جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

پیتزا پپرونی بزرگ

۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

پیتزا مخصوص کوچک

۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص متوسط

۱۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ

۲۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

چیکن پیتزا آلفردو متوسط

۱۶۴,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو بزرگ

۲۵۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو کوچک

۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک

پیتزا کینگ متوسط

۱۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ بزرگ

۳۲۴,۹۰۰ تومان

همبرگر اکونومی

یه همبرگر ۱۴۰ گرمی با یه سس خاص
همبرگر اکونومی
۸۴,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

۲۸۱,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ کوچک

۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا دیپو کراف پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای باحال با سینه مرغ مزه دار شده ، پپرونی ، کراکف ، قارچ و پنیر موزارلا و دیپ پنیر
پیتزا دیپو کراف پنجره ای کلاسیک

پیتزا دیپو کراف

۱۷۹,۹۰۰ تومان

عطا پاستیزا

پاستیزا ژامبو

پاستا ، ژامبون مرغ ، هات داگ ، سس آلمانی ،پنیر موزارلا
پاستیزا ژامبو
۹۸,۹۰۰ تومان

پاستیزا چیکن

پاستا ، استیک مرغ ، سس آلمانی ،پنیر موزارلا
پاستیزا چیکن
۱۰۸,۹۰۰ تومان

پاستیزا پپر

پاستا ، پپرونی ، سس آلمانی ،پنیر موزارلا ، هالوپینو
پاستیزا پپر
۱۰۹,۹۰۰ تومان

پاستیزا برگر

پاستا ، گوشت رخکرده ، سس آلمانی ،پنیر موزارلا
پاستیزا برگر
۱۱۷,۹۰۰ تومان

عطا پیتزا ها

پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

پیتزا مخصوص کوچک

۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص متوسط

۱۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ

۲۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

پیتزا پپرونی کوچک

۷۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا و سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک پنجره ای کلاسیک

پیتزا سیر و استیک کوچک

۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک متوسط

۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک بزرگ

۲۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

پیتزا گوشت و قارچ کوچک

۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

۲۸۱,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

پیتزا چیکن آلفردو کوچک

۸۹,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو متوسط

۱۶۴,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو بزرگ

۲۵۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

پیتزا ریو کوچک

۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو متوسط

۱۶۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو بزرگ

۲۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای کلاسیک

استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز ،ذرت،هویج،قارچ،گوجه فرنگی)
پیتزا سبزیجات پنجره ای کلاسیک

پیتزا سبزیجات کوچک

۶۵,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

۱۱۴,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بزرگ

۱۵۳,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک

پیتزا کینگ متوسط

۱۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ بزرگ

۳۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا دیپو کراف پنجره ای کلاسیک

یه پیتزای باحال با سینه مرغ مزه دار شده ، پپرونی ، کراکف ، قارچ و پنیر موزارلا و دیپ پنیر
پیتزا دیپو کراف پنجره ای کلاسیک

پیتزا دیپو کراف

۱۷۹,۹۰۰ تومان

عطا برگر ها

همبرگر اکونومی

یه همبرگر ۱۴۰ گرمی با یه سس خاص
همبرگر اکونومی
۸۴,۹۰۰ تومان

چیزبرگر اکونومی

یه برگر خوشمزه تنوری (۱۴۰ گرم) با قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
چیزبرگر اکونومی
۹۵,۹۰۰ تومان

چیز برگر عطاویچ

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و پنیرگودا و یه سس خاص
چیز برگر عطاویچ
۱۰۹,۹۰۰ تومان

همبرگر(با سس پنیر)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و دیپ پنیر ویه سس خاص
همبرگر(با سس پنیر)
۱۱۶,۹۰۰ تومان

چیزبرگر (با سس قارچ)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و پنیر گودا و سس قارچ
چیزبرگر (با سس قارچ)
۱۲۶,۹۰۰ تومان

دابل برگر

دوتا همبرگر دستی حرفه ای ۱۴۰گرمی با پیاز کاراملی و پنیر موزارلا
دابل برگر
۱۵۹,۹۰۰ تومان

عطاویچ ها

ساندویچ هات داگ کلاسیک

یه هات داگ تنوری حرفه ای با سس خردل
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یه هات داگ تنوری حرفه ای با قارچ و پنیر موزارلا و سس خردل
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰% و یه سس خاص
ساندویچ ژامبون سرد
۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده و قارچ و پنیر و یه سس خاص
 ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ابر هات داگ

دو تا هات داگ حرفه ای و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ ابر هات داگ
۱۴۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ استیک با سس قارچ

۲۰۰ گرم گوشت راسته و پنیر گودا و سس قارچ
ساندویچ استیک با سس قارچ
۱۷۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ بامبر

۳۰۰ گرم کراکف حرفه ای و ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰% و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ بامبر
۱۷۵,۹۰۰ تومان

عطا پاستاها

چیزپاستا

یک پاستای متفاوت با روش طبخ متفاوت که در این شرایط با خیال راحت میتوانید سفارش دهید و خیالتان راحت باشه بعد از اینکه حرارت میبینه ...
چیزپاستا
۱۱۵,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سس قارچ

سس قارچ
سس قارچ
۲۳,۹۰۰ تومان

سس پنیر

سس پنیر
سس پنیر
۲۳,۹۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید ،هویج رنده شده ، سس مایونز
سالاد کلم
۱۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با ادویه خاص
سیب زمینی
۵۱,۹۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا متوسط ، پنیر موزارلا ، سیر تازه
نان سیر
۷۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

۴۰۰ گرم سیب زمینی، پنیر موزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای
سیب زمینی و پنیر
۹۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی ورقه ای با دیپ پنیر

۴۰۰گرم سیب زمینی ورقه ای با دیپ پنیر
سیب زمینی ورقه ای با دیپ پنیر
۸۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی ورقه ای با سس قارچ

۴۰۰ گرم سیب زمینی ورقه ای با سس قارچ
سیب زمینی ورقه ای با سس قارچ
۸۹,۹۰۰ تومان

پوتین هات داگ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با ۶۰ گرم هات داگ حرفه ای، پنیر گودا، پیاز سرخ شده و یک عدد سس خاص
پوتین هات داگ

پوتین هات داگ

۸۹,۹۰۰ تومان

پوتین هات داگ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با ۶۰ گرم هات داگ حرفه ای و پنیر گودا و پیاز سرخ شده و یه سس خاص
پوتین هات داگ
۸۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی عطاویچ

۳۰۰ گرم سیب زمینی ، ۶۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰% ، پنیر موزارلا ، قارچ و فلفل دلمه ای
سیب زمینی عطاویچ
۱۱۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۳,۷۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۳,۷۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

ماالشعیر قوطی هی دی هلو
ماالشعیر قوطی هی دی هلو
۱۳,۷۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان