نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ماهان

پیتزا ماهان
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر معمولی

برگر معمولی
۸,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

برگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دستی
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر ۲۰۲

برگر ۲۰۲
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۸,۰۰۰ تومان

به ساندویچ خوشمزه

همبرگر مخصوص، قارچ، پنیر، ژامبون
به ساندویچ خوشمزه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

ساندویچ هات داگ پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس و سیب زمینی

ساندویچ سوسیس و سیب زمینی
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس (سرد)

ساندویچ کالباس (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری زرد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زرد
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری مشکی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری مشکی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۹,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۵۰۰ تومان