جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخصوص سبلان

چلو کباب مخصوص سبلان
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (کته کباب)

چلو کباب چنجه (کته کباب)
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

کته ته دیگی
چلو کره
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مخصوص سبلان

خوراک کباب مخصوص سبلان
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (کته کباب)

خوراک کباب چنجه (کته کباب)
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک خروس محلی

دو نفره، شکم پر
خوراک خروس محلی
۷۷,۰۰۰ تومان

خوراک اردک محلی

دو نفره، شکم پر
خوراک اردک محلی
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه محلی

دو نفره، شکم پر
خوراک جوجه محلی
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

خوراک گردن گوسفندی
۷۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

خوراک ماهیچه گوسفندی
۷۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ترش

خوراک مرغ ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی

خوراک میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک باقلاقاتوق

خوراک باقلاقاتوق
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید (سرخ شده)

خوراک ماهی سفید (سرخ شده)
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید شکم پر

خوراک ماهی سفید شکم پر
۶۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو خروس محلی

دو نفره، شکم پر
چلو خروس محلی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو اردک محلی

دو نفره، شکم پر
چلو اردک محلی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه محلی

دو نفره، شکم پر
چلو جوجه محلی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

چلو گردن گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

چلو ماهیچه گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ترش

چلو مرغ ترش
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید (سرخ شده)

چلو ماهی سفید (سرخ شده)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید شکم پر

چلو ماهی سفید شکم پر
۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

مشکی

۳,۰۰۰ تومان

پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

مشکی

۳,۰۰۰ تومان

پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

مشکی

۵,۰۰۰ تومان

پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان