جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، سیاه دانه
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، پنیر تست، نان گرد
چیز برگر

ساده (۱۵۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ تکه ای، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه، بادمجان، زیتون، پنیر موزارلا، هویج
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کباب ترکی گوشت گوساله، گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، سیاه دانه
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ماه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص ماه آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ماه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کباب ترکی گوشت گوساله، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ ماه آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

پیتزا گوشت و قارچ ماه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کباب ترکی گوشت گوساله، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ ماه آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کباب ترکی گوشت گوساله، گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، سیاه دانه
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر

یک عدد هات داگ، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر موزارلا، قارچ، چیپس، سس مخصوص، پنیر تست چیز، کنجد، سیاه دانه، نان ه...
ساندویچ هات برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر سوپر ویژه تنوری

۱۵۰ گرم استیک مرغ، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، سس سیر، قارچ، چیپس، نان هات داگ، پنیر تست چیز...
برگر سوپر ویژه تنوری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

برگر سوپر ویژه ماه

۱۵۰ گرم استیک مرغ، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، جعفری، پنیر تست، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، نان گرد، سس سیر
برگر سوپر ویژه ماه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، سیاه دانه
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و میگو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کباب ترکی گوشت گوساله، میگو، سیر، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و میگو آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ماه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص ماه آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ تکه ای، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه، بادمجان، زیتون، پنیر موزارلا، هویج
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سیر، مرغ، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا سیر و استیک مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک مرغ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سیر، مرغ، کباب ترکی گوشت گوساله، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا سیر و استیک مرغ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی با گوشت آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (خمیر رول شده)، کباب ترکی گوشت گوساله، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، سیاه دانه
پیتزا یونانی با گوشت آمریکایی (دو نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی با ژامبون آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (خمیر رول شده)، ژامبون، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، سیاه دانه
پیتزا یونانی با ژامبون آمریکایی (دو نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست با گوشت آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (دور خمیر لبه برگردان با پنیر)، کباب ترکی گوشت گوساله، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، ک...
پیتزا استاف کراست با گوشت آمریکایی (دو نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست با ژامبون آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (دور خمیر لبه برگردان با پنیر)، ژامبون، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد، سیاه دانه
پیتزا استاف کراست با ژامبون آمریکایی (دو نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

ماه برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، جعفری، خیارشور، سس مخصوص، پنیر تست چیز، قارچ، نان گرد
ماه برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، پنیر تست، نان گرد
چیز برگر

ساده (۱۵۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل تنوری

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر موزارلا، قارچ، چیپس، پنیر تست چیز، نان هات داگ
چیز برگر دوبل تنوری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی،گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، پنیر تست، قارچ، نان گرد
قارچ برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر موزارلا، قارچ، چیپس، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

همبرگر پیتزایی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد، سیاه دانه، قارچ
همبرگر پیتزایی
۹۰,۰۰۰ تومان

هات داگ پیتزایی

یک عدد هات داگ، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد، سیاه دانه، سس مخصوص، قارچ
هات داگ پیتزایی
۹۰,۰۰۰ تومان

استیک پیتزایی

۱۵۰ گرم استیک مرغ، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد، سیاه دانه، قارچ
استیک پیتزایی
۸۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پیتزایی

۱۷۰ تا ۱۹۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد سیاه دانه، سس مخصوص، قارچ
کباب ترکی پیتزایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۱۵۰ گرم استیک مرغ، قارچ، پنیر تست، سس مخصوص، گوجه، جعفری، خیارشور، نان گرد
ساندویچ استیک مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف تنوری

۱۴۰ گرم گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، چیپس، نان باگت، سس سیر، پنیر تست چیز
ساندویچ رست بیف تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت با پنیر

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، پنیر موزارلا، چیپس، سس مخصوص، نان باگت، پنیر تست چیز
ساندویچ کباب ترکی گوشت با پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۲۰۰ گرم سینه مرغ، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ با پنیر

۲۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، سس مخصوص، چیپس، پنیر پیتزا، پنیر موزارلا، نان باگت، پنیر تست چیز
ساندویچ کباب ترکی مرغ با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

بیف پیتزایی

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد، سیاه دانه، قارچ
بیف پیتزایی
۹۵,۰۰۰ تومان

هات داگ

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر تست چیز، کنجد، سیاه دانه، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ماه

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، پنیر تست چیز، کنجد، سیاه دانه، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ ماه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مکزیکی

یک عدد هات داگ، سس مخصوص تند، چیپس، پنیر، قارچ، پنیر تست چیز، سیاه دانه، کنجد، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ مکزیکی
۹۰,۰۰۰ تومان

شاورما لبنانی

ساندویچ شاورما گوشت با پنیر

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، سس مخصوص، سس سیر، چیپس، نان باگت، پنیر موزارلا، پنیر تست چیز
ساندویچ شاورما گوشت با پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاورما مرغ با پنیر

۲۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر موزارلا، نان باگت، پنیر تست چیز
ساندویچ شاورما مرغ با پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاورما میکس با پنیر

۱۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم مرغ، سس مخصوص، سس سیر، چیپس، پنیر موزارلا، نان باگت، پنیر تست چیز
ساندویچ شاورما میکس با پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

کباب ترکی (پرسی)

۳۵۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله و مرغ، گوجه، سس مخصوص، لیموترش، سبزی، نان باگت
کباب ترکی (پرسی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

آلاباما برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد، سیاه دانه، قارچ
آلاباما برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

آلاباما استیک

۱۵۰ گرم استیک مرغ، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد، سیاه دانه، قارچ
آلاباما استیک
۷۵,۰۰۰ تومان

آلاباما ترکی

۱۷۰ تا ۱۹۰ گرم کباب ترکی، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد سیاه دانه، سس مخصوص، قارچ
آلاباما ترکی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

آلاباما هات داگ

یک عدد هات داگ، خمیر مخصوص آلاباما، پنیر تست، پنیر موزارلا، سیب زمینی، کنجد سیاه دانه، سس مخصوص، قارچ
آلاباما هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، کلم، گوجه، زیتون، خیار، هویج، زیتون، ذرت، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سیب زمینی

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، سبزی (یک نفره)
سالاد سیب زمینی
۲۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا کلاسیک ۳۰ سانتی متری، سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا، پنیر پروسس، کنجد، سیاه دانه
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

فطایر پنیر (لبنانی)

خمیر مخصوص، پنیر مخصوص عربی، کنجد
فطایر پنیر (لبنانی)
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، ژامبون
سیب زمینی با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس قارچ

دست ساز (یک نفره)
سس قارچ
۲,۰۰۰ تومان

سس سیر

دست ساز (یک نفره)
سس سیر
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز

شرکتی (یک نفره)
سس مایونز
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی لیموناد

۲۵۰ میلی لیتر
نوشیدنی لیموناد
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب

۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ آبعلی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی
۹,۵۰۰ تومان

دوغ شیکا کوچک

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیکا کوچک
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان