نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

صبحانه

خوراک عدسی

خوراک عدسی
۵,۰۰۰ تومان

خوراک لوبیا

خوراک لوبیا
۵,۰۰۰ تومان

کوفته و گوشت

کوفته و گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی

کتف و بال کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی ممتاز

چلو کباب سلطانی ممتاز
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

چلو کباب سلطانی مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب سلطانی ممتاز

کباب سلطانی ممتاز
۳۳,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی مخصوص

کباب سلطانی مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

کباب برگ ممتاز

کباب برگ ممتاز
۲۷,۰۰۰ تومان

کباب برگ مخصوص

کباب برگ مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری

کباب بختیاری
۲۱,۰۰۰ تومان

کباب وزیری

کباب وزیری
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

خوراک ماهیچه گوسفندی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوساله

خوراک ماهیچه گوساله
۳۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۶۰۰ گرم ماهی قرل آلا
چلو ماهی قزل آلا
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

چلو ماهیچه گوسفندی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوساله

چلو ماهیچه گوساله
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

چلو گوشت
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس

۱۷,۰۰۰ تومان

نیم پرس

۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو جوجه کباب (نیم پرسی)

چلو جوجه کباب (نیم پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (نیم پرسی)

چلو کباب کوبیده (نیم پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (نیم پرسی)

زرشک پلو با مرغ (نیم پرسی)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (نیم پرسی)

چلو خورشت قورمه سبزی (نیم پرسی)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه (نیم پرسی)

چلو خورشت قیمه (نیم پرسی)
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

کوکاکولا ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

ایستک شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ایستک شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی پگاه

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی پگاه
۱,۵۰۰ تومان