نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (برنج ایرانی)

چلو کباب کوبیده (برنج ایرانی)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (برنج خارجی)

چلو کباب کوبیده (برنج خارجی)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی (برنج ایرانی)

چلو کباب چنجه گوسفندی (برنج ایرانی)
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی (برنج خارجی)

چلو کباب چنجه گوسفندی (برنج خارجی)
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله (برنج ایرانی)

چلو کباب چنجه گوساله (برنج ایرانی)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله (برنج خارجی)

چلو کباب چنجه گوساله (برنج خارجی)
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کره هندی

چلو کره هندی
۴,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

چلو کره ایرانی
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

خوراک جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)

 خوراک کباب چنجه گوسفندی (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوساله (یک سیخ)

 خوراک کباب چنجه گوساله (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

کتف کبابی (یک سیخ)

کتف کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

بال کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

میکس کتف و بال کبابی (یک سیخ)

میکس کتف و بال کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی (یک سیخ)

جگر گوسفندی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

جگر گوساله (یک سیخ)

جگر گوساله (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

دل و قلوه گوسفند (یک سیخ)

دل و قلوه گوسفند (یک سیخ)
۴,۵۰۰ تومان

دنبه (یک سیخ)

دنبه (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

خوش گوشت

خوش گوشت
۲,۵۰۰ تومان

قارچ کبابی

قارچ کبابی
۳,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۲ عدد گوجه کبابی کامل
گوجه کبابی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ شرکتی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ شرکتی خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۶,۰۰۰ تومان