدنی ها

نوشابه قوطی فانتا لیمو

نوشابه قوطی فانتا لیمو
نوشابه قوطی فانتا لیمو

نوشابه قوطی فانتا لیمو

۷,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا مرکبات

نوشابه خانواده فانتا مرکبات
نوشابه خانواده فانتا مرکبات

نوشابه خانواده فانتا مرکبات

۱۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

آبمعدنی کتابی

آبمعدنی کتابی
آبمعدنی کتابی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو
نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت

۸,۱۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو نعنا

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو نعنا
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو نعنا
۹,۸۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

۹,۸۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی کلاسیک

ماالشعیر قوطی هی دی کلاسیک
ماالشعیر قوطی هی دی کلاسیک

ماالشعیر قوطی هی دی کلاسیک

۹,۸۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

۹,۸۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

ماالشعیر قوطی هی دی هلو
ماالشعیر قوطی هی دی هلو

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

۹,۸۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی سیب

ماالشعیر قوطی هی دی سیب
ماالشعیر قوطی هی دی سیب

ماالشعیر قوطی هی دی سیب

۹,۸۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
آب معدنی

آب معدنی

۴,۰۰۰ تومان

آبمعدنی خانواده

آبمعدنی خانواده
آبمعدنی خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
دوغ قوطی

دوغ قوطی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خوشگوار خانواده

دوغ خوشگوار خانواده
دوغ خوشگوار خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
لیموناد
۹,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

ماالشعیر خانواده هی دی
ماالشعیر خانواده هی دی

ماالشعیر خانواده هی دی

۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه لیوانی

نوشابه لیوانی
نوشابه لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

نوشابه خانواده زیرو
نوشابه خانواده زیرو

نوشابه خانواده زیرو

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا
نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه اسپرایت بطری

نوشابه اسپرایت بطری
نوشابه اسپرایت بطری
۵,۰۹۰ تومان

نوشابه فانتا بطری

نوشابه فانتا بطری
نوشابه فانتا بطری
۵,۰۹۰ تومان

نوشابه کوکا بطری

نوشابه کوکا بطری
نوشابه کوکا بطری
۵,۰۹۰ تومان