نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا گامبو

ژامبون گوشت، قارچ، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، زبان، سس تارتار
پیتزا گامبو
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ، گوجه، دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آلکاتل

ژامبون گوشت، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه، دلمه، پنیر گودا، سس تارتار
پیتزا آلکاتل
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، گوشت، زبان، سس مخصوص
پیتزا سرآشپز
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ، قارچ، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

مینی

۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

مرغ، گوشت، قارچ، سس مخصوص
پیتزا مرغ و گوشت

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان

مرغ، زبان، قارچ، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و زبان
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و ذرت مخلوط

مرغ، ذرت، قارچ، سس مخصوص
پیتزا مرغ و ذرت مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس، قارچ، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس، گوشت، قارچ، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

سس مخصوص، کالباس، گوشت، قارچف گردو، گوجه، دلمه
پیتزا ویژه
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

گوشت، کالباس، مرغ، قارچ، هات داگ، سس مخصوص
پیتزا چهار فصل
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی تند، قارچ، گوجه، سس تارتار
پیتزا پپرونی
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

کالباس، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، گوجه، سس تارتار
پیتزا مکزیکی
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

کالباس، گوشت، قارچ، سس مخصوص، خمیر دربسته
پیتزا یونانی
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

مرغ ویژه، کالباس، گوشت چرخ کرده، قارچ، هات داگ، سس مخصوص
پیتزا سیسیلی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

کالباس، قارچ، گوشت، زبان، سس تارتار، هات داگ
پیتزا شیکاگو
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رژیمی

ذرت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رژیمی
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ماهی

تن ماهی، ذرت، قارچ، سس مخصوص
پیتزا ماهی
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نیوزلندی

کالباس، گوشت پپرونی، زبان، قارچ، سس تارتار
پیتزا نیوزلندی
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پیک نیک

کالباس، قارچ، گوشت، هات داگ، ژامبون گوشت، سس مخصوص
پیتزا پیک نیک
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دودی

ژامبون دودی، قارچ، گوشت، گوجه، سس مخصوص
پیتزا دودی
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

پپرونی، قارچ، مرغ، زبان، سس مخصوص
پیتزا سالامی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ

هات داگ، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا هات داگ
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

سس مخصوص، قارچ، پنیر، گوجه، فلفل دلمه
پیتزا مارگاریتا
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ شامی ویژه

ساندویچ شامی ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

ساندویچ کوکتل گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل رویال

ساندویچ فلافل رویال
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت مخصوص

ساندویچ کتلت مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

ترکی (پرسی)

مرغ ریش شده، گوشت چرخ کرده، قارچف گوجه، دلمه، سس ایتالیایی
ترکی (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

میکس (پرسی)

گوشت، قارچ، گوجه، دلمه، سس روتی، تخم مرغ
میکس (پرسی)
۲۵,۰۰۰ تومان

محلی (پرسی)

سوسیس، سیب زمینی، قارچ، سس تارتار، تخم مرغ
محلی (پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

سوسیس، دلمه، پیاز، فیله مرغ، قارچ، سس ایتالیایی
بندری (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

هات داگ (پرسی)

هات داگ، قارچ، مرغ، دلمه، گوجه، زیتون
هات داگ (پرسی)
۲۲,۰۰۰ تومان

نایت (پرسی)

کالباس، قارچ، دلمه، گوشت چرخ کرده، تخم مرغ
نایت (پرسی)
۲۳,۰۰۰ تومان

ایتالیایی (پرسی)

پپرونی، زبان، فیله مرغ، قارچ، گوجه، سس انار
ایتالیایی (پرسی)
۲۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

ماکارونی (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل

مرغ بریان کامل
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

سوسیس سوخاری

سوسیس سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ویژه

چیپس و پنیر ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

ده عدد
قارچ سوخاری
۱۵,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

سمبوسه سیب زمینی

سمبوسه سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان

پیراشکی پیتزایی

سویا
پیراشکی پیتزایی
۷,۰۰۰ تومان

پیراشکی گوشت و قارچ

پیراشکی گوشت و قارچ
۱۴,۰۰۰ تومان

اسنک ژامبون و پنیر

اسنک ژامبون و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه

سالاد ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سالاد الویه
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۴,۰۰۰ تومان

میراندا

۴,۰۰۰ تومان

سون آپ

۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای رزوتی

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار شیشه ای رزوتی

وانیل کارامل

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

انگور

۴,۰۰۰ تومان

سیب ترش

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

پرتقال

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای پارسی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری ویژه

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری ویژه
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده ویژه

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده ویژه
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان