جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت معمولی

ساندویچ کوکتل گوشت معمولی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ

ساندویچ کوکتل مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با پنیر و قارچ

ساندویچ مرغ با پنیر و قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۸,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

پیتزا مخصوص

به همراه نوشابه بطری
پیتزا مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

مرغ بریان متوسط با مخلفات

مرغ بریان متوسط با مخلفات
۵۳,۰۰۰ تومان

مرغ بریان بزرگ با مخلفات

مرغ بریان بزرگ با مخلفات
۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (پرسی)

مرغ بریان (پرسی)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی کوچک

سیب زمینی کوچک
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

سیب زمینی بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

سیب زمینی با پنیر و قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای ۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده یک لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی ۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک ۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ ۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان