جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کبابی برادران گلپایگانی

چلو کباب

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوسفندی
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

چلو کباب چنجه گوسفندی
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه معمولی

چلو کباب چنجه معمولی
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

چلو جوجه کباب ران
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه

چلو جوجه کباب سینه
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی

چلو کتف کبابی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

چلو بال کبابی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک برگ گوسفندی

خوراک برگ گوسفندی
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک چنجه گوسفندی

خوراک چنجه گوسفندی
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک چنجه معمولی

خوراک چنجه معمولی
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه

خوراک لقمه
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

خوراک جوجه کباب ران
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

خوراک جوجه کباب سینه
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

خوراک بال کبابی
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

خوراک کتف کبابی
۱۱,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی
۲,۵۰۰ تومان

فلفل کبابی

۸-۱۰ عدد
فلفل کبابی
۱,۰۰۰ تومان

نان سنگک

نان سنگک
۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده بینالود

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده بینالود
۷,۰۰۰ تومان