نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
زرشک پلو با مرغ
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با کره حیوانی، گوجه، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه مخصوص
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده مخصوص

دو سیخ۱۱۰گرمی گوشت کوبیده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلوکباب کوبیده مخصوص
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده زعفرانی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
 چلو کباب لقمه زعفرانی
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

چلو جوجه معمولی

۱۳۰ گرم سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه معمولی
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، گوجه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک جوجه مخصوص
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خوراک لقمه زعفرانی

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده، دورچین، نان و پیاز
خوراک لقمه زعفرانی
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

میرزا قاسمی

۳۵۰ گرم
میرزا قاسمی
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک برگ گوسفندی

۲۲۰گرم راسته ممتاز گوسفند، گوجه، دورچین، لیمو، سماق، نان و پیاز
خوراک برگ گوسفندی
۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۲۲۰ گرم راسته ممتاز گوسفند، یک سیخ ۱۱۰ گرمی گوشت کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان وپیاز
چلو کباب سلطانی
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۲۰ گرم راسته ممتاز گوسفند، یک سیخ ۱۱۰ گرمی گوشت کوبیده، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

خوراک کباب فیله گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله راسته ممتاز گوسفند، گوجه، دورچین، لیمو، سماق، نان و پیاز
خوراک کباب فیله گوسفندی
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

چلو کباب فیله گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله راسته ممتاز گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، سماق
چلو کباب فیله گوسفندی
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

چلو برگ گوسفندی

۲۲۰گرم، راسته ممتاز گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، سماق
چلو برگ گوسفندی
۵
۱۷۷,۰۰۰ ۱۶۸,۱۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده زعفرانی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
 چلو کباب لقمه زعفرانی
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده مخصوص

دو سیخ۱۱۰گرمی گوشت کوبیده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلوکباب کوبیده مخصوص
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک لقمه زعفرانی

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده، دورچین، نان و پیاز
خوراک لقمه زعفرانی
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

کره اضافه

حیوانی
کره اضافه
۵
۱,۵۰۰ ۱,۴۲۵ تومان

باقالی پلو با گردن

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
باقالی پلو با گردن
۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

چلو کباب معمولی

۱۱۰گرم کوبیده تک سیخ، ۳۰۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلو کباب معمولی
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۲۸۰ گرم جوجه سینه، ۱۱۰ گرم کوبیده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلو کباب وزیری
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی
چلو کره
۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

چلوکباب نگین

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده بهمراه تکه های جوجه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلوکباب نگین
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

خوراک وزیری

۲۸۰ گرم جوجه سینه، ۱۱۰ گرم کوبیده، گوچه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک وزیری
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

کباب اضافه

کوبیده ۱۱۰ گرمی تک سیخ با گوجه
کباب اضافه
۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

گوجه اضافه

۶ تکه گوجه
گوجه اضافه
۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

خوراک نگین

۲۲۰ گرم گوشت لقمه، تکه های جوجه، گوجه، دورچین، لیمو، نان وپیاز
خوراک نگین
۵
۸۳,۰۰۰ ۷۸,۸۵۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند ، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
باقالی پلو با ماهیچه
۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم شوید باقالی تازه
باقالی پلو
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

کشک بادمجان

۳۵۰ گرم
کشک بادمجان
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

چلو ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو ماهیچه
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

خوراک جوجه ران

۳۵۰گرم ران بی استخوان مرغ، گوجه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک جوجه ران
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه بااستخوان

۶۵۰گرم جوجه کامل با استخوان، گوجه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو
چلو جوجه بااستخوان
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه بااستخون

۶۵۰گرم جوجه کامل با استخوان، گوجه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک جوجه بااستخون
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، گوجه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک جوجه مخصوص
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو جوجه(ران)

۳۵۰گرم ران بی استخوان مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با کره حیوانی، گوجه، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه(ران)
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با کره حیوانی، گوجه، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه مخصوص
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو جوجه معمولی

۱۳۰ گرم سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه معمولی
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

چلو گردن

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو گردن
۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

خوراک گردن

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، لیمو، نان و پیاز
خوراک گردن
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
 باقالی پلو با مرغ
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، لیمو، نان و پیاز
خوراک ماهیچه
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل سرخ شده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو ماهی قزل آلا
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل الا سرخ شده، دورچین، لیمو، پیاز و نان
خوراک ماهی قزل آلا
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

چلو مرغ

۴۰۰گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو مرغ
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خلال نارنج، خلال پسته و بادام،روغن حیوانی، نان
شیرین پلو با مرغ
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، آلبالو، گلاب،خلال پسته و بادام، روغن حیوانی، نان
آلبالو پلو با مرغ
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، لیمو، نان و پیاز
خوراک مرغ
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
زرشک پلو با مرغ
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل الا، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
 باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

لوبیا پلو

۴۰۰ گرم لوبیا پلو بهمراه ماست ساده، روغن حیوانی، نان و پیاز
لوبیا پلو
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی بزرگ

استاندارد بازار
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ قوطی
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ قوطی
نوشابه قوطی زیرو
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ قوطی
نوشابه قوطی فانتا
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ قوطی
نوشابه قوطی کوکاکولا
۸,۱۰۰ تومان

ماء الشعیر قوطی استوایی

۳۳۰ قوطی
ماء الشعیر قوطی استوایی
۸,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر قوطی لیمویی

۳۳۰ قوطی
ماء الشعیر قوطی لیمویی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

یک و نیم لیتری
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

یک و نیم لیتری
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

یک و نیم لیتری
نوشابه خانواده زیرو
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

یک و نیم لیتری
نوشابه خانواده فانتا
۱۴,۳۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

استاندار بازار
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

بدون گاز
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

بدون گاز
دوغ کوچک
۴,۰۰۰ تومان

غذای محلی

میرزا قاسمی

۳۵۰ گرم
میرزا قاسمی
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

کشک بادمجان

۳۵۰ گرم
کشک بادمجان
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

جوجه کباب

خوراک جوجه ران

۳۵۰گرم ران بی استخوان مرغ، گوجه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک جوجه ران
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه بااستخوان

۶۵۰گرم جوجه کامل با استخوان، گوجه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو
چلو جوجه بااستخوان
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه بااستخون

۶۵۰گرم جوجه کامل با استخوان، گوجه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک جوجه بااستخون
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، گوجه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک جوجه مخصوص
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو جوجه(ران)

۳۵۰گرم ران بی استخوان مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با کره حیوانی، گوجه، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه(ران)
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

۲۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با کره حیوانی، گوجه، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه مخصوص
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو جوجه معمولی

۱۳۰ گرم سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، لیمو، نان و پیاز
چلو جوجه معمولی
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه، ۴۰ گرم گوشت تازه گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، نان و پیاز
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

خورشت ۱ کیلو قورمه

یک کیلو خورشت قورمه سبزی
خورشت 1 کیلو قورمه
ناموجود

خورشت اضافه قورمه

۲۵۰ گرم خورشت قورمه، ۴۰ گرم گوشت تازه گوساله
خورشت اضافه قورمه
ناموجود

گوشت

چلو گردن

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو گردن
۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

چلو ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو ماهیچه
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

خوراک گردن

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، لیمو، نان و پیاز
خوراک گردن
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، لیمو، نان و پیاز
خوراک ماهیچه
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

ماهی

چلو ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل سرخ شده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو ماهی قزل آلا
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل الا سرخ شده، دورچین، لیمو، پیاز و نان
خوراک ماهی قزل آلا
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

