جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی .ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص

مینی

۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و پپرونی حلقه ای یاپپرونی رشته ای هلوپینو، پنیر مخصوص، فلفل سبز، قارچ، ادویه مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۶۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵
۷۶,۰۰۰ ۷۲,۲۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا۲۰ سانتی و گوشت رشته ای، قارچ، سس و ادویه مخصوص، فلفل سبز، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل سبز، پنیر مخصوص، سس مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۷۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

پیتزا باربیکیو چیکن

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و مرغ گریل شده،قارچ، ادویه مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا باربیکیو چیکن

مینی

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۷,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی و ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ۳۲ سانت و گوشت رشته ای، قارچ، سس و ادویه مخصوص، فلفل سبز، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف

خانواده

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی و گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل سبز، پنیر مخصوص، سس مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

خانواده

۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی و پپرونی حلقه ای، پپرونی رشته ای هالوپینو، پنیر مخصوص، فلفل سبز، قارچ، ادویه مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۵
۷۶,۰۰۰ ۷۲,۲۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی .ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص

مینی

۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا۲۰ سانتی و گوشت رشته ای، قارچ، سس و ادویه مخصوص، فلفل سبز، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

پیتزا باربیکیو چیکن

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و مرغ گریل شده،قارچ، ادویه مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا باربیکیو چیکن

مینی

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل سبز، پنیر مخصوص، سس مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۷۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

پیتزا میکس گوشت و مرغ

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و ژامبون مرغ رنده شده، گوشت چرخ شده، قارچ، سس مخصوص، ادویه مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا میکس گوشت و مرغ

مینی

۷۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و پپرونی حلقه ای یاپپرونی رشته ای هلوپینو، پنیر مخصوص، فلفل سبز، قارچ، ادویه مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۶۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵
۷۶,۰۰۰ ۷۲,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص رادوین خانواده

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی، میکس ژامبون ، باربیکیو چیکن، سرآشپز، گوشت، سبزیجات
پیتزا مخصوص رادوین خانواده
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی و گوجه فرنگی، ذرت، ریحان، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا مارگاریتا
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی و کدو کبابی، گوجه فرنگی، ، قارچ، فلفل سبز، ریحان، پنیر مخصوص، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی و قارچ، فلفل سبز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر
۶۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سس سفید مخصوص رستوران

سس اضافه
سس سفید مخصوص رستوران
۵,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

سس اضافه
سس کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ۲۰ سانتی و سس سیر و پنیر پیتزا
نان سیر
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

اب معدنی کوچک

اب معدنی زیبال
اب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان