جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های شیراز

رستوران و بیرون بر مهرگان

چلو کباب

چلو جوجه کباب لاری

۲۵۰گرم استیک مرغ به همراه ماست و سبزیجات، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو جوجه کباب لاری
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

۲۵۰گرم استیک مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو جوجه کباب زعفرانی
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فلفلی

۲۵۰ گرم استیک مرغ تند، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو جوجه کباب فلفلی
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب لقمه گوسفندی
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب مخصوص

مخلوط ۲۶۰ گرم گوشت گوسفندی و مغز گردو و سبزیجات، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب بناب مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

۱۲۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوسفندی، ۲۷۰ گرم استیک مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب درباری
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کنجه لاری

۲۲۰ گرم گوشت فیله گوساله تازه و ترد، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب کنجه لاری
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی مخصوص

۲۷۰ گرم گوشت گوسفندی. ۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب نگینی مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۰۰ گرم میکس جوجه کباب و فیله گوشت گوساله، گوجه کبابی، فلفل دلمه ای، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب بختیاری
۹۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب برگ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

۴۰۰ گرم مخلوط جوجه کباب و فیله گوشت گوساله، گوجه کبابی، فلفل دلمه ای، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب قفقازی
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

۲۲۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۱۲۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص

۲۰۰ گرم فیله گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب چنجه مخصوص
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ شاهی سرآشپز

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۶۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی، کره حیوانی
چلو کباب برگ شاهی سرآشپز
۱۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص مهرگان

۱۲۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم جوجه کباب (در ۴ طعم)، ۱۰۰ گرم فیله گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، گوجه کبابی،...
چلو کباب میکس مخصوص مهرگان
۷۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شیر سوخاری

۲۲۰ گرم گوشت فیله ماهی شیر، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
چلو ماهی شیر سوخاری
۱۲۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم گوشت ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
چلو ماهیچه گوسفندی
۱۷۸,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
چلو گردن گوسفندی
۱۷۸,۰۰۰ تومان

کته کباب

گوشت چرخ کرده (کباب تابه ای در سس گوجه فرنگی)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
کته کباب
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، کره
چلو کره
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کته کباب

گوشت چرخ کرده (کباب تابه ای در سس گوجه فرنگی)، نان
خوراک کته کباب
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

۲۵۰ گرم استیک مرغ به همراه سبزیجات، دورچین
خوراک جوجه کباب لاری
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۲۵۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فلفلی

۲۵۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده (تند)، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک جوجه کباب فلفلی
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه گوسفندی

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب لقمه گوسفندی
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب مخصوص

مخلوط ۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی و مغز گردو و سبزیجات، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب بناب مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

۱۷۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب درباری
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کنجه لاری

۲۲۰ گرم گوشت تازه و ترد گوساله، دور چین
خوراک کباب کنجه لاری
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی مخصوص

۳۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوسفندی، ۵۰گرم جوجه کباب، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب نگینی مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و فیله گوشت گوساله، گوجه، فلفل دلمه ای، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۸۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۵۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب برگ
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۴۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و فیله گوشت گوساله، گوجه، فلفل دلمه ای، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب قفقازی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

۲۵۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۱۵۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه مخصوص

۲۵۰ گرم فیله گوشت گوساله، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب چنجه مخصوص
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ شاهی سرآشپز

۲۵۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب برگ شاهی سرآشپز
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص مهرگان

۱۵۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم جوجه کباب (در ۴ طعم)، ۱۵۰ گرم فیله گوشت گوساله، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک کباب میکس مخصوص مهرگان
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۵۵۰ گرم گوشت ماهیچه گوسفندی، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک ماهیچه گوسفندی
۱۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۵۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک گردن گوسفندی
۱۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر سوخاری

۲۵۰ گرم گوشت فیله ماهی شیر، ۵۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین
خوراک ماهی شیر سوخاری
۱۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ژله

۱۵۰ گرم
ژله
۵,۰۰۰ تومان

ترشی

بادمجان کبابی، سیر، ادویه و سبزی خشک معطر
ترشی
۷,۰۰۰ تومان

حلوا زعفرانی

۱۰۰ گرم
حلوا زعفرانی
۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۱۰۰ گرم شرکتی
زیتون شور
۷,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم شرکتی
زیتون پرورده
۷,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۵۰ گرم
ماست و خیار
۹,۰۰۰ تومان

ماست و بادمجان

۱۵۰ گرم
ماست و بادمجان
۹,۰۰۰ تومان

ماست و اسفناج

۱۵۰ گرم
ماست و اسفناج
۹,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص مهرگان

کاهو، گوجه گیلاسی، ذرت، زیتون، کلم بروکلی، سس مخصوص
سالاد مخصوص مهرگان
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه فرنگی، پیاز، نعنا خشک، آبغوره
سالاد شیرازی
۱۴,۰۰۰ تومان

سوپ جو

جو، هویج، سبزیجات معطر
سوپ جو
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۶,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

سون آپ

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

هلو

۶,۸۰۰ تومان

لیمو

۶,۸۰۰ تومان

استوایی

۶,۸۰۰ تومان

کلاسیک

۶,۸۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۵۰۰ تومان

آب میوه گاز دار هوفنبرگ

۳۰۰ میلی لیتر
آب میوه گاز دار هوفنبرگ

لیموناد

۷,۳۰۰ تومان

بلوبری

۷,۳۰۰ تومان

سیب کیوی

۷,۳۰۰ تومان

کاکتوس

۷,۳۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان