جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (کته خارجی)

دو سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، چلو کته خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب کوبیده (کته خارجی)
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (کته محلی)

دو سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، چلو کته محلی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب کوبیده (کته محلی)
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (کته خارجی)

یک سیخ ۲۲۰ گرم جوجه کباب، چلو کته خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب زعفرانی (کته خارجی)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (کته محلی)

یک سیخ ۲۲۰ گرم جوجه کباب، چلو کته محلی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب زعفرانی (کته محلی)
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب شیرازی

یک سیخ ۲۲۰ گرم جوجه کباب ماستی، چلو کته محلی دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب شیرازی
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی (کته خارجی)

یک سیخ ۱۵۰ گرم گوشت فیله گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، چلو کته خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب چنجه گوسفندی (کته خارجی)
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی (کته محلی)

یک سیخ ۱۵۰ گرم گوشت فیله گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، چلو کته محلی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب چنجه گوسفندی (کته محلی)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری زعفرانی (کته خارجی)

یک سیخ ۲۲۰ گرم جوجه زعفرانی، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله گوسفند، چلو کته خارجی، دورچین، گوجه کبابی، کره
چلو کباب وزیری زعفرانی (کته خارجی)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری زعفرانی (کته محلی)

یک سیخ جوجه کباب۲۲۰ گرم یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، چلو کته محلی، دورچین: گوجه کبابی، ، کره
چلو کباب وزیری زعفرانی (کته محلی)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۵ تکه، ۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، چلو کته محلی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب شیشلیک
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کته محلی

چلو کته محلی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کته خارجی

چلو کته خارجی
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ ۲۰۰ گرمی سردست گوسفند، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی
کباب کوبیده مخصوص
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)

یک سیخ ۲۲۰ گرم جوجه کباب، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی
خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب شیرازی

یک سیخ ۲۲۰ گرم جوجه کباب ماستی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی
خوراک جوجه کباب شیرازی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ ۱۵۰ گرم گوشت فیله، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرم یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی،، ، سیب زمینی
خوراک کباب وزیری زعفرانی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۴ تکه، ۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، ، سیب زمینی
خوراک کباب شیشلیک
۶۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

جگر دنبه (یک سیخ)

یگ سیخ جگر دنبه گوسفندی
جگر دنبه (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

دل (یک سیخ)

یگ سیخ دل گوسفندی
دل (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

جگر (یک سیخ)

یگ سیخ جگر گوسفندی
جگر (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

قلوه (یک سیخ)

یگ سیخ قلوه گوسفندی
قلوه (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

من ۵تکه بال کتف کبابی
بال کبابی (یک سیخ)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۵۰۰ گرم مرغ، رب انار
خوراک اکبر جوجه
۲۳,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

سه تکه گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی سنگی مخصوص

گوشت گوسفندی
دیزی سنگی مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی"دو پرس سبزی پلو لبو هویج الو لا پلو ته دیگ سیب زمینی
ته چین گوشت گوسفندی
۴۷,۰۰۰ تومان

ته چین کشمش پلو با مرغ (کته محلی)

۵۰۰ گرم جوجه چلو کته محلی لبو هویج الو کشمش دو پرس برنج
ته چین کشمش پلو با مرغ (کته محلی)
۴۲,۰۰۰ تومان

ته چبن کشمش پلو با گوشت (کته محلی)

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، برنج محلی دو پرس کشمش هویج لبو الو ته دیگ سیب زمینی
ته چبن کشمش پلو با گوشت (کته محلی)
۵۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (کته محلی)

۵۰۰ گرم مرغ، زرشک، چلو کته محلی
زرشک پلو با مرغ (کته محلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (کته خارجی)

۵۰۰ گرم مرغ، زرشک، چلو کته خارجی
زرشک پلو با مرغ (کته خارجی)
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه (کته محلی)

۵۰۰ گرم مرغ، رب انار، چلو کته محلی
چلو اکبر جوجه (کته محلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه (کته خارجی)

۵۰۰ گرم مرغ، رب انار، چلو کته خارجی
چلو اکبر جوجه (کته خارجی)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه (کته محلی)

چلو کته محلی، گوشت گوساله
چلو خورشت قیمه (کته محلی)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه (کته خارجی)

چلو کته خارجی، گوشت گوساله قل قلی
چلو خورشت قیمه (کته خارجی)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

گوشت گوساله
خورشت قیمه (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (کته محلی)

چلو خورشت قورمه سبزی (کته محلی)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (کته خارجی)

یک پرس برنج قلبلمه ای تهدیگی گوشت گوساله قل
چلو خورشت قورمه سبزی (کته خارجی)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

یک نفره
ترشی هفت بیجار
۴,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان

یک نفره
ترشی بادمجان
۴,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

یک نفره
سبزی خوردن
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

یک نفره
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست دلال

یک نفره
ماست دلال
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۳,۰۰۰ تومان

دوغ گازدار کوچک

دوغ گازدار کوچک
۴,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان

نان
۱,۰۰۰ تومان

کشمش

کشمش
۲,۵۰۰ تومان

کره محلی

کره محلی
۲,۰۰۰ تومان