نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

به همراه مخلفات و برنج ایرانی
چلو کباب سلطانی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

به همراه مخلفات و برنج ایرانی
چلو کباب برگ
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

به همراه مخلفات و برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو جوجه کباب ترش

برنج هندی

۱۶,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو جوجه کباب

برنج هندی

۱۷,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو کباب کوبیده

برنج هندی

۲۲,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو کباب کوبیده مخصوص

برنج هندی

۲۳,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو کباب میکس مخصوص

برنج هندی

۱۷,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو کباب نگین دار

برنج هندی

۲۴,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب ساطوری

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو کباب ساطوری

برنج هندی

۳۳,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو کباب شیشلیک

برنج هندی

۷۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده محلی

چلو ساده محلی
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

 خوراک کباب برگ
۵۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

همراه با دورچین
خوراک کباب کوبیده
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب نگین دار (یک سیخ)

بدون دورچین
کباب نگین دار (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

همراه با دورچین
خوراک کباب نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص میکس

همراه با دورچین
خوراک کباب مخصوص میکس
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

همراه با دورچین
خوراک کباب شیشلیک
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری

همراه با دورچین
خوراک کباب ساطوری
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب ترش
۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

همراه با دورچین
خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ بریان

همراه با دورچین
خوراک مرغ بریان
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سالمون

همراه با دورچین
خوراک ماهی سالمون
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت مخصوص

همراه با دورچین
خوراک گوشت مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه مخصوص

همراه با دورچین
خوراک ماهیچه مخصوص
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک گردن مخصوص

همراه با دورچین
خوراک گردن مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه بریان

خوراک جوجه بریان
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

سبزی پلو با گوشت

سبزی پلو با گوشت
۵۷,۰۰۰ تومان

جوجه شکم پر

با دورچین
جوجه شکم پر
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه بریان

به همراه برنج ایرانی
چلو جوجه بریان
۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

به همراه مخلفات و برنج هندی
زرشک پلو با مرغ

برنج هندی

۱۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ بریان

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو مرغ بریان

برنج هندی

۱۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت (نیم پرس)

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو گوشت (نیم پرس)

برنج هندی

۳۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۴۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت مخصوص

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو گوشت مخصوص

برنج هندی

۷۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه مخصوص

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو ماهیچه مخصوص

برنج هندی

۸۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن مخصوص

به همراه مخلفات و برنج هندی
چلو گردن مخصوص

برنج هندی

۸۳,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۸۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی سالمون کبابی

به همراه برنج ایرانی
چلو ماهی سالمون کبابی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

به همراه برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کلیکا

به همراه برنج ایرانی
چلو ماهی کلیکا
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کپور

به همراه برنج ایرانی
چلو ماهی کپور
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کپور

خوراک ماهی کپور
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی ازون برون سرخ شده

به همراه برنج ایرانی
چلو ماهی ازون برون سرخ شده
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی ازون برون کبابی

چلو ماهی ازون برون کبابی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی ازون برون

خوراک ماهی ازون برون
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو قلیه میگو

به همراه برنج ایرانی
چلو قلیه میگو
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج ایرانی، همراه با مخلفات
چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

با برنج ایرانی، همراه با مخلفات
چلو خورشت قیمه

برنج ایرانی

۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

بدون برنج
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

بدون برنج
خورشت قیمه (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست معمولی کوچک

ماست معمولی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوچک

ماست موسیر کوچک
۲,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

ماست بورانی
۲,۰۰۰ تومان

زیتون سنتی

زیتون سنتی
۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۲,۵۰۰ تومان

ترشی زیتون

ترشی زیتون
۵,۰۰۰ تومان

ترشی گل کلم

ترشی گل کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک نفره)

سوپ جو (یک نفره)
۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (نیم کیلوگرم)

سوپ جو (نیم کیلوگرم)
۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک کیلو)

سوپ جو (یک کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

آش ساک کوچک

آش ساک کوچک
۷,۰۰۰ تومان

آش ساک بزرگ

آش ساک بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

رب انار اضافه

رب انار اضافه
۱,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان