جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

کافه های دماوند

آبمیوه فروشی آیس استار

ویتامینه

سوپر ویتامینه

سوپر ویتامینه
۲۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه مخصوص

ویتامینه مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

کوکتل ویتامین

کوکتل ویتامین
۱۵,۰۰۰ تومان

کوکتل میوه

کوکتل میوه
۱۳,۰۰۰ تومان

اسنیکرز

اسنیکرز
۱۵,۰۰۰ تومان

شیر موز

شیر موز
۷,۰۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

شیر موز مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته معمولی

شیر موز پسته معمولی
۱۳,۰۰۰ تومان

معجون تمشک

معجون تمشک
۱۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب آلبالو

۴۵۰ میلی لیتر
آب آلبالو
۹,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۴۵۰ میلی لیتر
آب زرشک
۸,۰۰۰ تومان

موهیتو

۴۵۰ میلی لیتر
موهیتو
۱۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

۴۵۰ میلی لیتر
آب انبه
۹,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

۴۵۰ میلی لیتر
آب شاتوت
۱۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر
آب پرتقال
۹,۰۰۰ تومان

آب انار

۴۵۰ میلی لیتر
آب انار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

۴۵۰ میلی لیتر
آب سیب
۹,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۴۵۰ میلی لیتر
آب طالبی
۶,۰۰۰ تومان

آب هویج

۴۵۰ میلی لیتر
آب هویج
۶,۰۰۰ تومان

آب هویج بستنی

آب هویج بستنی
۸,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر
آب توت فرنگی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب آلو بخارا

۴۵۰ میلی لیتر
آب آلو بخارا
۱۰,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

۴۵۰ میلی لیتر
آب زغال اخته
۱۰,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی اسکوپی (۸ عدد)

بستنی اسکوپی (8 عدد)
۱۲,۰۰۰ تومان

بستنی اسکوپی (۱۲ عدد)

بستنی اسکوپی (12 عدد)
۱۸,۰۰۰ تومان

مک فرلی شکلات

مک فرلی شکلات
۱۲,۰۰۰ تومان

مک فرلی کارامل

مک فرلی کارامل
۱۲,۰۰۰ تومان

مک فرلی نسکافه

مک فرلی نسکافه
۱۲,۰۰۰ تومان

مک فرلی وانیل

مک فرلی وانیل
۱۲,۰۰۰ تومان

مک فرلی توت فرنگی

مک فرلی توت فرنگی
۱۲,۰۰۰ تومان

مک فرلی انبه

مک فرلی انبه
۱۲,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک مخلوط

آیس پک مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک انبه

آیس پک انبه
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک نسکافه

آیس پک نسکافه
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک کارامل

آیس پک کارامل
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک شاتوت

آیس پک شاتوت
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات

آیس پک شکلات
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک نوتلا

آیس پک نوتلا
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک کوکی

آیس پک کوکی
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک وانیل پسته

آیس پک وانیل پسته
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک کره ای

آیس پک کره ای
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک ذغالی

آیس پک ذغالی
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک توت فرنگی

آیس پک توت فرنگی
۱۰,۰۰۰ تومان