نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش شده ۱۲۰ گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قالب ۱۵ سانتیمری
پیتزا رست بیف

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قالب ۱۵ سانتیمری
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، قالب ۱۵ سانتیمری
پیتزا برگر

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش شده، مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قالب ۱۵ سانتیمری
پیتزا میکس

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، نخود سبز، فلفل دلمه ای، زیتون، کلم بروکلی، سس مخصوص، قالب ۲۱ سانتیمتری
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مخصوص پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قالب ۱۵ سانتیمری
پیتزا پپرونی

مینی

۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ ۸۰%، کالباس گوشت ۸۰%، کالباس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قالب ۱۵ سانتیمری
پیتزا مخصوص

مینی

۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارنیک

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مخصوص، مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قالب ۲۱ سانتیمتری
پیتزا چیکن گارنیک

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (۶۰ سانتی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس مرغ ۸۰%، کالباس گوشت ۸۰%، کالباس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قالب ۶۰ سانتیمتری
پیتزا مخصوص (60 سانتی)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مخصوص (۶۰ سانتی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس مخصوص پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قالب ۶۰ سانتیمتری
پیتزا پپرونی مخصوص (60 سانتی)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (۶۰ سانتی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قالب ۶۰ سانتیمتری
پیتزا مرغ (60 سانتی)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت (۶۰ سانتی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده گوساله، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، قالب ۶۰ سانتیمتری
پیتزا گوشت (60 سانتی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (۶۰ سانتی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ ریش شده، گوشت چرخ شده گوساله، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، قالب ۶۰ سانتیمتری
پیتزا میکس (60 سانتی)
۹۵,۰۰۰ تومان

برگر

بیگ مک برگر ویژه

۳ طبقه برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
بیگ مک برگر ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
ذغالی برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۱۱۵ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، قارچ سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
قارچ برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
چیز قارچ برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، یک ورق کالباس، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
بانی برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

همه چیز برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، کالباس، پنیر چدار، قارچ، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
همه چیز برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، یک ورق پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
دوبل برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، لوبیا فلفلی، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
چیلی برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، مرغ گریل شده ۱۴۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
چیکن برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۱۵ گرمی، ۱۰۰ گرم مرغ گریل شده، یک ورق پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
میکس برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زاپاتا

۱۴۰ گرم گوشت، دو عدد فیله مرغ، پنیر چدار، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ایتالیایی

ژامبون مرغ ۸۰%، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ایتالیایی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مرغ

کالباس بیکن مرغ ۹۷%، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ بیکن مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن گوشت

کالباس بیکن گوشت ۹۷%، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ بیکن گوشت
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

مرغ ۱۴۰ گرمی گریل شده، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی

کالباس دودی سالامی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سالامی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

کالباس پپرونی، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ پپرونی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

۱۳۰ گرم مرغ گریل شده، ۸۰ گرم گوشت برگر، قارچ، پنیر، سس باربیکیو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ میکس
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ

یک عدد هات داگ، لوبیا فلفلی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیلی داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

سینی مخصوص کنتاکی

برگر گوشت۱۱۵ گرمی برگر ذغالی، فیله ۲ تکه، سیب زمینی، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه،
سینی مخصوص کنتاکی
۳۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۲ تکه فیله مرغ ۹۰ گرمی ، ۲۰۰ گرم سیب زمینی، یک عدد نان بروتچن، سس کچاپ
فیله مرغ سوخاری

۲ تکه

۱۵,۰۰۰ تومان

۳ تکه

۱۸,۰۰۰ تومان

۴ تکه

۲۰,۰۰۰ تومان

اسلایدر

اسلایدر گوشت

۶۰ گرم گوشت گوساله، یک عدد نان بروتچن، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
اسلایدر گوشت
۷,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ و پنیر

۵۰ گرم مرغ گریل شده، یک ورق پنیر گودا، یک عدد نان بروتچن، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
اسلایدر مرغ و پنیر
۵,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک تنوری مخصوص

۱۰۰ گرم کالباس، ۷۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ ، فلفل دلمه ای، سس سفید و قرمز
اسنک تنوری مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک تنوری مرغ

۸۰ گرم مرغ گریل شده، ۷۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ ، فلفل دلمه ای، سس سفید و قرمز
اسنک تنوری مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

استیک مرغ (پرسی)

۱۴۰ گرم مرغ گریل شده، قارچ شکم پر با پنیر ۳ عدد، فلفل دلمه ای گریل شده ۳ تکه، سویا سس سرکه، بالزامیک، پنیر گودا رنده شده
استیک مرغ (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

۳۲۰ گرم سیب سرخ شده، سس کچاپ
سیب زمینی ساده
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۵۰ گرم سیب ۸۰ گرم پنیر پیتزا ۴۰ گرم کالباس، فلفل دلمه ای، قارچ سس باربیکیو
سیب زمینی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۳۵۰ گرم سیب ۸۰ گرم پنیر پیتزا ۴۰ گرم کالباس، فلفل دلمه ای، قارچ، سس باربیکیو
سیب زمینی تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیرآمریکایی، سس مخصوص، پودر سیر، سیر رنده شده،۸۰ گرم پنیر پیتزا، جعفری خرد شده
نان سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل ویژه

کاهو گوجه خیار هویچ قارچ کالباس سس مخصوص
سالاد فصل ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۵,۵۰۰ تومان