مرغ

چلو مرغ

۴۰۰گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
چلو مرغ
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خلال نارنج، خلال پسته و بادام،روغن حیوانی، نان
شیرین پلو با مرغ
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، آلبالو، گلاب،خلال پسته و بادام، روغن حیوانی، نان
آلبالو پلو با مرغ
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، لیمو، نان و پیاز
خوراک مرغ
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه سوخاری مرغ با ادویه مخصوص و سس تارتار
شنیسل مرغ
ناموجود

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
زرشک پلو با مرغ
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل الا، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
 باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
 باقالی پلو با مرغ
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم شوید باقالی تازه
باقالی پلو
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
باقالی پلو با گردن
۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند ، ۳۵۰ گرم شوید باقالی ، روغن حیوانی، لیمو، نان و پیاز
باقالی پلو با ماهیچه
۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

کباب

چلو کباب سلطانی

۲۲۰ گرم راسته ممتاز گوسفند، یک سیخ ۱۱۰ گرمی گوشت کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، نان وپیاز
چلو کباب سلطانی
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۲۰ گرم راسته ممتاز گوسفند، یک سیخ ۱۱۰ گرمی گوشت کوبیده، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

خوراک کباب فیله گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله راسته ممتاز گوسفند، گوجه، دورچین، لیمو، سماق، نان و پیاز
خوراک کباب فیله گوسفندی
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

چلو کباب فیله گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله راسته ممتاز گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، سماق
چلو کباب فیله گوسفندی
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

چلو برگ گوسفندی

۲۲۰گرم، راسته ممتاز گوسفند، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، لیمو، سماق
چلو برگ گوسفندی
۵
۱۷۷,۰۰۰ ۱۶۸,۱۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده زعفرانی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
 چلو کباب لقمه زعفرانی
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده مخصوص

دو سیخ۱۱۰گرمی گوشت کوبیده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلوکباب کوبیده مخصوص
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک لقمه زعفرانی

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده، دورچین، نان و پیاز
خوراک لقمه زعفرانی
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

خوراک برگ گوسفندی

۲۲۰گرم راسته ممتاز گوسفند، گوجه، دورچین، لیمو، سماق، نان و پیاز
خوراک برگ گوسفندی
۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ تومان

کره اضافه

حیوانی
کره اضافه
۵
۱,۵۰۰ ۱,۴۲۵ تومان

چلو کباب معمولی

۱۱۰گرم کوبیده تک سیخ، ۳۰۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلو کباب معمولی
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۲۸۰ گرم جوجه سینه، ۱۱۰ گرم کوبیده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلو کباب وزیری
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی
چلو کره
۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

چلوکباب نگین

۲۲۰ گرم گوشت کوبیده بهمراه تکه های جوجه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، سماق، لیمو، نان و پیاز
چلوکباب نگین
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

خوراک وزیری

۲۸۰ گرم جوجه سینه، ۱۱۰ گرم کوبیده، گوچه، دورچین، لیمو، نان و پیاز
خوراک وزیری
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

کباب اضافه

کوبیده ۱۱۰ گرمی تک سیخ با گوجه
کباب اضافه
۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

گوجه اضافه

۶ تکه گوجه
گوجه اضافه
۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

خوراک نگین

۲۲۰ گرم گوشت لقمه، تکه های جوجه، گوجه، دورچین، لیمو، نان وپیاز
خوراک نگین
۵
۸۳,۰۰۰ ۷۸,۸۵۰ تومان

دسر

سوپ ۱ کیلویی

یک کیلو سوپ جو
سوپ 1 کیلویی
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست سنتی، خیار، چاشنی مخصوص
ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

ماست، سیر، ادویه، اسفناج
بورانی اسفناج
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

محلی
زیتون پرورده
۱۷,۰۰۰ تومان

سوپ

جو
سوپ
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، گوجه، ذرت، خیار، هویج، کلم سفید
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

شرکتی
ماست چکیده موسیر
۷,۰۰۰ تومان

غذای روز

لوبیا پلو

۴۰۰ گرم لوبیا پلو بهمراه ماست ساده، روغن حیوانی، نان و پیاز
لوبیا پلو
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان