جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

کافه های تهران

کافه رئیس (اندرزگو)

پر‌طرفدارها

کارامل ماکیاتو

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

رئیس لاته

شیر، دو شات اسپرسو، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

پودر شکلات، شیر
هات چاکلت

لیوان بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

چای ماسالا

پودر چای ماسالا، شیر
چای ماسالا

لیوان بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

کافه رئیس

دو شات اسپرسو، آب جوش، شیر و عسل مخصوص رییس
کافه رئیس

لیوان بزرگ

۵۶,۰۰۰ تومان

کافه لاته لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
کافه لاته لیوان بزرگ (330 میلی لیتر)
۵۵,۰۰۰ تومان

کافه موکا

شکلات، دو شات اسپرسو، شیر، خامه
کافه موکا

لیوان بزرگ

۶۱,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۶,۰۰۰ تومان

موکا فندقی

شکلات، طعم دهنده فندق،دو شات اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا فندقی

لیوان بزرگ

۶۹,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچینی

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچینی

لیوان بزرگ

۵۹,۰۰۰ تومان

رئیس لاته دارچین

دو شات اسپرسو، شیر، شیر عسل، دارچین
رئیس لاته دارچین

لیوان بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

سیمیت پنیر و گردو

پنیر خامه ای، ادویه مخصوص، روغن زیتون، تکه های گردو، نان سیمیت
سیمیت پنیر و گردو
۸۵,۰۰۰ تومان

دارچین لاته

دو شات اسپرسو، فوم شیر، دارچین
دارچین لاته

لیوان بزرگ

۵۶,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی

شکلات فندق،خامه،شیر،دو شات اسپرسو
موکا شکلات فندقی

لیوان بزرگ

۶۳,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو

۲۵۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو
۵۷,۰۰۰ تومان

شیر بادام

هیزل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، سس کارامل ، سس شکلات ، فندق
هیزل ماکیاتو  شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

موکا فندق شیر بادام

شکلات ، طعم دهنده فندق ،اسپرسو ، شیر بادام، خامه ، دارچین
موکا فندق شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

موکا آیریش شیر بادام

شکلات ، طعم دهنده آیریش ،اسپرسو ، شیر بادام، خامه ، دارچین
موکا آیریش شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین شیربادام

اسپرسو ، شیر بادام، شیرعسلی دارچین
رییس لاته دارچین شیربادام
۹۵,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی شیر بادام

طعم دهنده، اسپرسو، شیر بادام، خامه، دارچین، کارامل
کافه دارچینی شیر بادام
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دارچین موکا شیر بادام

شکلات ، اسپرسو ، شیر بادام، خامه ، دارچین
دارچین موکا شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو شیربادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، سس شکلات
شکلات کورتادو شیربادام
۹۸,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، کارامل
کارامل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، وانیل
وانیل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، دارچین ، عسل
دارچین عسل کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

کافه موکا شیر بادام

شکلات ،اسپرسو، شیر بادام ، خامه
کافه موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی شیر بادام

شکلات فندقی ، اسپرسو ، شیربادام ، خامه
موکا شکلات فندقی شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا شیر بادام

نوتلا ، اسپرسو ، شیر بادام ، خامه
موکا نوتلا شیر بادام
۱۲۰,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل شیربادام

اسپرسو، شکلات، شیربادام ، کمی فوم شیر ، زنجبیل
موکا زنجبیل شیربادام
۹۹,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام ، فوم شیر ،دارچین ، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۳,۰۰۰ تومان

کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر
کورتادو شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو شیربادام

دبل ریسترتو ، شیرعسلی ، شیربادام
رییس کورتادو شیربادام
۹۸,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، دارچین
دارچین کورتادو شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کارامل ، یخ
آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

آیس موکا شیر بادام

اسپرسو ،شیر بادام ،شکلات ،یخ
آیس موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیربادام

اسپرسو ، شیربادام ، شیرعسلی مخصوص رییس ، یخ
آیس لاته شیربادام
۹۴,۰۰۰ تومان

هات چاکلت شیر بادام

هات چاکلت شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل شیر بادام

هات چاکلت زنجبیل شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

شیر بادام

شیر بادام
۴۷,۰۰۰ تومان

لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر
لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، یخ
آیس لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، زنجبیل ، عسل ، دارچین
لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

دارچین لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، دارچین
دارچین لاته شیر بادام
۹۱,۰۰۰ تومان

زنجبیل لاته شیر بادام

زنجبیل لاته شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

عسل لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، عسل
عسل لاته شیر بادام
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، کارامل
کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

رییس لاته شیر بادام

لاته ، شیر عسل مخصوص رییس
رییس لاته شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

لاته فندق شیربادام

لاته فندق شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

لاته وانیل شیربادام

لاته وانیل شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

لاته کارامل شیربادام

لاته کارامل شیربادام
۹۲,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو شیربادام

فندق کورتادو شیربادام
۹۷,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی کورتادو شیربادام

شکلات فندقی کورتادو شیربادام
۱۰۲,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو شیربادام

نوتلا کورتادو شیربادام
۱۱۰,۰۰۰ تومان

وافل

وافل توت فرنگی عسل

وافل توت فرنگی عسل
۷۰,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا

وافل نوتلا
وافل نوتلا
۹۰,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا دارچین

وافل نوتلا دارچین
وافل نوتلا دارچین
۹۲,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا موز

وافل موز نوتلا
وافل نوتلا موز
۱۰۸,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا توت فرنگی

وافل نوتلا توت فرنگی
وافل نوتلا توت فرنگی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا موز توت فرنگی

وافل نوتلا موز توت فرنگی
وافل نوتلا موز توت فرنگی
۹۳,۰۰۰ تومان

وافل موز عسل

وافل موز عسل
وافل موز عسل
۷۰,۰۰۰ تومان

وافل عسل دارچین

وافل عسل دارچین
۳۹,۰۰۰ تومان

وافل کره بادام زمینی

وافل کره بادام زمینی
وافل کره بادام زمینی
۶۳,۰۰۰ تومان

وافل عسل

وافل عسل
۶۳,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی

وافل شکلات فندقی
۶۳,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی دارچین

وافل شکلات فندقی دارچین
۶۴,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی موز

وافل شکلات فندقی موز
۸۴,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی موز توت فرنگی

وافل شکلات فندقی موز توت فرنگی
۵۸,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی توت فرنگی

وافل شکلات فندقی توت فرنگی
۸۴,۰۰۰ تومان

سیمیت

سیمیت پنیر و گردو

پنیر خامه ای، ادویه مخصوص، روغن زیتون، تکه های گردو، نان سیمیت
سیمیت پنیر و گردو
۸۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بوقلمون

پنیر مخصوص، بوقلمون فراوری شده، پنیر چدار، نان سیمیت
سیمیت بوقلمون
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بوقلمون و بره

سیمیت بوقلمون و بره
۱۰۵,۰۰۰ تومان

قهوه

آمریکانو

آب جوش،دو شات اسپرسو
آمریکانو

لیوان بزرگ

۵۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۴۵,۰۰۰ تومان

کافی کریم

دو شات اسپرسو، آب جوش، خامه
کافی کریم

لیوان بزرگ

۵۴,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۴۹,۰۰۰ تومان

کافه رئیس

دو شات اسپرسو، آب جوش، شیر و عسل مخصوص رییس
کافه رئیس

لیوان بزرگ

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۱,۰۰۰ تومان

کورتادو

دبل ریسترتو،شیر
کورتادو
۶۰,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو

سیروپ کارامل، دبل ریسترتو، شیر
کارامل کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو

شیرعسلی، دبل ریسترتو، شیر
رییس کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو

سیروپ وانیل، دبل ریسترتو، شیر
وانیل کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

کافه لاته لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
کافه لاته لیوان بزرگ (330 میلی لیتر)
۵۵,۰۰۰ تومان

کافه لاته لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر

یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
کافه لاته لیوان کوچک (220 میلی لیتر
۵۰,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو

پودر دارچین،دبل ریسترتو،شیر
دارچین کورتادو
۶۱,۰۰۰ تومان

رئیس لاته

شیر، دو شات اسپرسو، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر

۵۴,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو

عسل ، پودر دارچین،دبل ریسترتو،شیر
دارچین عسل کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو

سس شکلات،دبل ریسترتو،شیر
شکلات کورتادو
۶۳,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو

سیروپ فنذق،دبل ریسترتو،شیر
فندق کورتادو
۶۲,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی کورتادو

شکلات فنذق،دبل ریسترتو،شیر
شکلات فندقی کورتادو
۶۷,۰۰۰ تومان

دارچین لاته

دو شات اسپرسو، فوم شیر، دارچین
دارچین لاته

لیوان بزرگ

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۱,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو

نوتلا،دبل ریسترتو،شیر
نوتلا کورتادو
۷۵,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، دارچین
دارچین کاپوچینو

لیوان بزرگ

۵۶,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۱,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی

۳۳۰ میلی لیتر، طعم دهنده اسپرسو، شیر، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی

لیوان بزرگ

۷۰,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، دارچین، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو

لیوان بزرگ

۵۸,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۳,۰۰۰ تومان

دارچین موکا

شکلات، دو شات اسپرسو، شیر، دارچین، خامه
دارچین موکا

لیوان بزرگ

۶۲,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۷,۰۰۰ تومان

رئیس لاته دارچین

دو شات اسپرسو، شیر، شیر عسل، دارچین
رئیس لاته دارچین

لیوان بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۵,۰۰۰ تومان

رئیس کاپوچینو دارچین

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، فوم شیر، شیر عسل، دارچین
رئیس کاپوچینو دارچین

لیوان بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۵,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچینی

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچینی

لیوان بزرگ

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۴,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل

دو شات اسپرسو، شکلات، شیر، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل

لیوان بزرگ

۶۴,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۹,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل

پودر شکلات،شیر،زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل

لیوان کوچک

۵۵,۰۰۰ تومان

موکا چینو

شکلات،دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
موکا چینو

لیوان بزرگ

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۴,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی

شکلات فندق،خامه،شیر،دو شات اسپرسو
موکا شکلات فندقی

لیوان بزرگ

۶۳,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۸,۰۰۰ تومان

کافه موکا

شکلات، دو شات اسپرسو، شیر، خامه
کافه موکا

لیوان بزرگ

۶۱,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۶,۰۰۰ تومان

موکا فندقی

شکلات، طعم دهنده فندق،دو شات اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا فندقی

لیوان بزرگ

۶۹,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۶۴,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا

نوتلا، دو شات اسپرسو، شیر، خامه
موکا نوتلا

لیوان بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۸۰,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم

شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، دو شات اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا آیریش کریم

لیوان بزرگ

۶۹,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۶۴,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

پودر شکلات، شیر
هات چاکلت

لیوان بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل

پودر شکلات، شیر، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل
۶۰,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر
کاپوچینو

لیوان بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان

رئیس کاپوچینو

دو شات اسپرسو،شیر، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس کاپوچینو

لیوان بزرگ

۵۹,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۴,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو

دو شات اسپرسو، سیروپ فندق، سس کارامل، سس شکلات، شیر
هیزل ماکیاتو

لیوان بزرگ

۶۱,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۶,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

دو شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۲,۰۰۰ تومان

شیر عسل دارچین

شیر،عسل،دارچین
شیر عسل دارچین

لیوان بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۳۵,۰۰۰ تومان

شیر گرم

شیر
شیر گرم
۳۰,۰۰۰ تومان

لاته فندق

سیروپ فندق،دو شات اسپرسو،شیر
لاته فندق

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۲,۰۰۰ تومان

لاته وانیل

سیروپ وانیل،دو شات اسپرسو،شیر
لاته وانیل

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۲,۰۰۰ تومان

لاته کارامل

سیروپکارامل،یک شات اسپرسو،شیر
لاته کارامل

لیوان کوچک

۵۲,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ

۵۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

آب سیب داغ با خامه و دارچین

آب سیب داغ با خامه و دارچین
۵۵,۰۰۰ تومان

آب سیب داغ با خامه

آب سیب داغ با خامه
۵۵,۰۰۰ تومان

قهوه سرد

آیس کافه رییس

آمریکانو ، شیرعسلی
آیس کافه رییس
۵۶,۰۰۰ تومان

آیس لاته فندق

یخ,شیر,اسپرسو,سیروپ فندق<br>
آیس لاته فندق
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس لاته وانیل

یخ,شیر,اسپرسو,سیروپ وانیل<br>
آیس لاته وانیل
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس لاته کارامل

یخ , شیر , اسپرسو, سیروپ کارامل<br>
آیس لاته کارامل
۵۷,۰۰۰ تومان

ایس رییس لاته

ایس رییس لاته
۵۹,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو

۲۵۰ میلی لیتر، آمریکانو، یخ
آیس آمریکانو
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس لاته

۲۵۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، یخ
آیس لاته
۵۵,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو

۲۵۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس موکا

۲۵۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، یخ
آیس موکا
۶۱,۰۰۰ تومان

میلک شیک و اسموتی

میلک شیک فرنچ وانیل

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، فرنچ وانیل
میلک شیک فرنچ وانیل
۵۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک توت فرنگی

بستنی وانیل، توت فرنگی
میلک شیک توت فرنگی
۷۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک قهوه

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، قهوه
میلک شیک قهوه
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا توت فرنگی

بستنی وانیل، نوتلا، توت فرنگی
میلک شیک نوتلا توت فرنگی
۹۶,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، نوتلا
میلک شیک نوتلا
۸۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک شیک نوتلا موز

بستنی وانیل، نوتلا، موز
میلک شیک شیک نوتلا موز
۹۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک پی نات اسپرسو

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، کره بادام زمینی، اسپرسو، شکلات
میلک شیک پی نات اسپرسو
۷۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک بادام زمینی

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، کره بادام زمینی
میلک شیک بادام زمینی
۶۹,۰۰۰ تومان

شیک پی نات ورد

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، کره بادام زمینی، موز، اسپرسو، شکلات
شیک پی نات ورد
۷۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندق

میلک شیک شکلات فندق
۶۳,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندق موز

میلک شیک شکلات فندق موز
۸۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندق توت فرنگی

توت فرنگی،شیر،شکلات فندقی،بستنی
میلک شیک شکلات فندق توت فرنگی
۷۶,۰۰۰ تومان

لایم لمون

لیمو ترش تازه، پوست لیمو، یخ
لایم لمون
۴۸,۰۰۰ تومان

استرابری کراش

توت فرنگی تازه، یخ،سیروپ توت فرنگی،
استرابری کراش
۸۹,۰۰۰ تومان

لمون استرابری (ترش)

توت فرنگی، آب، لیمو ترش تازه، یخ
لمون استرابری (ترش)
۹۲,۰۰۰ تومان

عرقیجات

عرق نعناع، لیمو و عسل

۲۵۰ میلی لیتر ترکیب عرق نعناع با عسل و لیمو
عرق نعناع، لیمو و عسل
۴۰,۰۰۰ تومان

خاکشیر، نعناع، لیمو و عسل

۲۵۰ میلی لیتر ترکیب خاکشیر، نعناع با عسل و لیمو
خاکشیر، نعناع، لیمو و عسل
۴۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی نعناع و زعفران

۲۵۰ میلی لیتر ترکیب تخم شربتی، نعناع
تخم شربتی نعناع و زعفران
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش

چای ماسالا

پودر چای ماسالا، شیر
چای ماسالا

لیوان بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان

چای دارجلینگ

چای دارجلینگ
۲۳,۰۰۰ تومان

چای ماسالا شیربادام

شیربادام، پودر چای ماسالا
چای ماسالا شیربادام
۹۰,۰۰۰ تومان

چای سیاه عطری رییس

چای سیاه عطری رییس
۱۸,۰۰۰ تومان

چای سبز رییس

چای سبز رییس
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش بابونه

دمنوش بابونه
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش حاوی سنبلطیب

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش حاوی سنبلطیب
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش مخلوط نعنا

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش مخلوط نعنا
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی مخلوط لیمو

۳۳۰ میلی لیتر، چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش گیاهی مخلوط لیمو
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی گل گاو زبان

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش گیاهی گل گاو زبان
۴۰,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی زنجبیل

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش گیاهی زنجبیل
۴۰,۰۰۰ تومان

تست

تست آلبالو

نان تست سبوس، پنیر خامه ای ، مربای آلبالو
تست آلبالو
۵۲,۰۰۰ تومان

تست تخم مرغ و پنیر

نان تست سبوس،پنیر لبنه مزه دار شده ،تخم مرغ مخلوط با کره ، نمک و فلفل
تست تخم مرغ و پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

تست تخم مرغ و ژامبون بره

نان تست سبوس، تخم مرغ ، پنیر لبنه مزه دارشده، ژامبون بره،پنیر گودا
تست تخم مرغ و ژامبون بره
۷۵,۰۰۰ تومان

لقمه کره بادام زمینی و عسل

نان لقمه جو دوسر,کره بادام زمینی , عسل
لقمه کره بادام زمینی و عسل
۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی

پای سیب لقمه ای

سیب، دارچین
پای سیب لقمه ای

یک عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات رئیس

شکلات رئیس

یک عدد

۶,۰۰۰ تومان

سینمون رول

دارچین، کشمش، گردو
سینمون رول
۵۴,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجه خرسی

کرم مخصوص، البالو، پرک بادام
شیرینی پنجه خرسی
۵۴,۰۰۰ تومان

دنیش

کرم مخصوص . البااو
دنیش
۵۰,۰۰۰ تومان

فیتنس بار

فیتنس بار
۴۲,۰۰۰ تومان

موس کیک شکلات

یک اسلایس کیک شکلاتی، لایه های موس شکلات
موس کیک شکلات
۶۴,۰۰۰ تومان

تارت سیب دارچین

تارت سیب دارچین
۶۸,۰۰۰ تومان

ردولوت

یک اسلایس کیک رزبری اسفنجی، لایه های خامه
ردولوت
۶۴,۰۰۰ تومان

چاکلت تویییست

چاکلت تویییست
۵۰,۰۰۰ تومان

پای سیب آلبالو

پای سیب آلبالو
۶۴,۰۰۰ تومان

برانی

یک اسلایس کیک شکلاتی، تکه های شکلات و گردو
برانی
۶۴,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه

یک اسلایس کیک وانیلی ساده، یک اسلایس
کیک صبحانه
۳۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک رزبری

یک اسلایس، بیسکویت، پنیر خامه ای، مارمالاد رزبری
چیز کیک رزبری
۶۴,۰۰۰ تومان

چیز کیک کارامل

یک اسلایس، پایه بیسکویت، پنیر خامه ای، کارامل
چیز کیک کارامل
۶۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی سرد

کلدبرو کلمبیا

کلدبرو کلمبیا
۶۵,۰۰۰ تومان

کوکی

کوکی بادام زمینی (بسته ای)

کوکی بادام زمینی (بسته ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کوکی زنجبیل (تکی)

یک عدد کوکی زنجبیل
کوکی زنجبیل (تکی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی بادام زمینی (تکی)

یک عدد کوکی بادام زمینی
کوکی بادام زمینی (تکی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی شکلات (بسته ای)

۵ عدد کوکی شکلات
کوکی شکلات (بسته ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کوکی بادام و کرنبری (تکی)

کوکی بادام و کرنبری (تکی)
۲۴,۰۰۰ تومان

کوکی بادام و کرنبری (بسته ای)

کوکی بادام و کرنبری (بسته ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان