نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی (پنجره ای)

پیتزا مخصوص البیک (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخصوص البیک (متوسط)
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک شده، قارچ، پنیر، سبزیجات، پنیر
پیتزا استیک (متوسط)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ (متوسط)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ (متوسط)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ شده و مرغ ریش شده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخلوط (متوسط)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا پپرونی (متوسط)
۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری،مخصوص، مرغ، پپرونی، سبزیجات، قارچ، پنیر
پیتزا چهار فصل (متوسط)
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص رژیمی، بلال زینتی، گوجه، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا سبزیجات (متوسط)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (متوسط)

خمیر پیتزا پنجره ای ایتالیایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، پنیر، سبزیجات تزیینی، پنیر
پیتزا مارگاریتا (متوسط)
۳۵,۰۰۰ تومان

چیکزا

شنیسل مرغ سوخاری شده، پنیر پیتزا، یک عدد نان سیر، پنیر
چیکزا

(نرمال)

۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص البیک (بزرگ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخصوص البیک (بزرگ)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (بزرگ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک شده، قارچ، پنیر، سبزیجات، پنیر
پیتزا استیک (بزرگ)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (بزرگ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ (بزرگ)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (بزرگ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ (بزرگ)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (بزرگ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ شده و مرغ ریش شده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخلوط (بزرگ)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (بزرگ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا پپرونی (بزرگ)
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (بزرگ)

خمیر مخصوص ایتالیایی ۳۱ سانتی‌، مرغ، پپرونی، سبزیجات، قارچ، پنیر
پیتزا چهار فصل (بزرگ)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص رژیمی، بلال زینتی، گوجه، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات (بزرگ)

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (بزرگ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، پنیر، سبزیجات تزیینی، پنیر
پیتزا مارگاریتا (بزرگ)
۴۷,۰۰۰ تومان

برگر

فرایز برگر

برگر گوشت ۱۲۰ گرم گریل شده، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
فرایز برگر
۳۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

برگر گوشت ۱۲۰ گرم، پنیر گودا، سس تند مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
اسپایسی برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

جاینت برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، سس مخصوص، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
جاینت برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

مانستر برگر

۲ عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر، سس مخصوص، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مانستر برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

ماهی برگر

ماهی تیلاپیا، سس مخصوص تارتار، نان گرد
ماهی برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، سس قارچ، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

مگا ماشروم برگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت، سس قارچ، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مگا ماشروم برگر
۶۱,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده نرمال، پنیر گودا، یک اسلایس کالباس مرغ
زینگر برگر

(نرمال)

۴۲,۰۰۰ تومان

(تند)

۴۲,۰۰۰ تومان

چیکن فیلت

فیله مرغ سرخ شده، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، نان گرد
چیکن فیلت

(نرمال)

۳۸,۰۰۰ تومان

(تند)

۳۸,۰۰۰ تومان

چیکن گریل برگر

فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، نان گرد
چیکن گریل برگر

(نرمال)

۳۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۳۵,۰۰۰ تومان

مگا فیلت برگر

۴ تیکه فیله سوخاری، کاهو، پنیر، نان گرد
مگا فیلت برگر

(نرمال)

۵۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۵۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر البیک

برگر گوشت، شنیسل مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، نان گرد
میکس برگر البیک

(نرمال)

۵۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۵۵,۰۰۰ تومان

برگر پلاس

یک تکه مرغ سوخاری، جاینت برگر، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
برگر پلاس

(نرمال)

۶۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۶۵,۰۰۰ تومان

دبل دان

۲ تکه شنیسل مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، پنیر، سس مخصوص (بدون نان)
دبل دان

(نرمال)

۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، پنیر، قارچ، سس مخصوص، چیپس خلال، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان هات داگی
ساندویچ هات داگ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، قارچ، پنیر، سس خردل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان هات داگی
ساندویچ هات داگ مخصوص
۴۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۵۱,۰۰۰ تومان

(تند)

۵۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

(نرمال)

۵۸,۰۰۰ تومان

(تند)

۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه

۴ تکه مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری چهار تکه

(نرمال)

۶۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری شش تکه

۶ تکه مرغ سوخاری شده، به همراه ۲ پرس سیب زمینی سرخ شده، ۲ سالاد کلم، ۲ عدد سس سیر، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری شش تکه

(نرمال)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

(تند)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ده تکه

۱۰ تکه مرغ سوخاری شده، به همراه ۳ پرس سیب زمینی سرخ شده، ۳ سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری ده تکه

(نرمال)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساق مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ساق مرغ سوخاری شده، به همراه ۳ پرس سیب زمینی سرخ شده، ۳ سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
ساق مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۵۱,۰۰۰ تومان

(تند)

۵۱,۰۰۰ تومان

ساق مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ساق مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
ساق مرغ سوخاری سه تکه

(نرمال)

۵۸,۰۰۰ تومان

تند

۵۸,۰۰۰ تومان

ساق مرغ سوخاری چهار تکه

۴ تکه ساق مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
ساق مرغ سوخاری چهار تکه

(نرمال)

۶۷,۰۰۰ تومان

(تند)

۶۷,۰۰۰ تومان

ساق مرغ سوخاری شش تکه

۶ تکه ساق مرغ سوخاری شده، به همراه ۲ پرس سیب زمینی سرخ شده، ۲ سالاد کلم، ۲ عدد سس سیر، ۲ عدد نان بروتچن
ساق مرغ سوخاری شش تکه

(نرمال)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساق مرغ سوخاری ده تکه

۱۰ تکه ساق مرغ سوخاری شده، به همراه ۳ پرس سیب زمینی سرخ شده، ۳ سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
ساق مرغ سوخاری ده تکه

(نرمال)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

(تند)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس دو تکه

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس دو تکه

(نرمال)

۴۶,۰۰۰ تومان

(تند)

۴۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس سه تکه

(نرمال)

۵۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۵۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس چهار تکه

(نرمال)

۶۲,۰۰۰ تومان

(تند)

۶۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس شش تکه

۶ تکه فیله مرغ سوخاری شده، به همراه ۲ پرس سیب زمینی سرخ شده، ۲ سالاد کلم، ۲ عدد سس سیر، ۲ عدد نان بروتچن
فیله استریپس شش تکه

(نرمال)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

(تند)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس ده تکه

۱۰ تکه فیله مرغ سوخاری شده، به همراه ۳ پرس سیب زمینی سرخ شده، ۳ سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
فیله استریپس ده تکه

(نرمال)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اکستریم باکس

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تیکه فیله مرغ سوخاری تند، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
اکستریم باکس

(نرمال)

۷۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۷۵,۰۰۰ تومان

بشقاب میکس

جاینت برگر (۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، سس مخصوص، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد) ۲ تکه فیله استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده...
بشقاب میکس

نرمال

۶۸,۰۰۰ تومان

(تند)

۶۸,۰۰۰ تومان

هات بایس

فیله مرغ سوخاری اسلایسی، سیب زمینی سرخ کرده
هات بایس

نرمال

۴۵,۰۰۰ تومان

(تند)

۴۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۲۵۰ گرم میگو سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر
میگو سوخاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ماهی سوخاری

۴۰۰گرم ماهی سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر
ماهی سوخاری
۹۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

بال آتشین

۵ عدد بال مرغ تند
بال آتشین
۱۸,۰۰۰ تومان

ناگت

۸ تیکه ناگت مرغ، نان
ناگت
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۱۶,۰۰۰ تومان

مهلبیه

دسر مخصوص البیک
مهلبیه
۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان تست، سس سیر، پنیر
نان سیر
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس سالاد (یک نفره)
سالاد فصل
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ، گوجه گیلاسی، زیتون سبز اسلایسی، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سبزیجات، پنیر صبحانه، گوجه گیلاسی
سالاد یونانی
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

ساده

۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

هلو

۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس سیر (اضافه)

یک عدد سس سیر
سس سیر (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان