نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

راسته گوساله، فیله مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون
پیتزا مخصوص

متوسط

۵۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مخلوط

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

بزرگ

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۵۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

کدو، بادمجان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، زیتون
پیتزا سبزیجات

متوسط

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا چیکن

متوسط

۵۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا استیک

متوسط

۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

سیب زمینی، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان
مرغ سوخاری پنج تکه

اسپایسی

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

راسته گوساله، فیله مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون
پیتزا مخصوص

متوسط

۵۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو

راسته گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا باربیکیو

متوسط

۵۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا چیکن

متوسط

۵۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا استیک

متوسط

۵۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مخلوط

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم

یک تکه پپرونی، یک تکه چیکن، یک تکه استیک، یک تکه مخلوط
پیتزا چهار طعم

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

کدو، بادمجان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، زیتون
پیتزا سبزیجات

متوسط

۴۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا

متوسط

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
رویال برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

همبرگر، سس مخصوص
همبرگر تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر، پنیر، سس مخصوص
چیز برگر
۳۹,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر، ۲عدد پنیر، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر، پنیر، سس مخصوص
قارچ برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

بیک چیف

فیله مرغ سوخاری، همبرگر، سس مخصوص
بیک چیف
۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
چیکن برگر
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص نایت استار

راسته گوساله، فیله مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ مخصوص نایت استار
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

مغز ران گوساله، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

همبرگر، فیله مرغ، ژامبون، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ زاپاتا
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون (سرد)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله آتشین

فیله مرغ سوخاری، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ فیله آتشین
۵۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۵۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

سیب زمینی، سالاد کلم، ، نان
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۷۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

سیب زمینی، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۹۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۹۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فله مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله استریپس
۸۹,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی (پرسی)

مخلوط گوشت و مرغ، پیاز، قارچ، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان باگت، سس مخصوص
کباب ترکی (پرسی)
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه
سالاد فصل
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده مخصوص

سیب زمینی سرخ شده مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ سنتی خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان