جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

استامبولی پلو ویژه

استامبولی پلو ویژه
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

چلو مرغ طلایی

ران مرغ
چلو مرغ طلایی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

لاپلویی گوشت

لاپلویی گوشت
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

هویج پلو با مرغ ریش ریش

هویج پلو با مرغ ریش ریش
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب شاندیز

گوشت گوسفندی با استخوان( دنده ای)
چلو کباب شاندیز
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

اضافه
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

اضافه
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

استامبولی پلو ویژه

استامبولی پلو ویژه
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

هویج پلو با مرغ ریش ریش

هویج پلو با مرغ ریش ریش
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

چلو مرغ طلایی

ران مرغ
چلو مرغ طلایی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

اضافه
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک دوپیازه قفقازی

خوراک دوپیازه قفقازی
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

چلو دوپیازه قفقازی

فلفل دلمه ای رنگی، پیازخلالی، قارچ، ادویه، گوشت فیله گوساله
چلو دوپیازه قفقازی
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

لاپلویی گوشت

لاپلویی گوشت
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک دو پیازه میگو

خوراک دو پیازه میگو
۱۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۰ تومان

خوراک میگو سوخاری

خوراک میگو سوخاری
۱۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک ماهی کباب

خوراک ماهی کباب
۱۵
۲۲۸,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰ تومان

چلو میکس دریایی

۶الی ۷عدد میگوسوخاری ماهی شیر ۲قالب
چلو میکس دریایی
۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

شربت پرتقال

شربت پرتقال
۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

نان لواش

نان لواش
۱۵
۲,۰۰۰ ۱,۷۰۰ تومان

چلو میگو سوخاری

چلو میگو سوخاری
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

چلو دوپیازه میگو

چلو دوپیازه میگو
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

خورشت قلیه میگو (اضافه)

اضافه
خورشت قلیه میگو (اضافه)
۱۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰ تومان

چلو قلیه میگو

چلو قلیه میگو
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

خورشت قلیه ماهی (اضافه)

اضافه
خورشت قلیه ماهی (اضافه)
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

اضافه
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

چلو قلیه ماهی

چلو قلیه ماهی
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

چلو ماهی کباب

چلو ماهی کباب
۱۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۹۹,۷۵۰ تومان

چلو ماهی شیر

چلو ماهی شیر
۱۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شوریده

چلو ماهی شوریده
۱۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۹۹,۷۵۰ تومان

خوراک میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)

۶ عدد میگو سوخاری و۱ماهی شوریده شکم پر
خوراک میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)
۱۵
۲۷۳,۰۰۰ ۲۳۲,۰۵۰ تومان

چلو میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)

۶عدد میگو سوخاری و۱ماهی شوریده شکم پر
چلو میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)
۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک میکس دریایی

(ماهی شیر و میگو )
خوراک میکس دریایی
۱۵
۲۸۳,۰۰۰ ۲۴۰,۵۵۰ تومان

خوراک ماهی شیر

خوراک ماهی شیر
۱۵
۲۳۳,۰۰۰ ۱۹۸,۰۵۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ملک شاهان

چلو جوجه کباب ملک شاهان
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب شاندیز

گوشت گوسفندی با استخوان( دنده ای)
خوراک کباب شاندیز
۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

چلو ساده

برنج ایرانی
چلو ساده
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

چلو کباب سبزیجات

چلو کباب سبزیجات
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

چلو جوجه کباب لاری
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مکزیکی

تند
چلو جوجه مکزیکی
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۵
۱۲۳,۰۰۰ ۱۰۴,۵۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

چلو کباب نگینی مجلسی

چلو کباب نگینی مجلسی
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب لبنانی

چلو کباب لبنانی
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب میکس ممتاز

چلو کباب میکس ممتاز
۱۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۰۸,۲۵۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شاندیز

گوشت گوسفندی با استخوان( دنده ای)
چلو کباب شاندیز
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص هیرون

چلو کباب مخصوص هیرون
ناموجود

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

چلو کباب قفقازی
۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

جوجه و کوبیده
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

چلو کباب میکس ممتاز

چلو کباب میکس ممتاز
۱۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۰۸,۲۵۰ تومان

چلو کباب لبنانی

چلو کباب لبنانی
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب نگینی مجلسی

چلو کباب نگینی مجلسی
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)
ناموجود

چلو جوجه کباب ملک شاهان

چلو جوجه کباب ملک شاهان
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه مکزیکی

تند
چلو جوجه مکزیکی
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

چلو جوجه کباب لاری
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب سبزیجات

چلو کباب سبزیجات
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو ساده

برنج ایرانی
چلو ساده
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شاندیز

گوشت گوسفندی با استخوان( دنده ای)
خوراک کباب شاندیز
۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

خوراک کباب مخصوص هیرون

خوراک کباب مخصوص هیرون
۱۵
۱۱۳,۰۰۰ ۹۶,۰۵۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۲۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۵
۱۲۳,۰۰۰ ۱۰۴,۵۵۰ تومان

خوراک کباب لبنانی

خوراک کباب لبنانی
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

خوراک کباب قفقازی
۱۵
۲۰۳,۰۰۰ ۱۷۲,۵۵۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

خوراک کباب میکس ممتاز

خوراک کباب میکس ممتاز
۱۵
۲۳۸,۰۰۰ ۲۰۲,۳۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵
۳۷,۰۰۰ ۳۱,۴۵۰ تومان

خوراک کباب سبزیجات

خوراک کباب سبزیجات
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی مجلسی

خوراک کباب نگینی مجلسی
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ملک شاهان

خوراک جوجه کباب ملک شاهان
۱۵
۱۲۳,۰۰۰ ۱۰۴,۵۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

خوراک جوجه کباب لاری
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

خوراک جوجه مکزیکی

جوجه تند
خوراک جوجه مکزیکی
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

خوراک مرغ طلایی

ران مرغ
خوراک مرغ طلایی
۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

خوراک مرغ ربی

خوراک مرغ ربی
۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده

خوراک ماهی شوریده
۱۵
۲۲۸,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر

خوراک ماهی شیر
۱۵
۲۳۳,۰۰۰ ۱۹۸,۰۵۰ تومان

خوراک ماهی کباب

خوراک ماهی کباب
۱۵
۲۲۸,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰ تومان

خوراک میکس دریایی

(ماهی شیر و میگو )
خوراک میکس دریایی
۱۵
۲۸۳,۰۰۰ ۲۴۰,۵۵۰ تومان

خوراک میگو سوخاری

خوراک میگو سوخاری
۱۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۰ تومان

خوراک دو پیازه میگو

خوراک دو پیازه میگو
۱۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

گوجه (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی شوریده ویژه

یک عدد ماهی ۴۵۰ گرم کامل با تمر طعمدار شده و با گردو و حشو شکم پر شده با فر پخته شده
چلو ماهی شوریده ویژه
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده ویژه

یک عدد ماهی کامل ۴۵۰گرم باتمر طعم دار و باگردو حشو شکم پر که در فر پخته شده
خوراک ماهی شوریده ویژه
۲۴۳,۰۰۰ تومان

لاپلویی گوشت

لاپلویی گوشت
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک فیله کباب

خوراک فیله کباب
۲۰۳,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب

چلو فیله کباب
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو دوپیازه قفقازی

فلفل دلمه ای رنگی، پیازخلالی، قارچ، ادویه، گوشت فیله گوساله
چلو دوپیازه قفقازی
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک دوپیازه قفقازی

خوراک دوپیازه قفقازی
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو مرغ طلایی

ران مرغ
چلو مرغ طلایی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

هویج پلو با مرغ ریش ریش

هویج پلو با مرغ ریش ریش
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

استامبولی پلو ویژه

استامبولی پلو ویژه
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

اضافه
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

اضافه
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

اضافه
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

اضافه
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

چلو خورشت بامیه

چلو خورشت بامیه
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت بامیه (اضافه)

اضافه
خورشت بامیه (اضافه)
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک قیمه بوشهری (اضافه)

اضافه
خوراک قیمه بوشهری (اضافه)
۶۸,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)

۶عدد میگو سوخاری و۱ماهی شوریده شکم پر
چلو میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)
۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)

۶ عدد میگو سوخاری و۱ماهی شوریده شکم پر
خوراک میکس دریایی(ماهی شوریده و میگو)
۱۵
۲۷۳,۰۰۰ ۲۳۲,۰۵۰ تومان

چلو ماهی شوریده

چلو ماهی شوریده
۱۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۹۹,۷۵۰ تومان

چلو ماهی شیر

چلو ماهی شیر
۱۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کباب

چلو ماهی کباب
۱۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۹۹,۷۵۰ تومان

چلو قلیه ماهی

چلو قلیه ماهی
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

خورشت قلیه ماهی (اضافه)

اضافه
خورشت قلیه ماهی (اضافه)
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

چلو میکس دریایی

۶الی ۷عدد میگوسوخاری ماهی شیر ۲قالب
چلو میکس دریایی
۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

پلو میگو

پلو میگو
ناموجود

چلو قلیه میگو

چلو قلیه میگو
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

خورشت قلیه میگو (اضافه)

اضافه
خورشت قلیه میگو (اضافه)
۱۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰ تومان

چلو دوپیازه میگو

چلو دوپیازه میگو
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

دمپخت میگو

دمپخت میگو
ناموجود

چلو میگو سوخاری

چلو میگو سوخاری
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

آب قلیه

آب قلیه
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای روز

چلو گردن گوسفندی

چلو گردن گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

خوراک گردن گوسفندی
۲۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

یک نفره
سوپ
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست کاسه ای

یک نفره
ماست کاسه ای
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی بوشهری

یک نفره
ترشی بوشهری
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون سبز

زیتون سبز
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره
ترشی مخلوط
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۳۸,۰۰۰ تومان

نان لواش

نان لواش
۱۵
۲,۰۰۰ ۱,۷۰۰ تومان

آب مرغ

آب مرغ
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی خارجی پپسی

نوشابه قوطی خارجی پپسی
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی خارجی سون آپ

نوشابه قوطی خارجی سون آپ
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی کوچک

دوغ آبعلی کوچک
۷,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار
۸,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی بدون گاز

گرمادیده
دوغ قوطی بدون گاز
۸,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۸,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده گیرینه

دوغ خانواده گیرینه
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی ۱.۵ لیتری

دوغ آبعلی 1.5 لیتری
۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی گازدار لیمو

۰.۵ لیتر
آب معدنی گازدار لیمو
۸,۵۰۰ تومان

شربت ویمتو

شربت ویمتو
۱۲,۰۰۰ تومان

شربت پرتقال

شربت پرتقال
۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

شربت چهار عرق

شربت چهار عرق
۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

شربت آبلیمو

شربت آبلیمو
۱۲,۰۰۰ تومان