نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

پیتزا میکس

یک نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

پیتزا تاکو
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سیسیلی
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی (یک نفره)

پیتزا پیراشکی (یک نفره)
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا لقمه ای مخصوص

پیتزا لقمه ای مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا لقمه ای گوشت

پیتزا لقمه ای گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لقمه ای مرغ

پیتزا لقمه ای مرغ
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا لقمه ای میکس

پیتزا لقمه ای میکس
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا لقمه ای ویژه

پیتزا لقمه ای ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپر پیتزا مخصوص (پنج نفره)

سوپر پیتزا مخصوص (پنج نفره)
۶۹,۰۰۰ تومان

سوپر پیتزا مرغ (پنج نفره)

سوپر پیتزا مرغ (پنج نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوپر پیتزا گوشت (پنج نفره)

سوپر پیتزا گوشت (پنج نفره)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سوپر پیتزا چهار فصل (پنج نفره)

سوپر پیتزا چهار فصل (پنج نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوپر پیتزا اختصاصی (پنج نفره)

سوپر پیتزا اختصاصی (پنج نفره)
۹۲,۰۰۰ تومان

هات کیک سه بعدی مخصوص

هات کیک سه بعدی مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

هات کیک سه بعدی مرغ

هات کیک سه بعدی مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کیکی (خانواده)

پیتزا کیکی (خانواده)
۳۲,۰۰۰ تومان

برگر

هات برگر

هات برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کافل

ساندویچ کافل
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ اوفل

ساندویچ اوفل
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوفل

ساندویچ سوفل
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۳,۰۰۰ تومان

اسلایدر

اسلایدر مرغ

اسلایدر مرغ
۷,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ و پنیر

اسلایدر مرغ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت

اسلایدر گوشت
۸,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت و پنیر

اسلایدر گوشت و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۲,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (کوچک)

سیب زمینی (کوچک)
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (بزرگ)

سیب زمینی (بزرگ)
۱۸,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس (اضافه)
۴۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۷,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۴,۸۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۸,۷۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان