نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ بندری ساده

ساندویچ بندری ساده
۱۱,۹۰۰ تومان

ساندویچ بندری با پنیر ویژه ایرانا

ساندویچ بندری با پنیر ویژه ایرانا
۱۳,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری ویژه ایرانا

ساندویچ هات داگ پنیری ویژه ایرانا
۱۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص ایرانا بیکن

ساندویچ مخصوص ایرانا بیکن
۱۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ فرانسوی

ساندویچ فرانسوی
۱۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص ایرانا (بیکن و ژامبون)

ساندویچ مخصوص ایرانا (بیکن و ژامبون)
۱۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

ساندویچ پپرونی
۱۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (سرد)

ساندویچ مرغ (سرد)
۱۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ خونگی

کوکو سبزی یا کوکو سیب زمینی
ساندویچ خونگی
۷,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا لیمویی

۲,۵۰۰ تومان

سون آپ

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

جک وستر (انرژی زا)

جک وستر (انرژی زا)
۹,۹۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۶۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان