نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب کوبیده
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم مرغ، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
زرشک پلو با مرغ
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۵۰۰ گرم مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، رب انار، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ گوشت چرخ کرده ۹۵ گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو بال و پاچین

چلو بال و پاچین
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۰
۱۷,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۰۰ گرم راسته گوساله، دورچین
خوراک کباب برگ
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب با گوشت چرخ کرده ۲۸۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب بناب
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ گوشت چرخ کرده ۹۵ گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه و گردن

۳۵۰ گرم گردن به همراه سیب زمینی
خوراک ماهیچه و گردن
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۵۰۰ گرم مرغ ، سیب زمینی سرخ کرده، رب انار
خوراک اکبر جوجه
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم مرغ ، سیب زمینی
خوراک مرغ
۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

۲۳۰ گرم سینه مرغ
جوجه کباب (یک سیخ)
۲۰
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۳ عدد گوجه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲۰
۶,۰۰۰ ۴,۸۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ ۱۷۰ گرم برگ، یک سیخ ۹۰ گرمی کباب کوبیده،
خوراک کباب سلطانی
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه با گردن

۳۵۰ گرم گردنه یا ماهیچه گوسفندی، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه با گردن
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۵۰۰ گرم مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، رب انار، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم مرغ، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
زرشک پلو با مرغ
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۰
۲۳,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۰
۲۳,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۳۵۰گرم راسته بره ودورچین
خوراک کباب شیشلیک
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۲۰ گرم جوجه سینه، ۱۱۰ گرم برگ،
خوراک کباب بختیاری
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب هفت بند

۲۷۰گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب هفت بند
۲۰
۶۱,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۳۵۰گرم راسته بره و۳۵۰گرم برنج وکره وخیارشور
چلو کباب شیشلیک
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۲۰۰ گرم گوشت فیله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی، یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب چنجه
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوشت گوسفندی و گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب لقمه
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب کوبیده
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲۳۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو جوجه کباب
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۲۳۰ گرم جوجه کباب سینه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب میکس
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

دوسیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی با تزیین جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب نگینی
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۲۰ گرم جوجه کباب سینه، ۱۱۰ گرم کباب برگ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب بختیاری
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۷۰ گرم کباب برگ، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب سلطانی
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم راسته گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب برگ
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی با تزیین جوجه کباب، دورچین
خوراک کباب نگینی
۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب گوشت چرخ کرده ۲۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب بناب
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ساده
۲۰
۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان

کته

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته
۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال و پاچین

خوراک بال و پاچین
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب هفت بند

۲۴۰گرم کباب کوبیده
خوراک کباب هفت بند
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۰۰ گرم گوشت فیله، سیب زمینی، دورچین
خوراک کباب چنجه
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله، دورچین
خوراک کباب لقمه
۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۳۰ گرم سینه مرغ، دورچین
خوراک جوجه کباب
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰
۲۳,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰ تومان

چلو کباب

چلو بال و پاچین

چلو بال و پاچین
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب هفت بند

۲۷۰گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب هفت بند
۲۰
۶۱,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۲۰۰ گرم گوشت فیله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی، یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب چنجه
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوشت گوسفندی و گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب لقمه
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب کوبیده
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲۳۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو جوجه کباب
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۲۳۰ گرم جوجه کباب سینه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب میکس
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

دوسیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی با تزیین جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب نگینی
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۲۰ گرم جوجه کباب سینه، ۱۱۰ گرم کباب برگ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب بختیاری
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۷۰ گرم کباب برگ، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب سلطانی
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۳۵۰گرم راسته بره و۳۵۰گرم برنج وکره وخیارشور
چلو کباب شیشلیک
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم راسته گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب برگ
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب گوشت چرخ کرده ۲۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب بناب
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ساده
۲۰
۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان

کته

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته
۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک بال و پاچین

خوراک بال و پاچین
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب هفت بند

۲۴۰گرم کباب کوبیده
خوراک کباب هفت بند
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۰۰ گرم گوشت فیله، سیب زمینی، دورچین
خوراک کباب چنجه
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله، دورچین
خوراک کباب لقمه
۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۳۰ گرم سینه مرغ، دورچین
خوراک جوجه کباب
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی با تزیین جوجه کباب، دورچین
خوراک کباب نگینی
۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۲۰ گرم جوجه سینه، ۱۱۰ گرم برگ،
خوراک کباب بختیاری
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ ۱۷۰ گرم برگ، یک سیخ ۹۰ گرمی کباب کوبیده،
خوراک کباب سلطانی
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۳۵۰گرم راسته بره ودورچین
خوراک کباب شیشلیک
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۰۰ گرم راسته گوساله، دورچین
خوراک کباب برگ
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب با گوشت چرخ کرده ۲۸۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب بناب
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ گوشت چرخ کرده ۹۵ گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه و گردن

۳۵۰ گرم گردن به همراه سیب زمینی
خوراک ماهیچه و گردن
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۵۰۰ گرم مرغ ، سیب زمینی سرخ کرده، رب انار
خوراک اکبر جوجه
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم مرغ ، سیب زمینی
خوراک مرغ
۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

۲۳۰ گرم سینه مرغ
جوجه کباب (یک سیخ)
۲۰
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۰
۱۷,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۳ عدد گوجه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲۰
۶,۰۰۰ ۴,۸۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه با گردن

۳۵۰ گرم گردنه یا ماهیچه گوسفندی، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه با گردن
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۵۰۰ گرم مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، رب انار، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم مرغ، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
زرشک پلو با مرغ
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۰
۲۳,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۰
۲۳,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰
۲۳,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ کوچک

۵۰۰ گرم
سوپ کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ متوسط

۱.۳ کیلوگرم
سوپ متوسط
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ بزرگ

۲.۳ کیلوگرم
سوپ بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم
زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۵۰ گرم
ماست ساده
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بهارستان خانواده

دوغ بهارستان خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان